Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Wielowymiarowy test osobowości

Oparte na badaniach naukowych z Uniwersytetu Minnesoty

Wielowymiarowy test osobowości jest testem psychologicznym, który ocenia cechy osobowości i patologie. Jego celem jest przede wszystkim diagnozowanie osób, u których podejrzewa się problemy ze zdrowiem psychicznym. Można go jednak również użyć do stwierdzenia, czy osoby zdrowe psychicznie posiadają zaskakujące cechy osobowości.

Jakie są Twoje wyniki na słynnych wielowymiarowych skalach osobowości? Dla każdego z poniższych stwierdzeń wskaż, w jakim stopniu odnosi się ono do Ciebie.

Pytanie 1 z 104

Prawie nigdy nie jestem szczęśliwy(a) i nie potrafię sobie wyobrazić, co mogłoby mnie uszczęśliwić.

NASTĘPNE

Wielowymiarowy test osobowości IDRlabs (IDR-MPT©) został opracowany przez IDRlabs International. IDR-MPT został oparty na słynnych skalach z minnesockiego wielowymiarowego inwentarza osobowości-2 (MMPI-2), który jest naukowo potwierdzonym instrumentem do oceny patologii i cech osobowości. Test opiera się na klasycznym instrumencie pomiarowym opracowanym przez Uniwersytet Minnesoty i stanowi chronioną własność intelektualną, która nie jest udostępniona pracownikom naukowym. IDR-MPT nie jest powiązany z żadnym z pracowników naukowych, który brał udział w tworzeniu MMPI-2, ani z powiązanymi z nimi instytucjami badawczymi. IDR-MPT nie jest także odpowiednikiem MMPI-2.

Wielowymiarowy test osobowości IDRlabs opiera się na narzędziu do oceny osobowości stworzonym przez Starke R. Hathawaya i J. C. McKinleya z Uniwersytetu Minnesoty. Chociaż w literaturze psychologicznej istnieje wiele kompleksowych i dobrze zbadanych inwentarzy osobowości, MMPI-2 jest uważany za klasyczne i dobrze opracowane narzędzie pomiarowe ze skalami, które zyskały sławę i szerokie zastosowanie; narzędzie to jest ogólnie uważane za naukowo zasadne. Niniejszy test ocenia obecność jedenastu różnych domen osobowości: hipochondrii, depresji, histerii, odchylenia psychopatycznego, paranoi, psychastenii, schizofrenii, hipomanii, introwersji społecznej, męskiej tożsamości i kobiecej tożsamości. IDRlabs International i niniejszy wielowymiarowy inwentarz osobowości IDRlabs nie są powiązane z żadnym z powyższych badaczy ani organizacjami lub instytucjami akademickimi, z którymi współpracowali.

Niniejszy internetowy test osobowości oparty jest na zasadnym i niezawodnym narzędziu do oceny wyżej wymienionych cech psychologicznych. Należy jednak pamiętać, że bezpłatne, internetowe testy, takie jak ten, są jedynie wstępną oceną badanych wielowymiarowych skal i nie dostarczają pełnej ewaluacji Twojej osobowości, charakteru lub jakichkolwiek specyficznych elementów Twojego stanu psychicznego. Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu, który pozwala na sprawdzenie siebie pod kątem obecności jedenastu prawidłowych i dysfunkcyjnych domen osobowości, staraliśmy się, aby niniejszy test był jak najbardziej wiarygodny, zasadny i kompletny. Dlatego poddaliśmy test kontroli statystycznej i walidacji. Więcej informacji można znaleźć w poniższych materiałach: Butcher JN, Dahlstrom WG, Graham JR, Tellegen AM, Kreammer B. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) Manual for Administration and Scoring, 1989 Minneapolis, MN: University of Minneapolis Press. Nordin H, Eisemann M, Richter J. MMPI-2 subgroups in a sample of chronic pain patients, Scand J Psychol, 2005, vol. 46 (str. 209-216). Schretlen DJ. The use of psychological tests to identify malingered symptoms of mental disorder, Clin. Psychol. Rev, 1988, vol. 8 (str. 451-476).

Darmowe, internetowe testy, takie jak niniejszy wielowymiarowy test osobowości, pomimo tego, że są opracowywane i potwierdzane statystycznie przez specjalistów z dziedziny psychologii, nie zapewniają profesjonalnych ocen ani porad; wyniki i związany z nimi „rzut oka” na osobowość w naszym wielowymiarowym teście osobowości są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych i są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat niniejszego testu lub naszych pozostałych internetowych testów psychologicznych, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy wielowymiarowy test osobowości opiera się na skalach minnesockiego wielowymiarowego inwentarza osobowości-2 (ang. Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, MMPI-2), choć nie jest odpowiednikiem MMPI-2. Jest on dostarczany bezpłatnie. Test pozwoli Ci uzyskać wyniki dotyczące możliwie występujących u Ciebie kryteriów psychologicznych, zgodnie z klasycznymi wielowymiarowymi skalami osobowości.

2. Zasadność i wiarygodność. Dowody opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych wskazują, że skale MMPI-2 są zasadne i kompleksowe.

3. Klasyczny pomiar. Skale MMPI-2 są uznawane za klasyczne i dobrze zbadane. Od czasu ich opracowania przez Starke R. Hathawaya i J. C. McKinleya z Uniwersytetu Minnesoty zostały one poddane obszernej walidacji.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki niniejszego testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy darmowy inwentarz osobowości został opracowany przez profesjonalistów z doświadczeniem w przeprowadzaniu badań psychologicznych i testów osobowości.