Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

3-minutowy test na zaburzenie dwubiegunowe

Oparte na pracy lekarza medycyny, dr. Roberta M.A. Hirschfelda.

Instrukcje: Poniżej znajduje się lista pytań związanych z doświadczeniami życiowymi powszechnymi wśród osób, u których zdiagnozowano zaburzenie dwubiegunowe. Przeczytaj uważnie każde pytanie i wskaż, czy dotyczy to Ciebie, czy nie.

Chronimy Twoją prywatność. Wszystkie wyniki są anonimowe.

Pytanie 1 z 10

W przeciągu kilku ostatnich miesięcy…

Były dni, w których wykazywałem(am) olbrzymi wzrost aktywności ukierunkowanej na cel, tj. kiedy w znacznie większym stopniu niż zwykle poświęciłem(am) się planowaniu i brałem(am) udział w różnych działaniach.

NASTĘPNE

3-minutowy test na zaburzenie dwubiegunowe IDRlabs (IDR-3MBDT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-3MBDT opiera się na pracy dr. Roberta Hirschfelda oraz jego współpracowników, którzy stworzyli kwestionariusz zaburzeń nastroju (Mood Disorder Questionnaire). Test IDR-3MBDT nie jest powiązany z jakimkolwiek konkretnym badaczem z dziedziny psychopatologii, ani żadnym powiązanym centrum badawczym.

3-minutowy test na zaburzenie dwubiegunowe IDRlabs został oparty na kryteriach dla zaburzenia dwubiegunowego wskazanych przez dr. Hirschfela i in., opublikowanych w Hirschfeld, Robert M.A., M.D., Janet B.W. Williams, D.S.W., Robert L. Spitzer, M.D., Joseph R. Calabrese, M.D., Laurie Flynn, Paul E. Keck, Jr., M.D., Lydia Lewis, Susan L. McElroy, M.D., Robert M. Post, M.D., Daniel J. Rapport, M.D., James M. Russell, M.D., Gary S. Sachs, M.D., John Zajecka, M.D., “Development and Validation of a Screening Instrument for Bipolar Spectrum Disorder: The Mood Disorder Questionnaire.” American Journal of Psychiatry 157:11 (November 2000) 1873-1875. Hirschfeld RMA, Williams JBW, Spitzer RL, i in. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: The Mood Disorder Questionnaire. Am J Psychiatry. 2000; 157:1873–1875. Hirschfeld, R. (2002). The mood disorder questionnaire. The Primary Care Companion 4(1):9-11.

Praca dr. Hirschfelda i jego współpracowników wpłynęła również na niektóre kryteria diagnostyczne uwzględnione w szeroko stosowanym narzędziu psychologicznym: kwestionariuszu zaburzeń nastroju (Mood Disorder Questionnaire), do użytku klinicznego, zwłaszcza przez wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Niniejszy test służy wyłącznie celom edukacyjnym. IDRlabs i niniejszy 3-minutowy test na zaburzenie dwubiegunowe IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

3-minutowy test na zaburzenie dwubiegunowe opiera się na słynnym i wysoko ocenionym narzędziu do oceny klinicznej koncepcji zaburzenia dwubiegunowego. Należy pamiętać jednak, że bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są jedynie „rzutem oka” na badaną kwestię i nie zapewniają dokładnej oceny potencjalnego zaburzenia dwubiegunowego i zaburzeń powiązanych. Oznacza to więc, że test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny zdrowia psychicznego może dokonać wyłącznie wykwalifikowany specjalista z zakresu zdrowia psychicznego.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego 3-minutowego testu na zaburzenie dwubiegunowe, umożliwiającego samoocenę pod kątem oznak i objawów zaburzenia dwubiegunowego i zaburzeń powiązanych, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i rzetelny. Dlatego też niniejszy test poddawany jest kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten 3-minutowy test na zaburzenie dwubiegunowe, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju rekomendacji; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten 3-minutowy test na zaburzenie dwubiegunowe jest dostępny za darmo i pozwoli Ci uzyskać wynik dotyczący ekstremalnych wahań nastroju.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy lekarzy i ma na celu zapewnienie wyraźnego obrazu klinicznego bieżących objawów respondenta wskazujących na zaburzenie dwubiegunowe, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Przeprowadzane są analizy statystyczne testu, mające na celu zapewnienie jak największej dokładności i wiarygodności wyników.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.