Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Gender Stereotypen / Sekserollen Test

Gebaseerd op het werk van Dr. Sandra Lipsitz Bem, classificeert deze test je persoonlijkheid als mannelijk of vrouwelijk. Hoewel gender stereotypering controversieel is, is het belangrijk op te merken dat het werk van Bem in verschillende landen is getest en herhaaldelijk is aangetoond dat haar werk een hoge mate van geldigheid en test-herhaaltest betrouwbaarheid bezit. Met de test wordt uitsluitend getest op immanente opvattingen over geslacht (wat betekent dat het geen theorieën opwerpt over de vraag of sekserollen biologisch, cultureel of beide zijn). Dientengevolge is de test zowel door feministen gebruikt als een instrument van culturele kritiek en door seksetraditionalisten die proberen te bevestigen dat sekserollen natuurlijk en erfelijk zijn.

Geef voor elk van de volgende items aan in hoeverre dit betrekking heeft op jou.

Vraag 1 van 36

Aanhankelijk.

Oneens
Eens

VOLGENDE

De CT-GRI© is niet gelijk aan, of te verwarren met, de BSRI (Bem Sex-Role Inventory).

De CT-GRI© is het eigendom van IDR Labs International. De BSRI is het eigendom van S.L. Bem.

De CT-GRI/BSRI is een veel gebruikte index en een instrument voor het meten van gender stereotypen en de perceptie van sekserollen. Recente bezorgdheden betreffende de deugdelijkheid van de gebruikte schalen hebben de kop opgestoken omdat veranderingen in de maatschappij ook veranderingen hebben teweeggebracht in de rollen van mannen en vrouwen. Het originele instrument is al vrij oud; hoewel, modernere, door collega’s geëvalueerde replicaties van Bem's originele werk hebben elke keer weer een hoge mate van geldigheid gevonden in de mannelijke en vrouwelijke bijvoeglijke naamwoorden die de empirische basis vormen van het instrument. Van Bem's originele criteria is aangetoond dat ze grotendeels standhouden. De moderne bevindingen op de BSRI suggereren dat de BSRI/CT-GRI nog steeds een geldig instrument is voor de beoordeling van de perceptie van sekserollen.

Hoewel ze allemaal ontworpen zijn voor het meten van sekserollen indicatoren, moet de CT-GRI© niet verward worden met de BSRI, zoals geschreven door Dr. Sandra Lipsitz Bem. Hoewel beiden professioneel ontworpen persoonlijkheidstesten zijn (of inventarisaties) bedoeld voor het meten van eigenschappen binnen de culturele gebruiken rondom sekserollen in de Westerse wereld. De CT-GRI© is het eigendom van IDR Labs International. De BSRI is het eigendom van S.L. Bem. De auteurs van deze online persoonlijkheidstest zijn gecertificeerd in het gebruik van meerdere persoonlijkheidstesten en hebben gewerkt met typologie- en het testen van persoonlijkheid. De resultaten van onze online gender stereotypen persoonlijkheidstest worden aangeboden "as-is" (zoals ze zijn), en zouden niet opgevat moeten worden als professioneel of gecertificeerd advies van welke aard dan ook. Voor meer informatie over onze online persoonlijkheidstest, graag onze Servicevoorwaarden lezen.

Waarom Deze Test?

1. Gratis en betrouwbaar. Deze gratis online gender stereotypen / sekserollen test wordt je gratis aangeboden en geeft je de kans om jouw persoonlijkheid te meten, gebaseerd op internationaal gevalideerde parameters voor wat betreft sekserollen en de culturele opvattingen ten aanzien van geslacht.

2. In verschillende landen getest. De parameters die gebruikt worden in onze gratis gender stereotypen / sekserollen test zijn gevalideerd en worden met succes gebruikt in verschillende regio's, inclusief in de VS, Canada en verschillende Europese landen.

3. Statistische controles. Testscores worden opgeslagen in een geanonimiseerde database. Er wordt een statistische analyses van de test uitgevoerd om maximale nauwkeurigheid en geldigheid van de testscores te kunnen verzekeren.

4. Opgesteld door professionals. De auteurs van deze gratis online persoonlijkheidstest zijn gecertificeerd in het gebruik van verschillende persoonlijkheidstesten en hebben gewerkt met typologie- en het testen van persoonlijkheid.