Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Çok Boyutlu Öfke Testi

Öfkeye yatkınlığınızı test edin

Dr. Judith M. Siegel’in çalışmasına dayanan bu test, birden fazla deneysel boyut ile birlikte öfke deneyiminizin bir haritasını çıkarır. Dr. Siegel’in analizleri, bu testin yüksek geçerlik ve test-tekrar test güvenirliği ile iyi psikometrik özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bunun sonucunda, bu test sık sık araştırma amaçlı ve klinik olarak kullanılmış ve yalnızca bir kişinin öfkesi değil aynı zamanda o kişinin fiziksel sağlığı ve stres tepkileri bakımından da yararlı olduğu ortaya koyulmuştur.

Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 38

Beni öfkelendirmek kolaydır.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDR-MAT, MAI’nin (Çok Boyutlu Öfke Envanteri) bir muadili değildir ve onunla karıştırılmamalıdır.

IDR-MAT’ın mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. MAI’nin mülkiyeti J.M. Siegel’a aittir.

IDR-MAT/MAI, karmaşık öfke duygusunu ölçmek için yaygın olarak kullanılan bir endeks ve araçtır. Ölçeklerinin okullar, iş yerleri ve ıslah tesislerinde kullanılabilmesi için yeni envanterlerin geliştirilmesi sonrasında bu aracın ölçeklerinin geçerliği hakkında endişeler dile getirilmiştir. Orijinal araç oldukça yaşlıdır; ancak Dr. Siegel’ın orijinal çalışmasının daha modern, akran değerlendirmesine tabi tutulmuş replikasyonları, bu aracın deneysel temelini oluşturan yapıların yüksek düzeydeki geçerliğini tekrar tekrar ortaya koymuştur. Dr. Siegel’ın orijinal kriterleri geniş anlamda geçerliliğini korumuştur. MAI hakkındaki güncel bulgular, testi tamamlayan kişinin öfkeye olan yatkınlığını değerlendirmek için IDR-MAT/MAI’nin günümüzde hala geçerli bir araç olduğunu göstermektedir. MAI üzerinde gerçekleştirilen faktör analizleri, bu testin Öfke Uyarımının (öfkeli tepkilerin sıklığı ve boyutunu yansıtır) yanı sıra, testi yanıtlayan kişiyi tetiklemesi muhtemel Öfkeyi Tetikleyici Durumlar ve kişinin dünyaya genel Düşmanca Bakış eğilimini doğru olarak ortaya koyduğunu tekrar tekrar göstermiştir.

Her ikisi de çok boyutlu öfkeyi ölçmek için tasarlanmış olsa da IDR-MAT, Dr. J.M. Siegel tarafından hazırlanan MAI ile karıştırılmamalıdır . Bununla birlikte, her ikisi de öfke ve öfke duygusuna ilişkin eğilim ve durumları ölçmeyi amaçlayan profesyonel olarak hazırlanmış testlerdir (envanterlerdir). IDR-MAT’ın mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. MAI’nin mülkiyeti J.M. Siegel’a aittir . Bu çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Çok boyutlu öfke testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu çok boyutlu öfke testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve karmaşık öfke duygusuna ilişkin başlıca beş boyuta ilişkin skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Birçok ülkede test edilmiştir. Çok boyutlu öfke testimizde kullanılan parametrelerin geçerliliği ABD, Kanada ve çok sayıda Avrupa ülkesi dahil pek çok bölgede araştırmacılar tarafından doğrulanmış ve başarıyla kullanılmıştır.

3. Nüfus ortalamaları ile kıyaslamalı. Piyasada başka öfke testleri mevcut olsa da bizim testimiz, soruları yanıtlayan kişinin çok boyutlu öfke skorlarını, akran değerlendirmesine tabi tutulmuş kişilik araştırmalarınca belirlenen nüfus ortalamaları ile ilişkilendiren az sayıdaki testten biridir.

4. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerin yardımlarıyla hazırlandı. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren araştırmacıların tavsiyeleri ile hazırlanmıştır.