Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Feminismetest (5 Schalen)

Deze gratis feminismetest stelt je in staat je scores te zien op vijf van de belangrijke standpunten in het maatschappelijk debat over geslachtsgelijkheid in westerse democratieën. Hoewel zowel feministen en antifeministen graag beweren dat de definitie van feminisme eenvoudig is, bestaat er toch aanzienlijke variatie in hoe feminisme gedefinieerd wordt en zijn er serieuze meningsverschillen, niet enkel tussen feministen en antifeministen, maar ook tussen de verschillende stromingen binnen het feminisme.

Vraag 1 van 42

Geslachtsgelijkheid hebben we grotendeels bereikt in de westerse samenleving. Met uitzondering van bepaalde etnische minderheden, is de strijd voor gelijkheid zo goed als voorbij.

Oneens
Eens

VOLGENDE

De CT-Fem-5SI© is eigendom van IDR Labs International. De test werd rechtstreeks geïnspireerd door werken van feministen en antifeministen, waarbij de testitems op basis van hun overtuigingen in het maatschappelijk debat geformuleerd werden.

De CT-Fem-5SI© is een van de eerste dergelijke testen; een test ontworpen om te meten in hoeverre iemand op politiek, filosofisch en maatschappelijk vlak akkoord gaat (of niet) met vier feministische standpunten (Liberaal Feminisme; Radicaal Feminisme; Marxistisch Feminisme; Cultureel Feminisme) alsook met één antifeministisch standpunt (Traditionalisme). Er bestaat aanzienlijke onenigheid over feminisme in de hedendaagse westerse samenleving, wat blijkt uit de uitspraken van verschillende prominente politici, onderzoekers en academici in het openbare discours. Niet enkel tussen feministen en antifeministen, maar ook tussen feministen onderling en de verschillende stromingen die zichzelf feministisch noemen.

Hoewel deze test sterk steunt op de geschriften van prominente feministische en antifeministische schrijvers, dient deze test niet te worden gezien als hun exacte bewoordingen, noch als de definitieve leer van de veelsoortige en verschillende stromingen binnen het feminisme zelf. Zo wijst deze test er ook op dat Traditionalisten niet één groep zijn, maar net als de feministen verschillende stromingen hebben met filosofische, geografische en historische breuklijnen. Bovendien geloven sommige feministen, die sterk beïnvloed werden door de postmoderne filosofie, zelfs dat de poging om ideeën te meten en kwantificeren op zich een product van het patriarchaat en de mannelijke culturele normen is, die zouden worden toegepast op een gebied waar ze niet thuishoren. De stellingen die hier getoond worden dienen enkel voor test- en peilingsdoeleinden en kunnen niet beschouwd worden als uitgebreide definities van alle feministische subgroepen, noch als uitspraken in naam van de makers van deze test. Zo vertegenwoordigen die stellingen niet de standpunten van alle feministen of antifeministen; enkel van specifieke factoren en stromingen in de feministische beweging en de tegenbeweging.

De makers van deze online persoonlijkheidstest zijn erkend in het gebruik van meerdere persoonlijkheidstests en hebben professioneel gewerkt met politieke en persoonlijkheidstests alsook gendertests in verband met het Big Five-systeem van de persoonlijkheid, dat, op het moment van de publicatie van deze test, gezien wordt als de wetenschappelijke gouden standaard in verband met persoonlijkheidsstudies. Hoewel de CT-Fem-5SI© professioneel ontworpen werd, en ernstig bedoeld is om de filosofische, politieke en culturele opvattingen over feminisme (alsook antifeminisme) van de persoon te meten, worden de resultaten van deze test "op zich" verstrekt en kunnen ze nooit dienen als professioneel of erkend advies. Voor meer over onze online politieke, religieuze en persoonlijkheidstests, gelieve onze Servicevoorwaarden te raadplegen.

Waarom Deze Test?

1. Gratis Deze gratis 5-schalige feminismetest wordt je gratis verstrekt en stelt je in staat je scores te zien voor vijf belangrijke standpunten in het debat over gendergelijkheid zoals die in westerse democratieën vaak ingenomen worden.

2. Ideologisch neutraal. Hoewel er nog andere feminismetests bestaan, geven velen ervan een draai aan de vragen zodat de testpersoon een resultaat krijgt dat overeenkomt met de politieke opvattingen van de testmakers. Deze test probeert ideologisch neutraal te zijn door je te confronteren met uitspraken van verschillende feministische stromingen alsook met die van bekende antifeministen.

3. Conceptuele diversiteit. Veel van het debat over feminisme draait om verzwegen meningsverschillen omtrent de definitie van de term, waarbij vele verschillende feministische stromingen het gevoel hebben dat hun versie van feminisme correcter is dan die van andere stromingen. Zo worden bepaalde tests gemaakt met de gedachte dat iedereen eigenlijk wel een feminist zou zijn, als men de problemen maar echt begreep. Deze test beoogt het standpunt van de testpersoon te respecteren door aanzienlijke conceptuele nuance in de resultaten toe te laten.

4. Gemaakt met de hulp van professionals. Deze test werd gemaakt met de feedback van zelfverklaarde feministen van verschillende feministische stromingen alsook op basis van teksten geschreven door zelfverklaarde antifeministen. De test zelf werd ontwikkeld met de hulp van individuen die professioneel werken met politicologie en politieke analyse.