Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Komünizm Testi

Komünist inançlara yatkınlığınızı test eder

Komünizm nihai amacı ortak mülkiyete ve sosyal sınıfların, eşitsizliğin ve kişisel mülkiyetin eksikliğine dayanan sosyoekonomik bir yönetim olarak tanımlanan komünist bir toplumu gerçekleştirmek olan sosyal ve politik bir ideolojidir.

Komünizm birçok düşünce ekolünü kapsasa da, bu test Marksist bir komünist olup olmadığınızı belirlemek için temel olarak klasik Marksist metinler ve tarihten faydalanır.

Komünizme ne ölçüde katılıyorsunuz? Aşağıdaki her ifade için, o ifadeyi ne kadar doğru bulduğunuzu aşağıda işaretleyin.

Soru 1 / 24

Dünya üzerindeki işçi sınıfları birbirleri arasında kendi ülkelerindeki işçi sınıfı olmayan sosyal tabakalara kıyasla daha çok ortak özellik taşımaktadır.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Komünist İnançlar Testi (IDR-CBT©) IDRlabs International tarafından geliştirilmiştir. IDR-CBT Marx ve Engels gibi ileri gelen komünistler tarafından geliştirilen prensiplere dayalıdır. IDR-CBT politikal psikoloji ya da sosyoloji alanında çalışan hiçbir araştırmacıyla veya ilişkili araştırma kurumlarıyla bağlantılı değildir.

IDRlabs Komünist İnançlar Testi, bu ücretsiz çevrimiçi testi oluşturmak amacıyla Marksist komünizme ait klasik edebiyat eserleri ve tarihsel kuruluşlardan bilgiler edinilerek bu bilgilerin ışığında hazırlanmıştır. Politik bir ideoloji olan komünizmin destekçileri, toplumun kaynaklarının eşit olarak paylaşılması ve sosyal sınıfların ortadan kaldırılması gerektiğine inanmaktadırlar. IDRlabs International ve IDRlabs Komünist İnançlar Testi komünizm ya da bağlantılı konularda çalışmış hiçbir araştırmacıya bağlı değildir.

İşbu test birçok psikolojik ölçümün uygulanması ve değerlendirilmesinde yetkili; sosyal psikoloji, politik psikoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmış profesyoneller tarafından oluşturulmuştur. IDR-CBT gibi ücretsiz çevrimiçi testler yalnızca ölçülmekte olan yapıya dair bilgilendirici ve eğlendirici bir ilk bakış sağlamak amacını taşımaktadır ve bu sebepten dolayı bireyin kişilik özellikleri, genel karakteri ya da psikolojik durumu hakkında kesin bir cevap sağladığı düşünülmemelidir.

Psikoloji uzmanları tarafından oluşturulmuş ve doğrulanmış olmasına rağmen, bu komünizm testi gibi ücretsiz çevrimiçi testler profesyonel değerlendirmeler, sonuçlara dair analizler ya da hiçbir türden öneri sağlamamaktadır; ücretsiz çevrimiçi komünizm testimizin sonuçları ve bununla ilişkili kişilik değerlendirmeleri "olduğu şekliyle" sağlanmaktadır. Komünist İnançlar Testi'miz ya da diğer çevrimiçi psikolojik testlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mıza danışınız.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz çevrimiçi komünizm testi size ücretsiz olarak sağlanmıştır ve komünist ideolojiye karşı olan politik yakınlığınızı ölçmenize olanak sağlayacaktır. Test karşınıza komünist yazılar ve tarihten alınmış görüşler getirecektir.

2. Değer yargılarından bağımsız. Diğer çevrimiçi "Komünizm Testlerinin" aksine, bu test herkesin yüksek derecede komünist sonucunu almasını sağlamaya ya da tam tersine komünizmi yermeye değil, ancak, komünist görüşler ve görüşlerinizin onlara uygunluğunu değer yargılarından bağımsız bir şekilde ölçerek gerçeğe uygun bir halde yansıtmaya çalışmaktadır.

3. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu ücretsiz çevrimiçi komünizm testinin yazarları çeşitli kişilik testlerinin uygulanmasında yetkililerdir ve tipoloji, politika ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.