Skip to main content

Detta test finns även tillgängligt på följande språk:

Feminismtest (5 Skaliga)

Detta fria feminismtest kommer låta dig få dina poäng inom fem av de viktigaste ställningstagandena i jämställdhetsdebatten i västliga demokratier. Även om både feminister och anti-feminister gillar att hävda att definitionen av feminism är enkel, så finns det faktiskt en stor variation i hur feminism definieras samt allvarliga meningsskiljaktigheter, inte bara mellan feminister och anti-feminister, utan även bland de olika ställningstagandena inom feminismen i sig.

Fråga 1 av 42

Kvinnor kan vara lika nöjda som män utan ett stabilt förhållande.

Håller inte med
Håller med

Fortsätt

CT-Fem-5SI© är IDR Labs Internationals egendom. Det var direkt inspirerat av feministiska och anti-feministiska skrifter, med punkter som drar slutsats från deras uttalanden och åsikter som uttrycks i den offentliga debatten.

CT-Fem-5SI© är en av de första testerna av sitt slag; ett test som designats för att mäta svarandens grad av politisk, filosofisk och samhällelig enighet (eller oenighet) med fyra feministiska ställningstaganden (Liberal Feminism; Radikal Feminism; Marxistisk Kulturell Feminism) såväl som en enskild anti-feministisk sådan (Traditionalism). Så som flertalet framträdande politiker, forskare och vetenskapsmän har klargjort i de offentliga samtalen, så råder det stor oenighet om feminism i det moderna västerländska samhället. Inte enbart mellan feminister Feminism; och anti-feminister, utan även bland feminister själva och de olika inriktningar som alla kallar sig själva för feminister.

Trots att det föreskrivna testet starkt förlitar sig på skrifterna av framträdande feminister och anti-feministiska författare, så bör testet inte anses vara deras exakta ord, eller utgöra definitiva lärdomar inom de mångskiftande och flertalet inriktningar inom feminismen. Likaså, som testet även poängterar, så är traditionalister inte en grupp som delas upp på samma sätt bland filosofiska, geografiska och tidsmässiga linjer. Desto allvarligare, så blir vissa feminister väldigt inspirerade av postmodern filosofi och anser till och med att försöken att mäta och kvantifiera idéer är ett fragment av patriarkatet och manliga kulturella normer som tvingats till områden där de inte gäller. De uttalanden som återges här är framförda enbart för ändamål till undersökningar och tester och ska inte vidtas för att tillhandahålla genomgripande definitioner av alla feministiska undergrupper eller tala för författarna av det föreskrivna testet. Likaså representerar de inte alla feministers eller anti-feministers synpunkter; enbart av de specifika faktorer och rörelser inom den feministiska rörelsen och motrörelsen.

Författarna av detta personlighetstest online är certifierade i användningen av multipla personlighetstest och har arbetat professionellt med politik och personlighetstestning såväl som könstestning i relation till de fem stora personlighetssystemen, som vid tidpunkten för denna text anses som vetenskaplig guldstandard avseende personlighetsstudier. Även om CT-Fem-5SI© är professionellt utformad och avsedd för allvarlig mätning av den svarandes filosofiska, politiska och kulturella uppfattning av feminism (såväl som anti-feminism), så tillhandahålls resultaten som ”as-is” och bör inte tolkas att tillhandahålla professionell eller certifierade råd av något slag. För mer information om våra test av personlighet, politik och religion, vänligen konsultera våra användarvillkor.

Varför använda sig av detta test?

1. Gratis. Detta kostnadsfria 5-skaliga feministtest online levereras till dig helt kostnadsfritt och kommer att låta dig få dina poäng i fem stora ståndpunkter i debatter angående könsjämställdhet som vanligen ses i västerländska demokratier.

2. Utan agenda. Medan det finns andra feministtest där ute, så försöker många av dem vinkla frågorna så att den svarande ska få ett resultat i enlighet med deras egna politiska syn. Detta test försöker verka utan agenda genom att konfrontera dig med påståenden uttryckta av olika feministiska inriktningar såväl som av uttalade anti-feminister.

3. Konceptuell mångfald. Mycket av debatten kring feminism cirkulerar kring underförstådda meningsskiljaktigheter om definitionen av termen, med många olika feministinriktningar som känner att deras feminismversion är mer korrekt än de andra grupperingarna. Likaså är vissa tester byggda på premissen av att alla verkligen skulle vara en feminist om de bara förstod de aktuella frågorna ordentligt. Detta test avser att respektera den svarandes synpunkt genom att tillåta ansenlig konceptuell nyans bland resultaten.

4. Skapat med hjälp av professionella. Det föreliggande testet har gjorts med influenser av självuttalade feminister inom olika feministinriktningar såväl som en bas med texter som skrivits av uttalade anti-feminister. Testet i sig själv skapades med hjälp av individer som arbetar professionellt med politisk vetenskap och politiska analyser.