Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบบทบาททางเพศ

แบบทดสอบนี้ได้รับข้อมูลมาจากงานของ Dr. Sandra Lipsitz Bem เพื่อใช้ในการแบ่งประเภทบุคลิกภาพของคุณว่ามีความเป็นผู้ชายหรือความเป็นผู้หญิงมากกว่ากัน แม้ว่าทัศนคติทั่วไปในเรื่องเพศยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ งานของ Bem ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญ เนื่องจากได้ถูกนำไปใช้ทดสอบในหลายประเทศครั้งแล้วครั้งเล่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีทดสอบที่น่าเชื่อถือและมีความสมบูรณ์สูง แบบทดสอบใช้ทดสอบมโนคติจากภายในทางเพศโดยเฉพาะ (หมายความว่า มันไม่ได้ให้ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาททางเพศที่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ทางชีวภาพ หรือทั้งคู่) ดังนั้นแบบทดสอบได้ถูกนำไปใช้โดยผู้สนับสนุนสิทธิสตรีเพื่อเป็นเครื่องมือของบทวิจารณ์ทางวัฒนธรรมและนักอนุรักษนิยมด้านเพศที่ต้องการยืนยันว่าบทบาททางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติและสืบทอดได้

โปรดระบุว่าคุณคิดว่าในแต่ละข้อต่อไปนี้อธิบายความเป็นตัวคุณได้มากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 36

ซื่อสัตย์

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

CT-GRI© ไม่เหมือนกับหรือไม่ควรเป็นที่สับสนกับ BSRI (Bem Sex-Role Inventory)

CT-GRI© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International ส่วน BSRI เป็นทรัพย์สินของ S.L. Bem

CT-GRI/BSRI ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือและตัวชี้วัดอย่างแพร่หลายในการวัดผลเกี่ยวกับบทบาททางเพศและแนวความคิดของบทบาททางเพศ เมื่อไม่นานมานี้มีข้อกังวลในเรื่องความสมบูรณ์เนื่องจากมีระดับของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกี่ยวกับบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือแบบดั้งเดิมค่อนข้างเก่า อย่างไรก็ตาม งานต้นฉบับของ Bem ได้รับการตรวจสอบแบบ peer-reviewed และมีความทันสมัยกว่า จึงมีระดับของการวัดผลสำหรับพิจารณาความเป็นชายและหญิงที่มีความสมบูรณ์สูงโดยเครื่องมือประกอบขึ้นจากพื้นฐานเชิงประสบการณ์ เกณฑ์กำหนดส่วนใหญ่ในแบบฉบับของ Bem ได้รับการยอมรับ โดยผลจาก BSRI สมัยใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่า BSRI/CT-GRI เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์สำหรับใช้ในการประเมินแนวความคิดของบทบาททางเพศ

แม้ว่าทั้งหมดจะถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้วัดผลเกี่ยวกับดัชนีของบทบาททางเพศ ไม่ควรสับสน CT-GRI© กับ BSRI ซึ่งจัดทำโดย Dr. Sandra Lipsitz Bem อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ (หรือ สินทรัพย์) ที่ถูกออกแบบอย่างเชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการวัดผลคุณสมบัติทางวัฒนธรรมของบทบาททางเพศมากกว่าในโลกตะวันตก CT-GRI© เป็นสินทรัพย์ของ IDR Labs International ส่วน BSRI เป็นสินทรัพย์ของ S.L. Bem. ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่หลากหลายและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทดสอบด้านบุคลิกภาพและการจัดกลุ่ม ผลลัพธ์จากการทดสอบบทบทบาททางเพศออนไลน์ของเราถูกประเมินไป "ตามสภาพ" และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำที่เป็นการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์ของเราได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรีและน่าเชื่อถือ คุณสามารถทำแบบทดสอบบทบาททางเพศออนไลน์นี้ได้ฟรี และวัดผลทางบุคลิกภาพของคุณบนพื้นฐานของตัวแปรที่ได้รับการตรวจสอบในระดับสากลเกี่ยวกับบทบาททางเพศและกรอบความคิดทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศ

2. ได้รับการทดสอบแล้วในหลายประเทศ ปัจจัยที่กำหนดใช้ในแบบทดสอบบทบาททางเพศฟรีของเราได้รับการตรวจสอบและใช้งานอย่างประสบความสำเร็จในหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และอีกหลายประเทศในยุโรป

3. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ คะแนนของแบบทดสอบถูกบันทึกในฐานข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตน มีการวิเคราะห์แบบทดสอบเชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนของแบบทดสอบมีความสมบูรณ์และถูกต้องสูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน และทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพและการจัดกลุ่ม