Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบจิตวิทยาบุคลิกภาพ หมีพูห์

ศ. ดร. พญ. ซาร่า อี. เชีย (Professors Dr. Sarah E. Shea (M.D.)), ดร. นพ. เควิน กอร์ดอน (Dr. Kevin Gordon (M.D.)) พร้อมคณะได้ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับตัวละครจากเรื่อง วินนี่-เดอะ-พูห์ (Winnie the Pooh) และได้สรุปว่าตัวละครแต่ละตัวนั้น สามารถเชื่อมโยงกับลักษณะการวินิจฉัยอาการป่วยทางจิตเวชได้อย่างดี

ตัวละครตัวไหนในเรื่องวินนี่-เดอะ-พูห์ (Winnie the Pooh) ที่ตรงกับตัวคุณที่สุด กรุณาระบุระดับความคิดเห็นของคุณว่า เห็นด้วยกับประโยคด้านล่างดังต่อไปนี้หรือไม่

คำถามที่ 1 จาก 33

ฉันวางแผนการใช้เงินอย่างชาญฉลาดและรอบคอบ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิด

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบจิตวิทยาบุคลิกภาพ หมีพูห์ ไอดีอาร์แลปส์ (The IDRlabs Pooh Pathology Test) เป็นลิขสิทธิ์ของ ไอดีอาร์แลปส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (IDRlabs International) โดยงานวิจัยค้นคว้าร่วมกันของ Shea, S. E., Gordon, K., Hawkins, A., Kawchuk, J., & Smith., D. ที่มีการตีพิมพ์ลงใน Canadian Medical Association Journal, 163(12)

แบบทดสอบจิตวิทยาบุคลิกภาพ หมีพูห์ ของเราเป็นหนึ่งในไม่กี่แบบทดสอบฟรี ที่มีการควบคุมระบบการประมวลวิเคราะห์ผลลัพธ์ให้มีความถูกต้องแม่นยำที่สุด แต่อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า แบบทดสอบนี้เป็นเพียงผลลัพธ์ชี้นำเท่านั้น - เปรียบเหมือนหน้าสารบัญ ที่มีหัวข้อนำก่อนจะเริ่มเข้าเนื้อเรื่อง

แบบทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Tests), แบบทดสอบบทบาทหน้าที่ในทีม (Team Role Tests), และ แบบทดสอบค้นหาอาชีพ (Career Tests), ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบระดับมืออาชีพ หรือ "แบบทางการ" อย่างเช่น MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®), NEO PI-R, แบบทดสอบบุคลิกภาพใหญ่ 5 อย่าง (Five Factor Model Test), หรือแม้แต่ แบบทดสอบจิตวิทยาบุคลิกภาพฟรี หมีพูห์ (Free online Winnie the Pooh personality tests) ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแบบทดสอบชี้นำให้คุณได้ค้นพบลักษณะเด่นส่วนตัวในระดับปัจเจกบุคคล ด้วยทฤษฎีใดเพียงทฤษฎีหนึ่งเป็นเกณฑ์วัดและตัวบ่งชี้เท่านั้น โปรดทราบว่า ไม่มีแบบทดสอบใดที่สามารถกำหนด หรือบ่งบอกความเป็นคุณได้ครอบคลุมทุกแง่มุม และไม่มีแบบทดสอบบุคลิกภาพใดๆ ที่สามารถมาแทนที่ความเข้าใจ ความคุ้นเคย ได้มากเท่ากับตัวคุณเอง

