Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Faşizm Testi

Faşizm seviyenizi ölçer

Amerikan akademisyen David S. D'Amato'nun ortaya koyduğu gibi, 'faşizm' kelimesinin içerdiği anlamın çoğu, sıklıkla ve tembelce aşağılayıcı genel bir tabir olarak kullanılması sebebiyle kaybolmuştur. 'Faşizm' ve 'faşist' hem sağcılar hem de solcular tarafından hoşlanmadıkları her şeyi yermekte kullanılan aşağılayıcı savsözler olsalar da, aslında faşizm kapsayıcı bir terim değil, ancak, Sosyalizm, Muhafazakarlık ve Liberalizm arasındaki karmaşık bir noktada bulunan belirli siyasi bir ideolojidir. Bu siyasi ideolojilerin her birinden bazı elementleri kendine entegre ederek ve aynı zamanda bazılarını da geçersiz addederek faşizm, siyaseti yönetmenin 'dördüncü bir yolu' ve kesin bir hükümet şekli olarak ortaya çıkmayı başarmıştır.

Siyasi görüşünüz faşizmin ilkeleriden herhangi birini içeriyor mu? Hadi öğrenelim.

Soru 1 / 28

Her insan temel olarak ırkına, cinsiyetine, milliyetine ya da IQ'suna bakılmaksızın eşit derecede değerlidir.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

"Ne Kadar Faşistsiniz?" Testi IDR Labs International'a aittir.

Yukarıdaki sorularda bulunan ifadeler hem gerçek faşistlerin (örneğin Benito Mussolini ve Giovanni Gentile) hem de Stanley Payne [Faşizmin Tarihi 1914-1945; Faşizm, Karşılaştırma ve Tanımlama], Robert Paxton [Faşizmin Anatomisi; Vichy France], ve diğerleri gibi günümüz faşizme odaklanan araştırmacılarının ve yazarlarının eserlerinden alınmıştır.

'Faşizm' termini tanımlamak ilk İtalyan faşistler için bile zorluk arz ediyordu. Bu sorun, neredeyse her komünist siyasi partinin ve idarenin, aslında, tarihsel benzerliğin bir sonucu olarak, komünizm gibi rejimlerin faşizmin devlet merkezli yaklaşımıyla (bkz. Payne: Faşizmin Tarihi) birçok ortak özellik taşımasına rağmen, kendilerini komünist olarak tanımlamayı seçmiş olmaları sebebiyle büyümüştür. Doğruyu söylemek gerekirse, ilk İtalyan faşistler, halihazırda varolan komünist uygulamaların hepsini, ya da neredeyse hepsini güçlendirmişlerdir. Faşistler geleneksel olarak sağcı olarak görülseler de, iki dünya savaşı arasındaki dönemde Avrupa'da baş gösteren siyasi gelişmeler başka yönde bir benzerliği, yani faşizm ve komünizmin geleneksel sağ ve sol liberal demokrasilerle olan benzerliklerinden çok kendi arasındaki bir benzerliği göstermektedir.

"Ne Kadar Faşistsiniz?"© testi IDR Labs International'a aittir. Bu çevrimiçi faşizm testinin yazarları birçok kişilik testinin uygulanmasında yetkilidirler ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Çevrimiçi faşizm testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" aktarılmaktadır ve hiçbir türden profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi faşizm testimiz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mıza danışınız.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz çevrimiçi faşizm testi size ücretsiz olarak ulaştırılmıştır ve faşizmin doktrinlerine karşı siyasi yakınlığınızın boyutunu ölçmenize olanak sağlayacaktır. Test karşınıza faşist hareketin tesirli yirminci yüzyıl düşünürleri siyasetçileri tarafından dile getirilmiş duruşlar getirecektir.

2. Yansız. Siyasetle ilgili diğer çevrimiçi testlerden farklı olarak bu test, herkesin faşist ya da faşist değil sonucunu almasını sağlamaya veya karşı görüşün üstünlüğünü kabul ettirmek için belli bir günümüz siyasi duruşunu (modern sağ veya sol gibi) gizlice faşist ilan etmeye çalışmaz. Sonuçlar katılımcının faşizmin asıl ilkelerine olan yakınlık seviyesiyle eşlenir.

3. Tarihsel olarak doğru. Bu testte kullanılan faşist duruş ve ifadeler hem gerçek faşist siyasetçi ve düşünürlerin (Benito Mussolini ve Giovanni Gentile gibi) çalışmalarından hem de günümüz akademisyenleri (Stanley Payne ve Robert Paxton gibi) tarafından faşizm üzerinde gerçekleştirilen araştırmalardan alınmıştır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu çevrimiçi faşizm testinin yazarları çeşitli kişilik testlerinin uygulanmasında yetkilidirler ve tipoloji, siyaset ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.