Skip to main content

Denne test findes også på følgende sprog:

Kønsrolle-Test

Denne test er inspireret af Dr. Sandra Lipsitz Bems videnskabelige arbejde med kønsroller. Testen klassificerer din personlighed som enten maskulin eller feminin. Selvom kønsstereotyper er kontroversielle, er det vigtigt at bemærke, at Bems arbejde er blevet efterprøvet i flere lande og gentagne gange har vist sig at besidde et højt niveau af validitet og reliabilitet (pålidelighed). Testen opererer udelukkende med immanente opfattelser af køn (hvilket betyder, at den ikke teoretiserer om, hvorvidt dens kønsroller er biologiske, kulturelle eller begge dele). Således er testen både blevet brugt af feminister som et led i deres kritik af kulturelle kønsnormer samt af folk med et mere traditionelt kønssyn, der søger evidens for, at kønsroller er arvelige og naturlige.

Angiv i hvor høj grad hvert af de følgende punkter gælder for dig.

Spørgsmål 1 af 36

Humørsyg.

Uenig
Enig

NÆSTE

CT-GRI© svarer ikke til og bør ikke forveksles med BRSL (Bem Sex-Rolle Inventory).

CT-GRI© tilhører IDR Labs International. BSRL tilhører S.L. Bem.

CT-GRI / BSRL er et meget anvendt personlighedsindeks og instrument til evaluering og opmåling af kønsroller og kønsopfattelser. Nylige bekymringer vedrørende gyldigheden af testens skalaer er opstået, i takt med at samfundet generelt har ændret opfattelse af mænds og kvinders kønsroller. Det oprindelige BRSL-instrument er temmelig gammelt, men dog kommer flere nylige, peer-reviewed undersøgelser af Bems oprindelige arbejde frem til, at testen ikke desto mindre besidder en høj grad af validitet, og at de maskuline og feminine tillægsord, der udgør det empiriske grundlag for instrumentet, endnu er solide prædiktorer for respondentens biologiske køn. Bems oprindelige kriterier har i vid udstrækning vist sig stadig at kunne bruges. De moderne resultater på området tyder på, at BSRL CT-GRI stadig er et gyldigt instrument, der med fordel kan bruges til at måle og forudsige køn og kønsroller i samfundet.

Selvom de begge er designet til at måle kønsroller, bør CT-GRI© ikke forveksles med BSRL, som er forfattet af Dr. Sandra Lipsitz Bem. Begge tests er dog professionelt designet med henblik på at opmåle træk, der er empirisk relevante for opfattelsen af køn og kønsroller i den vestlige verden. CT-GRI© tilhører IDR Labs International. BSRL tilhører S.L. Bem. Skaberne af denne online personlighedstest er certificeret i brugen af adskillige personlighedstests og har arbejdet professionelt med typologi og personlighedstests. Resultaterne af vores online kønsrolle personlighedstest leveres "som den er", gratis, og bør ikke opfattes som ydende professionel eller certificeret rådgivning af nogen art. For mere om vores online personlighedstests, se da venligst vores servicevilkår.

Hvorfor anvende denne test?

1. Gratis og pålidelig. Denne gratis online kønsrolletest leveres til dig uden betaling og giver dig adgang til at få din personlighed målt på baggrund af internationalt validerede parametre vedrørende kønsroller og kulturelle forestillinger om køn.

2. Testet i flere lande. De anvendte parametre i vores gratis kønsrolletest er valideret og anvendt med succes i flere forskellige lande og regioner, herunder USA, Canada og flere europæiske nationer.

3. Statistisk kontrol. Test scores er logget ind i en anonymiseret database. Statistisk analyse af resultaterne udføres for at sikre maksimal nøjagtighed og gyldighed af testens resultater.

4. Skabt af fagfolk. Forfatterne af denne gratis online personlighedstest er certificeret i brugen af forskellige personlighedstests og har arbejdet professionelt med typologi og personlighedstests.