Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Multidimensionele Woedetest

Hoe vatbaar ben jij voor woede? Doe de test

Deze test is geïnspireerd op het werk van dr. Judith M. Siegel en meet jouw ervaring van woede aan de hand van meerdere empirische dimensies. Analyses van Siegels werk hebben aangetoond dat de test goede psychometrische kwaliteiten bezit in de vorm van een hoge validiteit en test-hertest-betrouwbaarheid. Bijgevolg wordt deze test vaak gebruikt in onderzoek en in klinische omgevingen, waar aangetoond is dat de test niet enkel iemands woede in kaart brengt, maar ook zijn of haar fysieke gezondheid en stressniveau.

Duid bij elk van de volgende uitspraken aan in welke mate je akkoord gaat.

Vraag 1 van 38

Mijn vrienden en geliefden weten dat ik het vermogen heb om boos te worden.

Oneens
Eens

VOLGENDE

De IDR-MAT© is niet het equivalent van, en dient niet verward te worden met de MAI (Multidimensional Anger Inventory).

De IDR-MAT© is eigendom van IDR Labs International. De MAI is eigendom van J.M. Siegel.

De IDR-MAT/MAI is een veelgebruikte index en instrument om de complexe emotie woede te meten. Recente bedenkingen over de validiteit van haar schalen ontstonden toen nieuwere inventarissen deze schalen aangepast hebben aan omgevingen zoals scholen, werkplaatsen en gevangenissen. Het oorspronkelijke instrument is tamelijk oud; hoewel modernere, peer-reviewed herhalingen van Siegels werk steeds wijzen op een hoge mate van validiteit tegenover de constructen die de empirische basis van het instrument vormen. Siegels oorspronkelijke criteria blijken grotendeels steek te houden. De moderne bevindingen over de MAI suggereren dat de IDR-MAT/MAI nog steeds een valide instrument is om de neigingen tot woede van de deelnemer te meten. Factoranalyse van de MAI heeft herhaaldelijk aangetoond dat de test nauwkeurig is in het nagaan van Woede-arousal (wat de frequentie en sterkte van boos gedrag aantoont), alsook het bereik van Woede-uitlokkende Situaties waardoor de deelnemer geprikkeld wordt, alsook de algemene houding van de deelnemer tegenover een Vijandige Kijk op de wereld.

Hoewel de beiden ontworpen werden om multidimensionele woede te meten, dient de IDR-MAT© niet verward te worden met de MAI geschreven door dr. J.M. Siegel. Niettemin zijn het allebei professioneel ontworpen persoonlijkheidstests (of –inventarissen) bedoeld om neigingen tot, en toestanden van woede te meten. De IDR-MAT© is eigendom van IDR Labs International. De MAI is eigendom van J.M. Siegel. De makers van deze online persoonlijkheidstest zijn erkend in het gebruik van meerdere persoonlijkheidstests en hebben professioneel gewerkt met typologie en persoonlijkheidstests. De resultaten van onze online multidimensionele woedetest staan "op zich" en kunnen nooit dienen als professioneel of erkend advies. Voor meer over onze online persoonlijkheidstest, gelieve de Servicevoorwaarden te raadplegen.

Waarom Deze Test?

1. Gratis. Deze multdimensionele woedetest wordt je gratis verstrekt en stelt je in staat je scores te zien voor vijf belangrijke dimensies die met de complexe emotie woede te maken hebben.

2. Getest in verschillende landen. De parameters die onze multidimensionele woedetest gebruikt, werden reeds gevalideerd en met succes gebruikt in verscheidene regio’s, waaronder de VSA, Canada en verschillende Europese landen.

3. Vergelijking met gemiddelden van de bevolking. Hoewel er nog andere woedetests bestaan, is de onze een van de weinige die de multidimensionele woedescores van de deelnemer vergelijkt met gemiddelden van de bevolking, zoals gevonden in peer-reviewed persoonlijkheidsstudies.

4. Statistische controles. Statistische analyse van deze test wordt uitgevoerd om een maximale nauwkeurigheid en validiteit van de testscores te garanderen.

5. Gemaakt met behulp van professionals. Deze test werd gemaakt met de feedback van onderzoekers die professioneel gewerkt hebben in de psychologie en het onderzoek naar individuele verschillen.