Skip to main content

Detta test finns även tillgängligt på följande språk:

Test för sexuell läggning

Erotic Response and Orientation Scale utvecklades av psykologen Michael Storms för att lösa problem med Kinsey Scale Test som många ansåg vara ett för binärt test av sexuell läggning. Testet har fått beröm för sina bidrag, vilket inkluderar ett mer komplext och mindre linjärt sätt att förstå icke-binära läggningar, samt att det tar hänsyn till att vissa personer är asexuella.

Vad är din sexuella läggning? För var och en av följande frågor, ange hur ofta det har hänt dig.

Fråga 1 av 15

Jag identifierar mig som:

Fortsätt

IDR-SOT© är upphovsrättsskyddat av IDR Labs International. Bakom testet ligger forskning av Michael Storm i samarbete med Kansas University.

Erotic Response and Orientation Scale (EROS) är ett klassiskt index och instrument för att mäta heterosexuellt och homosexuellt beteende, bisexualitet och asexualitet. EROS-skalan omfattar inte alla eventuella sexuella identiteter och könsidentiteter och gör inte anspråk på att täcka in respondenter som identifierar sig som icke-binära. Testet utvecklades delvis för att lösa problem med det så kallade Kinsey Scale Test, men även om det är en vanlig uppfattning, så var Kinsey inte behaviorist, utan ansåg att sexualitet är mycket bredare än bara beteende. EROS-skalan är äldre, men framhålls som ett förbisett och nyanserat bidrag till studiet av mänsklig sexualitet i nyare forskning. Storms ursprungliga resultat från 1980 är betraktas generellt sett som betydelsefullt, särskilt när det gäller forskning om bisexualitet.

Även om alla är utvecklade för att mäta sexuell läggning i två dimensioner så ska IDR-SOT© inte förväxlas med EROS som det är utarbetat av Michael Storms eller andra forskningsinstitutioner. Alla är dock professionellt utformade personlighetstester (eller en beskrivning) som syftar till att mäta sexuell läggning i relation till genusroller i västvärlden. IDR-SOT© är upphovsrättsskyddat till IDR Labs International. Utvecklarna av detta webbaserade personlighetstest är certifierade för att använda flertalet personlighetstest och har arbetat professionellt med typologi och personlighetstestning. Resultaten på vårt gratistest för sexuell läggning ges ”som det är”, och ska inte ses som likvärdigt ett professionellt eller certifierad utvärdering av något slag. Läs användarvillkoren för mer information om våra webbaserade personlighetstester.

Varför använda sig av detta test?

1. Gratis. Det här webbaserade testet för sexuell läggning erbjuds kostnadsfritt och låter dig ta del av ditt resultat på Erotic Response and Orientation Scale, även kallad EROS-skalan.

2. Testat i flera länder. De parametrar som används i testet för Erotic Response and Orientation Scale har utvecklats av forskare och använts framgångsrikt i flera olika regioner, inklusive USA, Kanada och flera europeiska länder.

3. Baserat på peer review-studier. Detta test har baserats på peer review-forskning publicerad i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Den ursprungliga forskningen på EROS-skalan publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of Personality and Social Psychology.

4. Statistiska kontroller. Testresultaten sparas i en anonymiserad databas. Statistisk analyts genomförs för att säkerställa maximal noggranhet och validitet av testresultaten.

5. Skapat av experter. Skaparna av detta kostnadsfria webbaserade personlighetstest är certifierade i användningen av ett stort antal personlighetstester och har arbetat professionellt med typologi och personlighetstestning.