ในฐานะผู้เผยแพร่แบบทดสอบบุคลิกภาพฟรีออนไลน์ วินนี่-เดอะ-พูห์ (Winnie the Pooh) แบบทดสอบนี้จะช่วยให้คุณได้ค้นพบบุคลิกลักษณะของคุณเองที่สามารถเชื่อมโยงกับ 1 ใน 7 ตัวละครจากเรื่อง วินนี่-เดอะ-พูห์ (Winnie the Pooh) พวกเรามุ่งมั่นที่จะทำให้แบบทดสอบนี้มีความน่าเชื่อถือ และแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เฉกเช่นเดียวกันกับแบบทดสอบบุคลิกภาพอื่นๆ อย่าง แบบทดสอบความผิดปกติทางจิต (DSM Test), แบบทดสอบโรคทางจิต (Psychopathy Test), แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมืด 3 อย่าง (Dark Triad Test), and แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมืด (Dark Core Test), เหล่านี้ไม่ต่างจากเครื่องวัดค่าความแม่นยำ (ที่คุณไม่ควรเอามาสับสน กับผลลัพธ์ที่พึ่งทำการทดสอบ ณ ตอนปัจจุบัน) แบบทดสอบฟรีของเรานี้ ควบคุมด้วยระบบวิเคราะห์ทางสถิติที่แม่นยำถูกต้อง เพื่อให้ผลลัพธ์การทดสอบมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด

คณะผู้เขียนและผู้จัดทำแบบทดสอบนี้ มีความเป็นมืออาชีพและได้รับการรับรองให้ร่วมทำงานกับ คณะจัดทำแบบทดสอบบุคลิกภาพต่างๆ มากมาย พร้อมระบบการวัดประเมิน, วัดคุณสมบัติทางจิตตวิทยา (psychometrics), การจำแนกประเภท (typology), และการทดสอบบุคลิกภาพ (personality testing). ก่อนที่คุณจะเริ่มทำแบบทดสอบฟรีออนไลน์ วินนี่-เดอะ-พูห์ (Winnie the Pooh) ของเรา โปรดทราบว่า ผลลัพธ์ที่ประมวลออกมานั้นสามารถสอดคล้อง หรือ ใกล้เคียงกันกับ แบบทดสอบและการวัดผลแบบอื่นๆ แต่จะไม่สอดคล้องกับ แบบทดสอบที่มีลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ (official trademarked tests) ดังที่กล่าวไปก่อนข้างต้น ผลลัพธ์จากแบบทดสอบบุคลิกภาพฟรีออนไลน์ วินนี่-เดอะ-พูห์ (Winnie the Pooh) เป็น ”ข้อมูล" ที่มอบให้ผู้ทดสอบฟรี. ข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรถูกตีความ หรือ นำไปใช้เพื่อการให้บริการระดับมืออาชีพอื่นใดทั้งสิ้น รวมไปถึง การยืนยัน การรับรองทุกประเภท หากต้องการทราบรายละเอียด กรุณาศึกษาเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบจิตวิทยาบุคลิกภาพ หมีพูห์ มีไว้ให้คุณได้ทดสอบฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ผลลัพธ์จากการทดสอบนี้จะสอดคล้องกับ 1 ใน 7 ตัวละครจากหนังสือชื่อดังของ เอ. เอ. มิลน์ (A.A. Milne’s)

2. พิเศษกว่า แม้ว่าคุณจะสามารถพบแบบทดสอบ วินนี่-เดอะ-พูห์ (Winnie the Pooh) แบบอื่นๆ บนโลกอินเตอร์เนต แต่แบบทดสอบจิตวิทยาบุคลิกภาพ หมีพูห์ ของเรานั้น มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผลลัพธ์ที่พิเศษยิ่งกว่า ด้วยการผสานรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและศาสตร์จารย์เข้ากับตัวละครจากป่า 100 เอเคอร์ (Hundred Acre Wood)

3. อิงสถิติข้อมูลจริง ผลคะแนนจากการทดสอบจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตน การประเมินผลคะแนนการทดสอบถูกจัดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ประมวลออกนั้นมีค่าความแม่นยำที่สุด

4. จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้เขียนและผู้จัดทำแบบทดสอบนี้ มีความเป็นมืออาชีพและได้รับการรับรองให้ร่วมทำงานกับ คณะจัดทำแบบทดสอบบุคลิกภาพต่างๆ มากมาย ทั้งในสาขาการจำแนกประเภทบุคลิกภาพ รวมไปถึงการทดสอบบุคลิกภาพสำหรับระดับองค์กร หรือปัจเจกบุคล และแบบทดสอบ IQ