Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Persoonlijkheidstypetest

Gebaseerd op het Werk van Myers, Briggs en Jung

Deze gratis online persoonlijkheidstest laat je ontdekken wat je vierlettercode en –type is volgens de typologie ontwikkeld door Jung, Myers, Briggs, von Franz en van der Hoop. Onze test is een van de vele manieren om interpretaties van Jungs typologie te kwantificeren, gelijkaardig aan, maar niet hetzelfde als de MBTI-test (de Myers-Briggs Type Indicator® MBTI), de Jung Type Indicator en andere soortgelijke instrumenten.

Vraag 1 van 44

Al met al:

VOLGENDE

IDR Labs-persoonlijkheidstypetest is eigendom van IDR Labs International.

Onze test is een van de weinige gratis tests die onderworpen wordt aan statistische controles en validatie. Hou er niettemin rekening mee dat tests slechts indicatoren zijn – een eerste kijk op het systeem.

Myers-Briggs Type Indicator en MBTI zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de Myers & Briggs Foundation, in de Verenigde Staten en andere landen. Het MBTI®-instrument wordt uitgegeven door de Myers-Briggs Company. De Jung Type Indicator is eigendom van Psytech International.

Persoonlijkheidstests, of ze nu professionele of "officiële" tests zijn zoals de MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®)-test, de Jung Type Indicator, of gratis online persoonlijkheidstests zoals deze, zijn indicatoren om je te helpen je persoonlijkheidstype te bepalen. Geen enkele test kan je persoonlijkheidstype met volledige nauwkeurigheid vaststellen en geen enkele persoonlijkheidstest kan het grondig bestuderen van de theorieën van Myers, Briggs, von Franz, van der Hoop en Jung vervangen.

Als uitgevers van deze gratis online persoonlijkheidstest die je in staat stelt je psychologisch type in de typologie van Jung, Myers, Briggs, von Franz en van der Hoop te ontdekken, hebben wij ernaar gestreefd om deze gratis online persoonlijkheidstest zo betrouwbaar, nauwkeurig en volledig mogelijk te maken.

Net zoals de "officiële", op Jungiaanse typologie gebaseerde tests, en andere professioneel ontwikkelde, nauwkeurige instrumenten, wordt onze gratis online test onderworpen aan statistische controles en validatie om de resultaten zo betrouwbaar mogelijk te maken.

Onze psychologie van de persoonlijkheidstypes is vooral geïnspireerd op C.G. Jungs werk Psychologische typen alsook de psychologische inzichten over de persoonlijkheidstypes die men aantreft in het werk van Isabel Briggs Myer, mede-auteur van de MBTI® test, zoals uiteengezet in haar werk Gifts Differing. Daarnaast hebben de werken Conscious Orientation en Character and the Unconscious door van der Hoop de totstandkoming van deze test ook beïnvloed.

Deze test volgt gevestigde theorieën. Onze test volgt de geschreven theorie van Jung, Myers, von Franz en van der Hoop over het onderwerp persoonlijkheidstype, in plaats van een halfslachtige benadering van Jungs theorie.

Onze test is een van de gratis online tests die ook geïnspireerd is op het werk van J.H. van der Hoop en ernaar streeft om een nauwkeurige, psychologische inschatting te geven die zo dicht mogelijk bij het officiële, gezaghebbende werk van van der Hoop blijft.

De makers van deze gratis online persoonlijkheidstest zijn erkend in het gebruik van meerdere verschillende persoonlijkheidstests en hebben professioneel gewerkt met typologie en persoonlijkheidstests. Hou er voordat je onze gratis online persoonlijkheidstest neemt rekening mee dat, hoewel de vierlettertypecode overeenkomt met de typecodes die verstrekt worden door officiële typologietests en trainingsmateriaal, deze test niet verward dient te worden met officiële, geregistreerde tests zoals de Myers-Briggs Type Indicator®, de Grey-Wheelwright Type Indicator, de Jung Type Indicator, of gelijkaardige. De resultaten op onze gratis online persoonlijkheidstest staan "op zich", gratis, en kunnen nooit dienen als professioneel of erkend advies. Gelieve onze Servicevoorwaarden te raadplegen voor meer info over onze online persoonlijkheidstest.

C.G. Jung

Waarom Deze Test?

1. Gratis en betrouwbaar. Deze gratis online persoonlijkheidstest wordt je gratis verstrekt en laat je ontdekken wat je vierlettercode en –type is volgens de typologie van Jung, Myers, Briggs, von Franz en van der Hoop.

2. Getest in verschillende landen. Onze gratis persoonlijkheidstest werd met succes gebruikt in verschillende regio’s, waaronder de Verenigde Staten, Europa en Oost-Azië.

3. Statistische controles. De scores van de test worden opgenomen in een anonieme database. Statistische analyse van deze test wordt uitgevoerd om een maximale nauwkeurigheid en validiteit van de testscores te garanderen.

4. Gemaakt door professionals De makers van deze gratis online persoonlijkheidstest zijn erkend in het gebruik van verschillende persoonlijkheidstests en hebben reeds professioneel gewerkt met typologie en persoonlijkheidstests.