Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Fascismetest

Test je mate van fascisme

Zoals de Amerikaanse jurist David S. D’Amato reeds uitwees, heeft het woord ‘fascisme’ veel van zijn betekenis verloren omdat de term voortdurend op luie wijze misbruikt wordt. Hoewel ‘fascisme’ en ‘fascist’ al lang denigrerende scheldwoorden zijn, die door zowel links als rechts gebruikt worden tegen alles wat ze niet leuk vinden, is fascisme echter geen brede term, maar een welbepaalde politieke ideologie, die zich op een complex kruispunt tussen socialisme, conservatisme en liberalisme bevindt. Aangezien fascisme elementen van verschillende politieke filosofieën overneemt en gelijktijdig anderen afkeurt, slaagt het fascisme erin eruit te springen als een ‘vierde weg’ in de politiek en een welbepaald overheidssysteem.

Deel jij politieke opvattingen met het fascisme? Laten we dat ontdekken.

Vraag 1 van 28

Een meervoud van politieke partijen is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er geen kleine groep individuen te zelfgenoegzaam wordt met macht.

Oneens
Eens

VOLGENDE

De "Hoe Fascistisch Ben Jij?"-test is eigendom van IDR Labs International.

De uitspraken in de bovenstaande vragen werden afgeleid van het werk van zowel echte fascisten (bv. Benito Mussolini en Giovanni Gentile) en moderne onderzoekers en auteurs over het fascisme, zoals Stanley Payne [A History of Fascism 1914-1945; Fascism, Comparison and Definition], Robert Paxton [The Anatomy of Fascism; Vichy France] en anderen.

Het was inderdaad, zelfs voor de eerste Italiaanse fascisten, een bron van verwarring om de term ‘fascisme’ te definiëren. Het probleem wordt nog groter aangezien bijna elke communistische politieke partij of administratie zichzelf communistisch noemde, terwijl, historisch gezien, zulke regimes belangrijke kenmerken deelden met de staatsgerichte aanpak van het fascisme (zie Payne: A History of Fascism). De waarheid is dat de eerste Italiaanse fascisten alle, zo niet bijna alle reeds bestaande communistische praktijken versterkten. Hoewel fascisten traditioneel als politiek rechts gezien worden, blijkt uit de politieke ontwikkelingen in het Europa van het interbellum een andere verwantschap, namelijk verwantschap tussen fascisme en communisme, in plaats van verwantschap met traditioneel links of rechts in liberale democratieën.

De "Hoe Fascistisch Ben Jij?"©-test is eigendom van IDR Labs International. De makers van deze online fascismetest zijn erkend in het gebruik van meerdere persoonlijkheidstests en hebben professioneel gewerkt met typologie en persoonlijkheidstests. De resultaten van onze online fascismetest worden "op zich" verstrekt, en kunnen nooit dienen als professioneel of erkend advies. Voor meer over onze online fascismetest, gelieve de Servicevoorwaarden te raadplegen.

Waarom Deze Test?

1. Gratis. Deze gratis online fascistentest wordt je gratis verstrekt en stelt je in staat je sympathieën voor de leer van het fascisme vast te stellen. De test confronteert je met standpunten die geuit werden door invloedrijke 20ste-eeuwse denkers en politici uit de fascistische beweging.

2. Ideologisch neutraal. In tegenstelling tot andere politieke tests probeert deze test niet om ervoor te zorgen dat iedereens resultaat op de test hetzelfde is (fascist of niet-fascist), noch probeert de test heimelijk een hedendaags politiek standpunt (zoals modern links of rechts) als fascistisch te bestempelen om erop te hameren dat het tegenovergestelde standpunt superieur is. Scores van de deelnemer worden uitsluitend uitgelegd als zijn of haar mate van overeenstemming met de echte doctrines van het fascisme.

3. Historisch accuraat. De fascistische standpunten en uitspraken in deze test werden gehaald uit de werken van echte fascistische politici en denkers (zoals Benito Mussolini en Giovanni Gentile), alsook modern onderzoek naar het fascisme, zoals uitgevoerd door hedendaagse universitaire academici (zoals Stanley Payne en Robert Paxton).

4. Statistische controles. De scores van de test worden opgenomen in een anonieme database. Statistische analyse van deze test wordt uitgevoerd om een maximale nauwkeurigheid en validiteit van de testscores te garanderen.

5. Gemaakt door professionals. De makers van deze gratis online fascismetest zijn erkend in het gebruik van verschillende persoonlijkheidstests en hebben professioneel gewerkt met typologie, politiek en persoonlijkheidstesten.