Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Cinsel Yönelim Testi

Erotik Tepki ve Yönelim Ölçeği, psikolog Michael Storms tarafından, cinsel yönelimi fazlasıyla iki kutuplu olarak ele aldığı düşünülen Kinsey Ölçeği Testi'ndeki sorunları gidermek için geliştirilmiştir. Bu test iki kutuplu olmayan yönelimler hakkındaki daha karmaşık ve çok boyutlu anlayışı ve bazı insanların aseksüel olduğu gerçeğini dikkate alması gibi sebeplerle övgüye layık bulunmuştur.

Sizin cinsel yöneliminiz ne? Aşağıdaki her soru için, soruda ifade edilen durumun sizin hayatınızda ne kadar sık görüldüğünü işaretleyiniz.

Soru 1 / 15

Özdeşleştiğim yönelim:

SONRAKİ

IDR-SOT© IDR Labs International'a aittir. Orijinal araştırma Michael Storms tarafından Kansas Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

Erotik Tepki ve Yönelim Ölçeği (EROS) karşıcinsel, eşcinsel, biseksüel ve aseksüel davranışları ölçmek için kullanılan klasik bir gösterge ve enstrümandır. Erotik Tepki ve Yönelim Ölçeği tüm cinsel veya cinsiyetle alakalı kimlikleri irdelememekte ve kendini çift cinsiyetli olarak tanımlayan katılımcıların kullanımına uygun olma iddiasında bulunmamaktadır. Bu test bir bakımdan Kinsey Ölçeği Testi'nde ortaya çıkan problemleri gidermek amacıyla geliştirilmiş olsa da, cinselliğin gözle görülen davranışlardan çok daha geniş bir konu olduğu düşünülürse; Kinsey, bilinenin aksine bir davranış bilimci değildir. Erotik Tepki ve Yönelim Ölçeği eskimiştir ancak buna rağmen yeni araştırmalarda insan cinselliğinin incelenmesine gözden kaçmış ve incelikli bir katkı olarak takdir bulmaktadır. 1980 yılında Storms tarafından elde edilen orijinal sonuçlar özellikle biseksüelliğin incelenmesinde birçokları tarafından kayda değer bulunmaktadır.

İkisi de cinsel yönelimi iki boyutlu olarak ölçmek için tasarlanmış olmasına rağmen IDR-SOT©, EROS ile karıştırılmamalı ve Michael Storms ya da alternatif araştırma organizasyonları tarafından yetkilendirildiği düşünülmemelidir. Ancak, bu testlerin hepsi cinsel yönelimi Batı dünyasındaki cinsiyet rolleri ekseninde ölçmek için profesyonelce tasarlanmış kişilik testleri ya da envanterleridir. IDR-SOT© IDR Labs International'a aittir. Orijinal araştırma Michael Storms tarafından Kansas Üniversitesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Bu ücretsiz çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz çevrimiçi Cinsel Yönelim testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" verilmektedir ve profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için, Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz çevrimiçi Cinsel Yönelim Testi size bedava olarak ulaştırılmıştır ve EROS Ölçeği olarak da bilinen Erotik Tepki ve Yönelim Ölçeği'ndeki sonucunuzu öğrenme imkanı sağlayacaktır.

2. Birçok ülkede test edilmiştir. Erotik Tepki ve Yönelim Ölçeği testinde faydalanılan parametreler araştırmacılar tarafından incelenmiş ve ABD, Kanada ve birkaç Avrupa ülkesi dahil pek çok farklı bölgede başarıyla kullanılmıştır.

3. Akran denetimli araştırmalara dayalıdır. İşbu test akran denetimine tabi tutulmuş ve saygın bilim dergilerinde yayımlanmış araştırmalara dayanarak hazırlanmıştır. EROS Ölçeği üzerinde yapılan orijinal araştırma Journal of Personality and Social Psychology'de yayımlanmıştır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu ücretsiz çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.