Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na faszyzm

W celu zbadania Twojego poziomu faszyzmu

Jak zauważył amerykański prawnik David S. D'Amato, wiele ze znaczenia słowa „faszyzm” zaginęło w jego ciągłym i niedbałym stosowaniu jako ogólnie obraźliwe określenie. Chociaż wyrazy „faszyzm” i „faszysta” są od dawna niepochlebnymi hasłami, rzucanymi zarówno przez prawicę, jak i lewicę przy potępianiu wszystkiego, czego nie popierają, faszyzm w rzeczywistości nie jest pojęciem uniwersalnym, ale konkretną ideologią polityczną, usytuowaną na skomplikowanym rozdrożu między socjalizmem, konserwatyzmem i liberalizmem. Przyjmując niektóre elementy każdej z tych filozofii politycznych jako własne, a jednocześnie potępiając inne, faszyzm jest „czwartym sposobem” prowadzenia polityki i określonym systemem rządów.

Czy Twoje poglądy polityczne zawierają którąś z doktryn faszyzmu? Dowiedzmy Się.

Pytanie 1 z 28

Etyka jest kwestią umiejętności rządzenia krajem. Cokolwiek wspiera interesy państwa, jest dobre, cokolwiek je hamuje, jest złe.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test "Jak bardzo faszystowskie są Twoje poglądy?" jest własnością IDR Labs International.

Stwierdzenia zawarte w powyższych pytaniach były wzięte z prac zarówno faktycznych faszystów (np. Benito Mussoliniego i Giovanniego Gentile'a), jak i współczesnych badaczy i pisarzy zajmujących się faszyzmem, takich jak Stanley Payne [Historia faszyzmu 1914–1945; Faszyzm, porównanie i definicja], Robert Paxton [Anatomia faszyzmu; Vichy Francja] i innych.

Zdefiniowanie terminu „faszyzm” było rzeczywiście sporą zagwozdką nawet dla pierwszych włoskich faszystów. Problem ten dodatkowo pogarszał fakt, że prawie każda komunistyczna partia polityczna i administracja określała siebie mianem komunistów, podczas gdy w rzeczywistości, ze względu na podobieństwo historyczne, takie reżimy wykazywały istotne wspólne cechy z nacjonalistycznym podejściem faszyzmu (patrz Payne: Historia faszyzmu). Prawdę mówiąc, pierwsi włoscy faszyści wzmocnili wszystkie lub prawie wszystkie istniejące wcześniej praktyki komunistyczne. Chociaż faszyści tradycyjnie byli postrzegani jako prawicowcy, wydarzenia polityczne międzywojennej Europy pokazują tak naprawdę inne powiązania. Mianowicie uwidaczniają większy związek między faszyzmem a komunizmem, niż powinowactwo do tradycyjnie lewicowego lub prawicowego skrzydła liberalnej demokracji.

Test "Jak bardzo faszystowskie są Twoje poglądy?"© jest własnością IDR Labs International. Autorzy tego internetowego testu na faszyzm posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego testu na faszyzm przekazane są na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu na faszyzm, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten bezpłatny, internetowy test na faszyzm jest dostępny za darmo i pozwoli Ci ustalić stopień swojej politycznej sympatii do doktryn faszyzmu. Test porówna Cię ze stanowiskami, które były głoszone przez wpływowych myślicieli i polityków ruchu faszystowskiego XX wieku.

2. Bez ukrytych celów. W przeciwieństwie do innych internetowych testów dotyczących polityki, niniejszy test nie ma na celu uznania wszystkich za faszystów lub nie-faszystów, ani potajemnego potępienia niektórych współczesnych postaw politycznych (takich jak współczesna lewica lub prawica) jako faszystowskich w próbie dotknięcia czułego punktu wyznawców przeciwnych poglądów. Wyniki są wzorowane wyłącznie do poziomie zgodności respondenta z faktycznymi doktrynami faszyzmu.

3. Historycznie dokładny. Faszystowskie stanowiska i wypowiedzi użyte w tym teście były wzięte z prac autentycznych faszystowskich polityków i myślicieli (takich jak Benito Mussolini i Giovanni Gentile), a także z nowoczesnych badań nad faszyzmem, prowadzonych przez współczesnych uczonych uniwersyteckich (takich jak Stanley Payne i Robert Paxton).

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu na faszyzm posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnych testów osobowości i zajmowali się zawodowo typologią, polityką i badaniem osobowości.