Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Savunma Stili Testi

Psikolojik savunma mekanizmaları, kendi imajımızı korumaya hizmet eden ve bizi günlük yaşamdaki sıkıntılı düşünce ve duygulardan koruyan bilinçsiz veya yarı bilinçli otomatik tepkiler olarak tanımlanır. Hepimiz savunma mekanizmalarını hem olumlu hem olumsuz hem de olgun ve olgun olmayan şekillerde kullanırız. Bunun aksini yapmak bizi bunaltmaktan başka bir şey yapmaz.

Harvard Tıp Fakültesi araştırmasına dayanan bu test, savunmanızın nasıl olduğunu ölçüyor. Bu testi tamamlamak için aşağıdaki soruların her birini yanıtlayın.

Soru 1 / 87

Agresif bir şey düşünürsem, bunu telafi etmek için bir şeyler yapma ihtiyacı hissederim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Savunma Stili Testi, IDRlabs tarafından Harvard Tıp Fakültesi'nden alınan verilere ve araştırmalara dayalı olarak geliştirilmiştir. IDRlabs, Harvard Tıp Fakültesi veya testin belgesel içeriğinde belirtilen diğer kurumlarla ilişkili değildir.

Bu test şunun gibi bir geri bildirim sağlar:

Rol Yapma

Duygusal çatışmaları çözmenin bir yolu olarak, kendi duygularına bakma veya hissetme yerine aşırı davranışlar sergilemek. Örneğin, kişi sinirlendiğinde ya da üzüldüğünde kendini sözlü olarak ifade etmek yerine bardak fırlatır, küfürler savurur, başkalarını tehdit eder ya da kendine zarar verir.

Pasif Agresif Tutum

Genellikle uyumlu bir kişilik kisvesi altında gizli bir düşmanlık, direniş ve kırgınlıkla birlikte, dolaylı veya zımnen saldırganlık veya rahatsızlık veya küskünlük gibi olumsuz duyguları ifade eden davranışlar.

Regresyon

Kabul edilemez veya tehdit edici duygu veya düşünceler yaşarken kişilik gelişiminin daha önceki bir aşamasına dönüş. Örneğin, bir yetişkinin korktuğunda cenin pozisyonunda kıvrılması veya bir yetişkinin istediğini alamayınca dört yaşındaymış gibi öfke nöbeti geçirmesi.

İçine Kapanma

Bir kişinin acı verici düşünceler veya duygular üreten rahatsız edici olaylardan, etkileşimlerden veya uyarıcılardan duygusal veya fiziksel olarak uzaklaştığı veya bağlantısını kestiği kaçış tipi davranışlar. Örneğin, bir kişi önceki gün bir iş arkadaşıyla yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle işe gitmeyerek evde kalır.

Ket Vurma

İlişkili bir anksiyeteyi ele almak veya bu anksiyeteyi önlemek için bir şeyler yapma motivasyonunda istemsiz bir azalma olması. Örneğin, bir kişi sınavlarına çalışmaz, yeni insanlarla tanışmaya çalışırken utangaçlıktan bunu yapamaz veya diyet yaparken pasta yer.

Yansıtma

Kabul edilemez düşünceleri, duyguları, güdüleri ve kendine ait özellikleri diğer insanlara atfetmek, böylece o kişi hakkındaki yanlış yorumunu renklendirmek. Örneğin, bir kişi kendisini çekici hissetmediği veya özgüvensiz hissettiği için toplum içinde insanların kendisine baktığını düşünür.

Yardımı Reddeden Şikayetçilik

Şikayet etmek veya insanlardan yardım istemek, ama kendi içindeki duygusal çatışmayı çözmenin bir yolu olarak onların bu desteğini reddetmek. Yardımı reddeden şikayetçilik, kişinin hiç kimsenin kendisini anlamadığını hissettiği bir savunma mekanizması olan hipokondriyazis ile ilişkilidir veya sorumluluk veya suçluluktan kaçınmak için içinde bulunduğu koşulları hem kendisine hem de başkalarına abartır.

Fantezi

Hayal kurarak kendini yatıştırmak; gerçekliğin koşullarının yerine hayali tatmini koyarak hayal kırıklığından kaçmak. Örneğin, kişi gerçek dünyadaki başarılarını artırmak için çalışmak yerine, büyük başarılar hakkında aşırı derecede hayal kurar.

İnkar

Objektif gerçekliği kabul etmenin getirdiği anksiyeteden kaçınmak için dış gerçekliğin farkındalığını engelleyerek hoş olmayan deneyimleri reddetmek. Örneğin, bir kişi büyük bir fırsatı kaçırır ve sonra kendi kendine bunun o kadar da önemli olmadığını söyler.

Somatizasyon

Dayanılmaz duygu ve düşüncelerden kaçınmak için ruhsal iç çatışmayı organik bir nedeni olmayan fiziksel semptomlar olarak algılama ve anlatma eğilimi. Örneğin, işte yapılacak önemli bir sunumla ilgili anksiyeteye bağlı mide bulantısı veya hasta hissetmek.

Duygulanımın Yalıtımı (izolasyon)

İlgili duygulanımın farkındalığının engellenmesi nedeniyle gerçekliğin duygusal bir tepki olmadan kabul edilebilmesi için duygunun deneyimlerden ve fikirlerden ayrılması. Örneğin, eşlik eden uygun duygusal tepki olmadan akut travmatik bir olayı tanımlamak, yani duyguyu hissetmeden o duygu hakkında düşünmek.

Bu online psikolojik savunmalar kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Online test (veya kişilik testinin) sonuçları "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Savunma Stili Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve serinin en önemli yedi karakterine ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Akademik odaklı. Bu testten elde edeceğiniz geri bildirim, yanıtlayanın savunma işlevlerinin düzeylerini gösteren özelliklerinin net bir resmini sunmak amacıyla savunma mekanizmaları, savunma işlevi ve başa çıkma stilleri alanında uzman kişilerin araştırmalarına dayanmaktadır ve bir öz-bildirim anketi formatında standartlaştırılmış maddelere göre ölçülür.

3. Kabul edilebilir geçerlilik ve güvenirlik. Bu testin dayandığı araçların geliştirilmesi sırasında, testte yer alan ifadeler iki psikolog ve bir psikiyatr tarafından yüzeysel geçerlilik testine tabi tutulmuş ve sadece üzerinde fikir birliğine varılmış ifadeler kullanılmıştır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.