Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Seksuele geaardheidstest

De Erotic Response and Orientation Scale (Erotische reactie- en geaardheidsschaal) werd ontwikkeld door de psycholoog Michael Storms als antwoord op de problemen met de Kinsey-schaaltest, die volgens velen een te binaire kijk op seksuele geaardheid bood. De test werd geprezen voor zijn bijdragen, waaronder een complexere en minder lineaire opvatting over non-binaire geaardheden alsook een waardering voor het feit dat sommige mensen aseksueel zijn.

Wat is je seksuele geaardheid? Duid bij elk van de volgende vragen aan in hoeverre dit van toepassing is op jou.

Vraag 1 van 15

Ik identificeer me als een:

VOLGENDE

De IDR-SOT© is eigendom van IDR Labs International. Het oorspronkelijk onderzoek werd verschaft door Michael Storms in samenwerking met Kansas University.

De Erotic Response and Orientation Scale (EROS) is een klassieke index en een instrument om heteroseksueel en homoseksueel gedrag te meten evenals biseksualiteit en aseksualiteit. De Erotic Reponse and Orientation Scale biedt geen tegemoetkoming aan alle mogelijke seksuele- of genderidentiteiten en beweert niet rekening te houden met deelnemers die zich als ‘non-binary’ (genderqueer) zien. Hoewel de test gedeeltelijk ontwikkeld werd om problemen met de Kinsey Scale Test tegen te gaan, was Kinsey, in tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, geen behaviorist, maar was zich ervan bewust dat seksualiteit breder is dan alleen geleefd gedrag. De Erotic Response and Orientation Scale is gedateerd, maar wel aangeprezen als een verwaarloosde en genuanceerde bijdrage aan de studie van de menselijke seksualiteit in recent onderzoek. Storms’ oorspronkelijke resultaten uit 1980 worden over het algemeen erkend als significant, in het bijzonder in verband met onderzoek naar biseksualiteit.

Hoewel de beiden ontworpen werden om seksuele geaardheid in twee dimensies te meten, dient de IDR-SOT© niet verward te worden met de EROS, zoals geschreven door Michael Storms of alternatieve onderzoeksorganisaties. Niettemin zijn het allen professioneel ontworpen persoonlijkheidstests (of –inventarissen) bedoeld om seksuele geaardheid in verhouding de geslachtsrollen in de Westerse wereld te meten. De IDR-SOT© is eigendom van van IDR Labs International. Het oorspronkelijk onderzoek werd verschaft door Michael Storms in samenwerking met Kansas University. De makers van deze gratis online persoonlijkheidstest zijn erkend in het gebruik van verschillende persoonlijkheidstesten en hebben professioneel gewerkt met persoonlijkheidstypologie en persoonlijkheidstesten. Hou er voordat je onze gratis online test gebruikt rekening mee dat je resultaten "op zich", staan, gratis, en niet kunnen dienen als professioneel of erkend advies. Gelieve onze Servicevoorwaarden te raadplegen voor meer info over onze persoonlijkheidstest.

Waarom Deze Test?

1. Gratis Deze online, gratis seksuele geaardheidstest wordt je gratis verstrekt en geeft je je score op de Erotic Response and Orientation Scale (Erotische reactie- en geaardheidsschaal), ook wel bekend als de EROS-schaal.

2. In verschillende landen getest. De parameters van de Erotic Response and Orientation Scale werden door onderzoekers reeds bestudeerd en met succes in verschillende regio’s gebruikt, waaronder ook in de V.S., Canada, en meerdere Europese landen.

3. Gebaseerd op peer-reviewed onderzoek. De test in zijn huidige vorm werd ontwikkeld op basis van peer-reviewed onderzoek zoals gepubliceerd in toonaangevende vakbladen. Het oorspronkelijk onderzoek naar de EROS-schaal werd gepubliceerd in het wetenschappelijke Jounral of Personality and Social Psychology.

4. Statistische controle. De scores van de test worden opgenomen in een anonieme database. Statistische analyse van deze test wordt uitgevoerd om een maximale nauwkeurigheid en validiteit van de testscores te garanderen.

5. Gemaakt door professionals. De makers van deze gratis online persoonlijkheidstest zijn erkend in het gebruik van verschillende persoonlijkheidstesten en hebben professioneel gewerkt met persoonlijkheidstypologie en persoonlijkheidstesten.