Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบสตรีนิยม (5 กลุ่ม)

แบบทดสอบสตรีนิยมฟรีนี้จะให้คะแนนคุณในห้ากลุ่มของการถกเถียงกันเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศที่พบในประชาธิปไตยตะวันตก แม้ว่าทั้งนักสตรีนิยมและผู้ต่อต้านสตรีนิยมมักจะอ้างว่านิยามของสตรีนิยมเป็นแบบตรงไปตรงมา ในความเป็นจริงแล้วมีการนิยามสตรีนิยมโดยหลากหลายเป็นอย่างยิ่งและเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรง ไม่เพียงแค่นักสตรีนิยมและผู้ต่อต้านสตรีนิยมเท่านั้น แต่รวมไปถึงกลุ่มอันหลากหลายภายในลัทธิสตรีนิยมเองด้วย

คำถามที่ 1 จาก 42

หากการใช้หุ่นยนต์ทางเพศกลายเป็นเรื่องปกติ มันจะนำไปสู่การลดทอนความเป็นมนุษย์สำหรับผู้หญิง

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

CT-Fem-5SI© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานเขียนของนักสตรีนิยมและผู้ต่อต้านสตรีนิยม ผ่านการอนุมานจากคำบรรยายและข้อคิดเห็นของพวกเขาที่มาจากการพูดโต้วาทีสาธารณะ

CT-Fem-5SI© เป็นหนึ่งในแบบทดสอบแรกๆ ภายใต้หัวเรื่องนี้; แบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัดผลผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับฐานะทางการเมือง หลักปรัชญา การเห็นพ้อง (หรือไม่เห็นพ้อง) ทางสังคมด้านสตรีนิยมทั้งสี่กลุ่ม (สตรีนิยมแนวเสรีนิยม สตรีนิยมสายสุดขั้ว สตรีนิยมแบบมาร์ซซิสท์ และสตรีนิยมสายวัฒนธรรม) รวมไปถึงกลุ่มของผู้ต่อต้านสตรีนิยม (ประเพณีนิยม) อีกกลุ่มหนึ่งด้วย นักการเมือง นักวิจัย และนักวิชาการที่มีชื่อเสียงหลายคนได้ให้บรรยายสาธารณะไว้อย่างชัดเจนว่ามีความขัดแย้งเกี่ยวกับสตรีนิยมเกิดขึ้นในสังคมตะวันตกสมัยใหม่ ไม่เพียงแค่นักสตรีนิยมและผู้ต่อต้านสตรีนิยมเท่านั้น แต่รวมไปถึงนักสตรีนิยมที่อยู่ในกลุ่มลัทธิสตรีนิยมอันหลากหลายที่เรียกตนเองภายใต้ชื่อนั้นอีกด้วย

แม้ว่าแบบทดสอบในปัจจุบันอ้างอิงมาจากงานเขียนของนักสตรีนิยมและผู้ต่อต้านสตรีนิยมที่มีชื่อเสียง แบบทดสอบไม่ควรถูกนำไปอ้างว่าเป็นคำพูดจากนักสตรีนิยมโดยตรงหรือถูกนำไปใช้เป็นการสอนคำนิยามเกี่ยวกับกลุ่มสตรีนิยมที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน ในทำนองเดียวกัน ฝ่ายประเพณีนิยมในแบบทดสอบนี้ไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวเท่านั้น แต่ถูกแบ่งออกมาเช่นเดียวกันตามแนวของหลักปรัชญา ภูมิศาสตร์ และในทางโลก นอกจากนี้นักสตรีนิยมบางคนได้รับแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มาจากปรัชญาหลังยุคนวนิยม และยังเชื่อว่าความพยายามในการใช้มาตรการและแนวคิดเชิงปริมาณเป็นส่วนที่มาจากระบบที่มีชายเป็นใหญ่และบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของผู้ชายที่มีการบังคับให้อยู่ในขอบเขตซึ่งไม่เหมาะสม ข้อความที่ถูกนำมาทำใหม่นี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในสำรวจความคิดเห็นและการทดสอบเท่านั้น และไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นการอธิบายความหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับกลุ่มแยกย่อยของลัทธิสตรีนิยม หรือเป็นการพูดแทนผู้จัดทำแบบทดสอบปัจจุบัน ในทำนองเดียวกัน แบบทดสอบไม่ได้แสดงถึงมุมมองของนักสตรีนิยมหรือผู้ต่อต้านนักสตรีนิยมทั้งหมด แต่เป็นเพียงแค่ปัจจัยและการเคลื่อนไหวเฉพาะจากการเคลื่อนไหวของนักสตรีนิยมและการต่อต้านการเคลื่อนไหวนั้น

ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพอย่างหลากหลายและทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านการเมือง แบบทดสอบทางเพศ รวมทั้งแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักทั้งห้าทางบุคลิกภาพซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาด้านบุคลิกภาพในขณะที่กำลังทำงานเขียนนี้อยู่ แม้ว่า CT-Fem-5SI© จะถูกจัดทำขึ้นอย่างเชี่ยวชาญและเพื่อจุดประสงค์ในการวัดผลหลักปรัชญา แนวคิดทางการเมืองและวัฒนธรรมเกี่ยวกับสตรีนิยม (เช่นเดียวกันกับผู้ต่อต้านสตรีนิยม) ของผู้ตอบคำถามอย่างจริงจัง ผลลัพธ์ถูกจัดเตรียมไป "ตามสภาพ" และไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นการรับรองหรือให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ การเมือง และศาสนาออนไลน์ของเรา โปรดอ่านได้ที่ เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบสตรีนิยมทั้งห้ากลุ่มออนไลน์นี้ได้ฟรีและจะให้คะแนนคุณในห้ากลุ่มของการถกเถียงกันเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศที่พบในประชาธิปไตยตะวันตก

2. เป็นกลาง ในขณะที่หลายแบบทดสอบสตรีนิยมอื่นๆ พยายามที่จะพลิกแพลงคำถามเพื่อให้ผู้ตอบคำถามเห็นด้วยกับมุมมองทางการเมืองของพวกเขา แบบทดสอบนี้พยายามที่จะเป็นกลางให้มากที่สุดด้วยการใช้คำถามที่มาจากทั้งส่วนที่เป็นแนวคิดของนักสตรีนิยมและผู้ที่ต่อต้านสตรีนิยมเช่นกัน

3. มีความหลากหลายทางความคิด การถกเถียงกันในหัวข้อสตรีนิยมส่วนใหญ่มักจะเป็นความไม่เห็นด้วยโดยนัยเกี่ยวกับนิยามของคำ โดยมีกลุ่มสตรีนิยมที่แตกต่างกันเป็นจำนวนมากที่รู้สึกว่าสตรีนิยมในแบบของพวกเขามีความถูกต้องมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในทำนองเดียวกันบางแบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นโดยอ้างหลักฐานที่ว่าทุกคนจะเป็นสตรีนิยมได้จริงๆ ถ้าพวกเขาเข้าใจประเด็นที่อยู่ในการพิจารณาได้อย่างเหมาะสม แบบทดสอบนี้มีจุดมุ่งหมายในการเคารพมุมมองของผู้ตอบคำถามโดยพิจารณาแนวคิดที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยและได้เป็นผลลัพธ์ออกมา

4. จัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันจัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลของผู้ที่ยอมรับว่าตนเองเป็นฝ่ายสตรีนิยมจากกลุ่มสตรีนิยมต่างๆ รวมทั้งข้อมูลที่ถูกเขียนโดยผู้ที่ต่อต้านเสรีนิยม แบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของผู้ที่ทำงานอย่างเชี่ยวชาญในด้านจิตวิทยาการเมืองและการวิเคราะห์ทางการเมือง