Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Communismetest

Test in welke mate je akkoord gaat met het communisme

Communisme is een sociale en politieke ideologie met als ultieme doel het oprichten van een communistische samenleving, gedefinieerd als een socio-economische orde gebaseerd op gedeelde eigendom en het afschaffen van sociale klassen, ongelijkheid en privé-eigendom.

Hoewel er verschillende communistische stromingen zijn, gebruikt deze test de klassieke marxistische teksten en geschiedenis als basis om te achterhalen of je een marxistische communist bent.

In welke mate ga je akkoord met het communisme? Kijk hieronder bij elk item aan in welke mate je akkoord gaat.

Vraag 1 van 24

De staat zou controle moeten hebben over alle aspecten van de economische productie.

Oneens
Eens

VOLGENDE

De IDRlabs Communistische Opvattingentest (IDR-CBT ©) werd ontwikkeld door IDRlabs International. De IDR-CBT is gebaseerd op de principes van bekende communisten zoals Marx en Engels. De IDR-CBT is niet verbonden aan specifieke onderzoekers in de politieke psychologie of sociologie, noch verbonden aan onderzoeksinstellingen.

De IDRlabs Communistische Opvattingentest werd gemaakt met behulp van klassieke literaire werken en de historische funderingen van het marxistisch communisme om deze gratis online test te maken. Voorstanders van het communisme geloven dat de hulpbronnen in een samenleving gemeenschappelijk bezit dienen te worden, terwijl sociale klassen afgeschaft moeten worden. IDRlabs International en deze IDRlabs Communistische Opvattingentest zijn onafhankelijk van onderzoekers die over het communisme of verwante onderwerpen gepubliceerd hebben.

Deze test werd ontwikkeld door professionals die erkend zijn in het ontwikkelen en scoren van verschillende psychologische meetinstrumenten, en zij hebben ook professioneel gewerkt in verschillende domeinen van de psychologie, waaronder sociale psychologie, politieke psychologie en persoonlijkheidstests. Gratis online tests zoals de IDR-CBT zijn uitsluitend informatieve en vermakelijke kennismakingen met het construct in kwestie, en kunnen nooit dienen als definitief antwoord op de vraag naar de persoonlijkheidskenmerken, het karakter of de psychologische toestand van een individu.

Hoewel door psychologieprofessionals ontwikkeld en statistisch gevalideerd werd, zijn gratis online tests zoals deze communismetest geen professionele metingen, score-interpretaties of aanbevelingen; de testresultaten en bijhorende momentopnames van onze gratis online communismetest worden “op zich” verstrekt. Voor gedetailleerdere informatie over onze Communistische Opvattingentest of onze andere online psychologische tests onze Servicevoorwaarden te raadplegen.

Waarom Deze Test?

1. Gratis. Deze gratis online communismetest wordt je gratis verstrekt en laat je ontdekken in welke mate je politieke sympathieën tegenover het communisme hebt. De test vergelijkt jouw opvattingen met opvattingen uit communistische geschriften en geschiedenis.

2. Waardenvrij. In tegenstelling tot andere online “Communismetests”, probeert deze test er niet voor te zorgen dat iedereen akkoord is met het communisme, noch probeert hij met beschuldigende vinger naar het communisme te wijzen. Deze test probeert juist waardenvrij te zijn en een neutrale voorstelling van communistische opvattingen en je eigen mate van communisme te brengen.

3. Statistische controles. De scores van de test worden opgenomen in een anonieme database. Statistische analyse van deze test wordt uitgevoerd om een maximale nauwkeurigheid en validiteit van de testscores te garanderen.

4. Gemaakt door professionals. De makers van deze gratis online persoonlijkheidstest zijn erkend in het gebruik van verschillende persoonlijkheidstests en hebben professioneel gewerkt met typologie, politieke en persoonlijkheidstests.