Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบรสนิยมทางเพศ

มาตรวัดการตอบสนองทางกามารมณ์และรสนิยมทางเพศ ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาไมเคิล สตอร์ม เพื่อที่จะอธิบายปัญหาของแบบทดสอบมาตรวัดคินซีย์ ซึ่งหลายคนพบว่ามีความเป็นทวิภาคมากเกินไปในแนวทางของรสนิยมทางเพศ แบบทดสอบนี้ได้รับคำชมที่ช่วยให้มีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งมีความเข้าใจเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศแบบไม่ใช่ทวิภาคที่ซับซ้อนมากขึ้นและเป็นเชิงเส้นน้อยลง รวมทั้งพิจารณาถึงความจริงที่ว่าบางคนเป็นคนไม่ฝักใจทางเพศอีกด้วย

คุณมีรสนิยมทางเพศแบบใด? โปรดระบุในแต่ละคำถามแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเกิดขึ้นกับคุณบ่อยมากน้อยแค่ไหน

คำถามที่ 1 จาก 15

ฉันเป็น:

ต่อไป

IDR-SOT© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International งานวิจัยต้นฉบับที่ถูกสร้างขึ้นโดยไมเคิล สตอร์ม ร่วมกับมหาวิทยาลัยแคนซัส

มาตรวัดการตอบสนองทางกามารมณ์และรสนิยมทางเพศ (EROS) เป็นดัชนีและเครื่องมือแบบดั้งเดิมในการวัดพฤติกรรมของการรักเพศตรงข้าม การรักเพศเดียวกัน การเป็นไบเซ็กชวล และการเป็นคนไม่ฝักใจทางเพศ มาตรวัดการตอบสนองทางกามารมณ์และรสนิยมทางเพศไม่ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ทางเพศโดยกายภาพและโดยจิตใจที่เป็นไปได้ทั้งหมด และไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับคนที่เป็นนอน-ไบนารี แต่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของแบบทดสอบมาตรวัดคินซีย์ ซึ่งตรงกันข้ามกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่ คินซีย์ไม่ใช่นักพฤติกรรมนิยม แต่ยอมรับว่าเรื่องเพศนั้นลึกซึ้งมากกว่าพฤติกรรมในการใช้ชีวิต มาตรวัดการตอบสนองทางกามารมณ์และรสนิยมทางเพศนั้นล้าสมัย แต่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนช่วยสนับสนุนที่ถูกมองข้ามและละเอียดอ่อนต่อการศึกษาเรื่องเพศสภาพของมนุษย์ในงานวิจัยใหม่ๆ ผลลัพธ์ดั้งเดิมที่ได้จากสตอร์มในปี 1980 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการเป็นไบเซ็กชวล

แม้ว่าทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อวัดรสนิยมทางเพศในสองมิติ แต่ไม่ควรสับสนระหว่าง IDR-SOT© กับ EROS ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยไมเคิล สตอร์ม หรือองค์กรวิจัยทางเลือก อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดเป็นแบบทดสอบ (หรือรายการ) เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ถูกออกแบบโดยมืออาชีพ ซึ่งใช้สำหรับการวัดรสนิยมทางเพศที่สัมพันธ์กับบทบาททางเพศในโลกตะวันตก IDR-SOT© เป็นทรัพย์สินของ IDR Labs International งานวิจัยต้นฉบับที่ถูกสร้างขึ้นโดยไมเคิล สตอร์ม ร่วมกับมหาวิทยาลัยแคนซัส ผู้จัดทำแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในด้านการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพเป็นจำนวนมาก และได้ทำงานอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการจำแนกประเภทและการทดสอบบุคลิกภาพ ผลลัพธ์จากแบบทดสอบรสนิยมทางเพศออนไลน์ฟรีของเราเป็นไป "ตามสภาพ" และไม่ควรถูกยึดถือว่าเป็นการให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพหรือเป็นการรับรองใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ของเรา สามารถหาข้อมูลได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ ของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบรสนิยมทางเพศออนไลน์นี้ได้ฟรี ซึ่งคุณจะได้รู้ผลคะแนนตามมาตรวัดการตอบสนองทางกามารมณ์และรสนิยมทางเพศ หรือที่รู้จักกันว่ามาตรวัด EROS

2. ได้ทำการทดสอบแล้วในหลายประเทศ พารามิเตอร์ที่ใช้ในมาตรวัดการตอบสนองทางกามารมณ์และรสนิยมทางเพศมาจากการศึกษาโดยนักวิจัย และได้นำไปใช้จนประสบความสำเร็จในหลายภูมิภาคในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอีกหลายประเทศในยุโรป

3. มาจากงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถูกตีพิมพ์บนวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง งานวิจัยเดิมเกี่ยวกับมาตรวัด EROS ถูกตีพิมพ์ในวารสารด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาทางสังคม

4. ควบคุมด้วยวิธีทางสถิติ คะแนนของแบบทดสอบจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน โดยแบบทดสอบใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบ

5. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำแบบทดสอบด้านบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีนี้ได้รับการรับรองในการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพเป็นจำนวนมาก และทำงานอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการจำแนกประเภทและการทดสอบด้านบุคลิกภาพ