Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบของการคิดบวกจนเป็นพิษ

อ้างอิงจากงานวิจัยของ Quintero และ Long

การคิดบวกจนเป็นพิษเป็นแนวคิดทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นการอธิบายลักษณะของนิสัยที่มักจะแสดงออกว่าตัวเองกำลังมีความสุขไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม คนที่ได้รับผลกระทบจากการคิดบวกจนเป็นพิษจะปิดตัวเองจากสิ่งใดๆ ก็ตามที่ถูกมองว่าเป็นด้านลบ อธิบายเพิ่มเติมได้ว่า คนที่ได้รับผลกระทบจากการคิดบวกจนเป็นพิษมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นผู้อื่นให้เห็นด้านที่ดีอยู่ตลอดเวลาและไม่เปิดรับความเศร้าหรือปัญหาอันยากเย็นใดๆ ที่เกิดขึ้น

คำแนะนำ: ด้านล่างนี้คือรายการของคำถามที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตโดยทั่วไปของผู้คนซึ่งเคยมีประสบการณ์ของการคิดบวกจนเป็นพิษมาก่อน กรุณาอ่านคำถามแต่ละข้อโดยละเอียดและระบุว่าเหตุการณ์เหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่หรือไม่

เราปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ผลลัพธ์ทั้งหมดจะไม่ถูกนำมาเปิดเผย

คำถามที่ 1 จาก 10

เมื่อใครบางคนรู้สึกเศร้า ฉันให้กำลังใจพวกเขาด้วยการบอกว่า “ดีแล้วที่มันไม่แย่ไปกว่านี้นะ”

ต่อไป

แบบทดสอบของการคิดบวกจนเป็นพิษ 3 นาทีของ IDRlabs (IDR-3MTPT) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs IDR-TPT อ้างอิงจากงานวิจัยของ Samara Quintero และ Dr. Jamie Long ผู้ที่ระบุและบอกจำนวนลักษณะของการคิดบวกจนเป็นพิษ IDR-TPT ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยท่านใดในด้านจิตวิทยาหรือองค์การวิจัยที่เกี่ยวข้องใดๆ โดยเฉพาะ

แบบทดสอบของการคิดบวกจนเป็นพิษของ IDRlabs ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของการคิดบวกจนเป็นพิษจากงานวิจัย ซึ่งถูกเผยแพร่โดย Quintero, S. & Long, J. (2019) The Psychology Group รวมทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการยับยั้งอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งถูกเผยแพร่โดย Gross, J.J., & Levenson, R.W. (1997) Hiding feelings: The acute effects of inhibiting negative and positive emotion. Journal of Abnormal Psychology, 107(1), 95-103.

แบบทดสอบปัจจุบันนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และแบบทดสอบของการคิดบวกจนเป็นพิษปัจจุบันเป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพซึ่งเป็นพิษ 3 นาทีนี้อ้างอิงจากงานของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบออนไลน์และควิซฟรีต่างๆ อย่างเช่นแบบทดสอบนี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกเท่านั้นและไม่สามารถให้การประเมินที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณได้ ดังนั้น แบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น การประเมินคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพหรือทัศนคติทางจิตใจที่สรุปผลได้อย่างแน่นอนควรถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

ในฐานะผู้เผยแพร่ควิซของการคิดบวกจนเป็นพิษออนไลน์ฟรีนี้ เราให้คุณสามารถค้นหาทัศนคติทางจิตใจอันเฉพาะเจาะจงนี้ได้ ไม่ว่าคุณจะมีอาการที่แสดงออกหรือไม่ก็ตาม เราได้พยายามอย่างหนักเพื่อทำให้แบบทดสอบนี้มีความน่าเชื่อถือและถูกต้องและสมเหตุสมผลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการควบคุมเชิงสถิติ อย่างไรก็ตาม ควิซออนไลน์ต่างๆ เช่น แบบทดสอบการคิดบวกจนเป็นพิษนี้ไม่ได้ให้การประเมินผลอย่างเชี่ยวชาญหรือให้การรับรองใดๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบทำการวัดทั้งหมด “ตามสภาพ” จากข้อมูลที่ได้รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์ใดๆ ของเรา โปรดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เงื่อนไขในการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบของการคิดบวกจนเป็นพิษนี้ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แบบทดสอบจะคำนวณคะแนนของการมองโลกในแง่ดีจนเกินไปซึ่งอาจส่งผลเสียต่อตัวคุณเองได้

2. แบบทดสอบแรกเริ่มที่ไม่เหมือนใคร แบบทดสอบของการคิดบวกจนเป็นพิษปัจจุบันเป็นแบบทดสอบแรกของโลกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป้าหมายในการวัดผลแนวคิดนวนิยายเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการคิดบวกจนเป็นพิษ

3. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ การวิเคราะห์เชิงสถิติของแบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าแบบทดสอบสามารถคำนวณคะแนนออกมาได้อย่างถูกต้องและสมเหตุสมผล

4. จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและงานวิจัยที่หลากหลายของพวกเขา