Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Feminizm Testi (5 Ölçekli)

Bu ücretsiz feminizm testi, Batı demokrasilerinde görülen cinsiyet eşitliği tartışmalarında karşımıza çıkan başlıca savların beşindeki skorlarınızı almanızı sağlayacaktır. Hem feministler hem de anti-feministler, feminizmin tanımının açık olduğunu iddia etmeyi sevseler de, aslında çok çeşitli feminizm tanımı bulunmaktadır ve sadece feministler ve anti-feministler arasında değil, aynı zamanda feminizmin kendisi içindeki çeşitli duruşlar arasında da ciddi ayrılıklar mevcuttur.

Soru 1 / 42

Kadının güçlendirilmesi, mutlaka erkeğin güçsüzleşmesi anlamına gelir.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

CT-Fem-5SI©’in mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Maddeler, toplumsal tartışmalarda dile getirilen beyanlar ve görüşlerden çıkarım yapılarak doğrudan feministler ve anti-feministlerin yazılarından esinlenmiştir.

CT-Fem-5SI© testi türünün ilk örneklerinden biridir; katılımcının dört feminist bakış açısının (Liberal Feminizm; Radikal Feminizm; Marksist Feminizm; Kültürel Feminizm) yanı sıra tek bir anti-feminizm (Gelenekselcilik) ile siyasi, felsefi ve toplumsal uyum (veya uyumsuzluk) derecesini ölçmek için tasarlanmış bir testtir. Bazı önde gelen politikacılar, araştırmacılar ve akademisyenlerin söylemlerinde açıkça belirttikleri gibi, modern Batı toplumunda feminizm hakkında önemli anlaşmazlıklar vardır. Sadece feministler ve anti-feministler arasında değil, aynı zamanda feministlerin kendileri ve kendilerini feminist olarak adlandıran çeşitli gruplar arasında da bu anlaşmazlıklar mevcuttur.

Her ne kadar bu test büyük ölçüde önde gelen feminist ve anti-feminist yazarların yazılarına dayanıyor olsa da, bu test kelimesi kelimesine onların ağzından çıkmış olduğu ya da feminizmin kendi içindeki çok çeşitli ve çok sayıdaki grup hakkında kesin öğretiler oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Testte de belirtildiği üzere, Gelenekselciler de benzer şekilde felsefi, coğrafi ve siyasi dallara bölünmüş olmasıyla tek bir grup değildir. Bununla birlikte, postmodern felsefeden büyük ölçüde esinlenen bazı feministler, fikirleri ölçme ve niceleme çabasının kendisinin ataerkilliğin kendisinin bir kalıntısı olduğuna ve ataerkilliğe mahsus olmayan alanlarda erkek kültürel normlarının zorla kabul ettirildiğini dahi düşünürler. Burada yeniden yazılmış olan ifadeler yalnızca anket ve test amacıyla sunulmuştur ve bunların tüm feminist alt grupların kapsamlı tanımlarını sağladığı veya bu testin yazarları adına konuştuğu düşünülmemelidir. Benzer şekilde, bu ifadeler tüm feministlerin veya anti-feministlerin görüşlerini de temsil etmemektedir; yalnızca feminist akım ve karşı akım içindeki belirli faktörler ve akımları temsil etmektedir.

Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve bu yazının yazıldığı tarihte bilimsel bir altın standart kabul edilen Beş Faktör kişilik sistemiyle ilgili olarak siyaset ve kişilik testlerinin yanı sıra cinsiyet testlerinde de profesyonel olarak çalışmışlardır. CT-Fem-5SI© profesyonel olarak hazırlanmış ve yanıtlayan kişinin felsefi, siyasi ve kültürel feminizm (ve anti-feminizm) anlayışını ciddi bir şekilde ölçmeyi amaçlamış olsa da, sonuçlar "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Online kişilik, siyaset ve din testlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz online 5 ölçekli feminizm testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Batı demokrasilerinde görülen cinsiyet eşitliği tartışmalarında karşımıza çıkan başlıca savların beli için skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Tarafsız. Piyasada diğer feminizm testleri bulunuyor olsa da bunların birçoğu soruları çarpıtarak, yanıtlayan kişinin testi düzenleyenin siyasi görüşlerine uygun sonuçlar çıkarmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Bu test, sizi çeşitli feminist gruplar ve feminizm karşıtı olduklarına ant içmiş kişiler tarafından dile getirilen ifadelerle karşı karşıya getirerek tarafsız olmaya çalışmaktadır.

3. Kavramsal çeşitlilik. Feminizm ile ilgili tartışmaların çoğu, bu terimin tanımına ilişkin dolaylı anlaşmazlıklar etrafında dönmekte ve birçok farklı feminist grup, kendi feminizm versiyonunun diğer gruplardan daha doğru olduğunu düşünmektedir. Benzer şekilde, bazı testler, eğer herkes ele alınan konuları doğru şekilde anlamış olsaydı onların gerçek birer feminist olacağı varsayımı üzerine inşa edilmiştir. Bu test ise sonuçlar arasında önemli kavramsal farklılıklara izin vererek katılımcının görüşüne saygı duymayı amaçlamaktadır.

4. Profesyonellerin yardımlarıyla hazırlanmıştır. Bu test, çeşitli feminist gruplardan feminist olduğunu açıkça ilan etmiş kişilerin verdikleri bilgilerle olduğu kadar feminizm karşıtı olduğunu açıkça ilan etmiş kişiler tarafından yazılan metinler baz alınarak hazırlanmıştır. Testin kendisi, siyaset bilimi ve siyaset analizi alanlarında profesyonel olarak çalışan kişilerin yardımları ile hazırlanmıştır.