Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบความโกรธหลายมิติ

การทดสอบความรู้สึกไวต่อความโกรธของคุณ

จากงานวิจัยของ Dr. Judith M. Siegel แบบทดสอบนี้จะช่วยวิเคราะห์ประสบการณ์ในด้านอารมณ์โกรธของคุณด้วยมิติเชิงประสบการณ์ที่หลากหลาย ผลการวิเคราะห์ของ Siegel ได้ค้นพบการทดสอบที่มีคุณสมบัติในการวัดผลทางจิตวิทยาในรูปแบบของแบบทดสอบที่มีความสมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือสูง เป็นผลให้แบบทดสอบถูกนำไปใช้อยู่บ่อยครั้งเพื่อจุดประสงค์ด้านการวิจัยและการจัดตั้งทางคลินิก โดยแสดงให้เห็นว่ามีความสำคัญซึ่งไม่เพียงแค่เกี่ยวข้องกับความโกรธของตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพของร่างกายและการตอบสนองต่อความเครียดของพวกเขาด้วย

กรุณาระบุว่าคุณเห็นด้วยระดับไหนในแต่ละข้อต่อไปนี้

คำถามที่ 1 จาก 38

ฉันมักจะวิจารณ์คนอื่นอย่างลับๆ

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

IDR-MAT© ไม่เหมือนกับ MAI (Multidimensional Anger Inventory) และไม่ควรเป็นที่สับสนกัน

IDR-MAT© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International ส่วน MAI เป็นทรัพย์สินของ J.M. Siegel

IDR-MAT/MAI ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือและตัวชี้วัดอย่างแพร่หลายในการวัดผลความซับซ้อนทางอารมณ์ของความโกรธ ความกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของการวัดผลก็คือรายการใหม่ๆ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในโรงเรียน ที่ทำงาน และทัณฑสถาน เครื่องมือดั้งเดิมนั้นค่อนข้างเก่า อย่างไรก็ตาม งานดั้งเดิมของ Siegel ค่อนข้างทันสมัยและได้รับการตรวจสอบแล้วซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยประกอบไปด้วยวิธีการในเชิงประสบการณ์ ซึ่งข้อกำหนดดั้งเดิมของ Siegel ได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง สิ่งที่ MAI ค้นพบใหม่ได้ชี้แจงว่า IDR-MAT/MAI คือเครื่องมือที่มีความสมบูรณ์สำหรับประเมินความโน้มน้าวของสภาวะโกรธในผู้ตอบคำถาม การวิเคราะห์ปัจจัยของ MAI ได้เปิดเผยให้เห็นอีกว่าแบบทดสอบสำหรับการตื่นตัวของความโกรธ (การแสดงให้เห็นถึงความถี่และความสำคัญของการตอบสนองด้วยอารมณ์โกรธ) ลำดับของสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธที่ผู้ตอบคำถามมักจะถูกกระตุ้น รวมทั้งแนวโน้มโดยทั่วไปของผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับทัศนคติที่ไม่เป็นมิตรที่มีต่อโลก

แม้ว่าทั้งคู่จะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อวัดผลของความโกรธหลายมิติ IDR-MAT© ไม่ควรเป็นที่สับสนกับ MAI ซึ่งถูกจัดทำโดย Dr. J.M. Siegel อย่างไรก็ตามทั้งคู่เป็นแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพ (หรือรายการตรวจสอบ) ที่ถูกออกแบบขึ้นมาอย่างเชี่ยวชาญสำหรับการวัดผลของแนวโน้มและสภาวะที่เกี่ยวข้องกับความโกรธและผลกระทบจากความโกรธ IDR-MAT© เป็นสินทรัพย์ของ IDR Labs International ส่วน MAI เป็นสินทรัพย์ของ J.M. Siegel โดยผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์นี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบด้านบุคลิกภาพเป็นจำนวนมากและทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพและการจัดกลุ่ม ผลลัพธ์จากแบบทดสอบความโกรธหลายมิติออนไลน์ของเราเป็นไป "ตามสภาพ" จากข้อมูลที่ได้รับและไม่ควรถูกนำไปตีความว่าเป็นการรับรองอย่างเชี่ยวชาญหรือเป็นการให้คำแนะนำใดๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบออนไลน์ของเรา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดในการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบความโกรธหลายมิตินี้ได้ฟรี และสามารถคำนวณคะแนนของ 5 มิติหลักที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ซับซ้อนของความโกรธได้

2. ทดสอบแล้วในหลายประเทศ ตัวแปรที่ถูกใช้ในแบบทดสอบความโกรธหลายมิติของเรามีความถูกต้องและถูกใช้อย่างประสบความสำเร็จในหลายภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอีกหลายประเทศในยุโรป

3. เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประชากร แม้ว่าจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับความโกรธอื่นๆ อยู่มากมาย แบบทดสอบของเราเป็นหนึ่งในไม่กี่แบบทดสอบที่ลิงก์คะแนนจากการคำนวณของความโกรธหลายมิติโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประชากรซึ่งระบุโดยการศึกษาด้านบุคลิกภาพที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

4. ใช้วิธีควบคุมเชิงสถิติ การวิเคราะห์เชิงสถิติของแบบทดสอบถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนจากแบบทดสอบมีความถูกต้องและสมบูรณ์สูงสุด

5. จัดทำขึ้นจากความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลของนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านจิตวิทยาและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล