Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na komunizm

Badanie Twojego stopnia komunistycznych przekonań

Komunizm jest ideologią społeczną i polityczną, której głównym celem jest ustanowienie społeczeństwa komunistycznego. Społeczeństwo takie definiuje się jako porządek społeczno-gospodarczy oparty na wspólnej własności i braku klas społecznych, nierówności i własności prywatnej.

Komunizm obejmuje kilka szkół myślenia. Niniejszy test natomiast jako podstawy do ustalenia, czy można określić Cię mianem marksistowskiego komunisty, wykorzystuje klasyczne marksistowskie teksty i historię.

Do jakiego stopnia zgadasz się z doktrynami komunizmu? Określ swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 24

Zaniedbywanie obowiązków jest częścią ludzkiej natury i w społeczeństwach, w których nie ma obietnicy osobistych korzyści finansowych, będzie tylko rosło.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na przekonania komunistyczne IDRlabs (IDR-CBT©) został stworzony przez IDRlabs International. Test IDR-CBT bierze pod uwagę zasady opracowane przez wybitnych komunistów, takich jak Marks i Engels. Test IDR-CBT nie jest powiązany z żadnym konkretnym pracownikiem naukowym z dziedziny psychologii politycznej lub socjologii ani z żadnymi instytucjami badawczymi.

Ten internetowy test na przekonania komunistyczne IDRlabs został stworzony w oparciu o klasyczne dzieła literackie i historyczne podstawy marksistowskiego komunizmu. W ramach tej ideologii politycznej zwolennicy komunizmu uważają, że zasoby społeczeństwa powinny być równo dzielone przez wszystkich, a klasy społeczne powinny zostać wyeliminowane. IDRlabs International i niniejszy test na przekonania komunistyczne IDRlabs są niezależne od pracowników naukowych, którzy stworzyli jakiekolwiek prace w dziedzinie komunizmu lub na podobne tematy.

Niniejszy test został stworzony przez profesjonalistów wykwalifikowanych w zakresie dostarczania i oceniania wielu miar psychologicznych, którzy zawodowo zajmują się różnymi dziedzinami psychologii, w tym psychologii społecznej, psychologii politycznej oraz badaniem osobowości. Bezpłatne, internetowe testy, takie jak IDR-CBT, mają charakter wyłącznie informacyjny i są jedynie „rzutem oka” na mierzoną koncepcję. Dlatego też należy pamiętać, że test nie zapewnia ostatecznej odpowiedzi dotyczącej jakichkolwiek aspektów cech osobowości, ogólnego charakteru lub stanu psychologicznego danej osoby.

Bezpłatne, internetowe testy, takie jak niniejszy test na komunizm, mimo że opracowane i potwierdzone statystycznie przez specjalistów z dziedziny psychologii, nie zapewniają profesjonalnej oceny, interpretacji wyników ani nie stanowią żadnych rekomendacji; wyniki testu i powiązane krótkie opisy osobowości naszego bezpłatnego, internetowego testu na komunizm są dostarczane na zasadzie „tak, jak jest”. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego testu na przekonania komunistyczne lub innych internetowych testów osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten bezpłatny, internetowy test na komunizm jest dostępny za darmo i pozwoli Ci określić zakres Twojej politycznej sympatii względem poglądów komunistycznych. Niniejszy test porówna Twoje przekonania z opiniami wziętymi z pism komunistycznych i historii.

2. Bez oceniania. W odróżnieniu od innych internetowych ”Testów na komunizm”, niniejszy test nie próbuje wykazać, że wszyscy są komunistami lub, przeciwnie, wytknąć komunizm palcem. Test ten z założenia jest wolny od wartościowania i zapewnia neutralną prezentację stanowisk komunistycznych, a także określa Twój stopień zgodności z tymi stanowiskami.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią, polityką i badaniem osobowości.