Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Çok Yönlü Kişilik Testi

Minnesota Üniversitesi araştırmalarına dayanmaktadır

Çok Yönlü Kişilik Testi, kişilik özelliklerini ve patolojileri değerlendiren psikolojik bir testtir. Öncelikle akıl sağlığı sorunları olduğundan şüphelenilen kişileri teşhis etmeyi amaçlar, ancak psikolojik olarak sağlıklı kişilerin şaşırtıcı kişilik özelliklerine sahip olup olmadığını anlamak için de kullanılabilir.

Tanınmış çok yönlü kişilik ölçeklerinde sizin skorunuz ne? Aşağıdaki beyanların her biri için verilen ifadenin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 104

İstemeden de olsa kir, mikrop, kimyasallar ve radyasyon gibi şeyler zihnimi meşgul eder ve/veya hastalık veya enfeksiyon kapma konusunda aklımdan çıkmayan korkularım var.

SONRAKİ

IDRlabs Çok Yönlü Kişilik Testi (IDR-MPT©), IDRlabs International tarafından geliştirilmiştir. IDR-MPT, kişilik patolojileri ve özelliklerinin değerlendirilmesi için bilimsel olarak doğrulanmış bir araç olan Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-2'nin (MMPI-2) tanınmış ölçeklere dayanmaktadır. Bu test, Minnesota Üniversitesi tarafından geliştirilen klasik bir ölçüm aracına dayanmaktadır ve araştırmacılara ücretsiz olarak sunulmayan korumalı bir fikri mülkiyettir. IDR-MPT, MMPI-2’ye katkıda bulunmuş veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir. IDR-MPT aynı zamanda MMPI-2 ile eşdeğer de değildir.

IDRlabs Çok Yönlü Kişilik Testi, Minnesota Üniversitesi'nde Starke R. Hathaway ve J. C. McKinley tarafından geliştirilen kişilik değerlendirme aracından faydalanmıştır. Psikoloji literatüründe çok sayıda kapsamlı ve iyi araştırılmış kişilik envanteri olsa da, MMPI-2 tanınırlık kazanmış ve yaygın kullanılan ölçeklerle klasik ve iyi araştırılmış bir ölçüm aracı olarak kabul edilir; genellikle iyi bir bilimsel geçerliliğe sahip olduğu kabul edilir. Bu test, on bir farklı kişilik alanının varlığını değerlendirir: Hipokondriya, Depresyon, Histeri, Psikopatik Sapma, Paranoya, Psikasteni, Şizofreni, Hipomani, Sosyal İçe Kapanıklık, Maskülen Kimlik ve Feminen Kimlik. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Çok Yönlü Kişilik Envanteri, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştirakler ile hiçbir şekilde ilişkili değildir.

Bu online kişilik testi, yukarıda geçen psikolojik özellikleri değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir araca dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi ücretsiz online testlerin, incelenmekte olan çok yönlü ölçeklerin yalnızca ön değerlendirmesi olduğunu ve kişiliğiniz, karakteriniz veya psikolojik durumunuzun herhangi bir bileşeni hakkında eksiksiz değerlendirmeler sağlamadığını unutmamak önemlidir. Kendinizde on bir işlevsel ve işlevsel olmayan kişilik alanının varlığını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online testin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir, geçerli ve kapsamlı olması için çalıştık. Daha fazlası için lütfen bkz. Butcher JN, Dahlstrom WG, Graham JR, Tellegen AM, Kreammer B. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) Manual for Administration and Scoring (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-2 (MMPI-2) Uygulama ve Yorumlama Rehberi), 1989 Minneapolis, MN: University of Minneapolis Press. Nordin H, Eisemann M, Richter J. MMPI-2 subgroups in a sample of chronic pain patients (Kronik ağrı hastalarından oluşan bir örneklemde MMPI-2 alt grupları), Scand J Psychol, 2005, vol. 46 (pg. 209-216). Schretlen DJ. The use of psychological tests to identify malingered symptoms of mental disorder (Zihinsel bozukluğun yalandan hastalık semptomlarını belirlemek için psikolojik testlerin kullanılması), Clin Psychol Rev, 1988, vol. 8 (pg. 451-476).

Psikoloji uzmanları tarafından hazırlanmış ve istatistiksel olarak doğrulanmış olmasına rağmen, mevcut Çok Yönlü Kişilik Ölçekleri Testi gibi ücretsiz online testler herhangi bir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmaz; Çok Yönlü Kişilik Ölçekleri Testimizin skorları ve beraberindeki kişilik bilgileri yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır ve bu nedenle "olduğu gibi" sunulur. Bu test veya diğer online psikoloji testlerimiz hakkında daha fazla detaylı bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşullarımız.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online çok yönlü kişilik testi, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri-2 (MMPI-2) ölçeklerine (resmi MMPI-2'nin eşdeğeri olmasa da) dayanmaktadır ve size ücretsiz olarak sunulmuştur. Klasik çok yönlü kişilik ölçeklerine göre bulunabilecek psikolojik kriterlere ilişkin skorlarınızı elde etmenizi sağlayacaktır.

2. Geçerlik ve güvenilirlik. Hakemli bilimsel dergilerde yayınlanan bulgular, MMPI-2 ölçeklerinin geçerli ve kapsayıcı olduğunu göstermektedir.

3. Klinik Ölçek. MMPI-2 ölçekleri, Minnesota Üniversitesi’nde Starke R. Hathaway ve J. C. McKinley tarafından ilk geliştirildiğinden bu yana geniş bir validasyon sürecinden geçmiş klasik ve iyi araştırılmış ölçekler olarak kabul edilmektedir.

4. İstatistiksel kontroller. Mevcut testin skorları anonimize edilmiş bir veritabanına kaydedilir ve sonuçların geçerliği ve güvenilirliğinden emin olmak için istatistiksel analizler gerçekleştirilir.

5. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Bu ücretsiz kişilik envanteri, psikoloji araştırmaları ve kişilik testleri alanında deneyimli profesyoneller tarafından geliştirilmiştir.