Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบไบโพลาร์ภายใน 3 นาที

จากผลงานของ Dr. Robert M.A. Hirschfeld, M.D.

คำแนะนำ: ด้านล่างคือรายการคำถามที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ชีวิตที่พบได้ทั่วไปในตัวบุคคลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไบโพลาร์ (Bipolar Disorder) โปรดอ่านคำถามในแต่ละข้ออย่างระมัดระวัง และให้คำตอบว่าบ่งบอกถึงตัวคุณมากน้อยแค่ไหน

ความเป็นส่วนตัวของคุณจะได้รับความคุ้มครอง ผลลัพธ์ทั้งหมดจะไม่มีการระบุชื่อ

คำถามที่ 1 จาก 10

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา...

มีบางวันที่ฉันรู้สึกว่าไม่สามารถโฟกัสกับอะไรได้เลย มีปัญหาด้านความจำ หรือรู้สึกว่าถูกรบกวนได้ง่ายโดยไม่มีเหตุผล

ต่อไป

แบบทดสอบไบโพลาร์ภายใน 3 นาทีจาก IDRlabs (IDR-3MBDT) ถูกพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs ซึ่ง IDR-3MBDT อ้างอิงมาจากผลงานของ Dr. Robert Hirschfeld ที่ได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับโรคทางอารมณ์ (Mood Disorder Questionnaire) โดย IDR-3MBDT ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยในด้านจิตพยาธิวิทยาคนใดเป็นพิเศษ รวมทั้งสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย

แบบทดสอบไบโพลาร์ภายใน 3 นาทีได้รับข้อมูลมาจาก Dr. Hirschfeld, et al.’s criteria for BD as published in Hirschfeld, Robert M.A., M.D., Janet B.W. Williams, D.S.W., Robert L. Spitzer, M.D., Joseph R. Calabrese, M.D., Laurie Flynn, Paul E. Keck, Jr., M.D., Lydia Lewis, Susan L. McElroy, M.D., Robert M. Post, M.D., Daniel J. Rapport, M.D., James M. Russell, M.D., Gary S. Sachs, M.D., John Zajecka, M.D., “Development and Validation of a Screening Instrument for Bipolar Spectrum Disorder: The Mood Disorder Questionnaire.” American Journal of Psychiatry 157:11 (November 2000) 1873-1875. Hirschfeld RMA, Williams JBW, Spitzer RL, et al. Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: The Mood Disorder Questionnaire. Am J Psychiatry. 2000; 157:1873–1875. Hirschfeld, R. (2002). The mood disorder questionnaire. The Primary Care Companion 4(1):9-11.

ผลงานของ Dr. Hirschfeld และเพื่อนร่วมงานของเขาได้รายงานการประเมินผลในรูปแบบของเครื่องมือทางจิตวิทยา แบบสอบถามโรคทางอารมณ์ (Mood Disorder Questionnaire) เพื่อใช้ในทางการแพทย์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะ แบบทดสอบนี้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และแบบทดสอบไบโพลาร์ภายใน 3 นาทีของ และ IDRlabs เป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องด้วย

แบบทดสอบไบโพลาร์ภายใน 3 นาทีอ้างอิงมาจากแบบประเมินทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคไบโพลาร์ที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้ไม่สามารถทำการประเมินได้อย่างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่คุณจะมีความเกี่ยวข้องหรือเป็นโรคไบโพลาร์ ดังนั้น แบบทดสอบจึงถูกจัดทำขั้นเพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาเท่านั้น การประเมินทางสุขภาพจิตที่น่าเชื่อถือควรเป็นการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตโดยตรง

ในฐานะที่เป็นผู้เผยแพร่แบบทดสอบไบโพลาร์ภายใน 3 นาทีฟรีนี้ ที่ให้คุณได้ตรวจสอบตัวเองเกี่ยวกับอาการและสัญญาณของไบโพลาร์และโรคที่เกี่ยวข้อง เราใช้ความพยายามอย่างหนักในการจัดทำแบบทดสอบนี้ให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ โดยการตรวจสอบและใช้การควบคุมเชิงสถิติ อย่างไรก็ตาม ควิซออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบไบโพลาร์ภายใน 3 นาทีนี้ไม่ได้ให้การประเมินหรือเป็นการให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใดๆ ทั้งสิ้น แบบทดสอบถูกจัดเตรียมไป “ตามสภาพ” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและควิซออนไลน์ฟรีใดๆ ของเรา อ่านเพิ่มเติมได้ที่เงื่อนไขการให้บริการ

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี คุณสามารถทำแบบทดสอบไบโพลาร์ภายใน 3 นาทีนี้ได้ฟรี และจะได้รับคะแนนที่เกี่ยวข้องกับอาการของอารมณ์แปรปรวน

2. อิงตามหลักการแพทย์ ข้อเสนอแนะที่คุณจะได้รับจากแบบทดสอบนี้ อ้างอิงมาจากผลงานทางการแพทย์ และถูกออกแบบมาให้สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาการในปัจจุบันของผู้ทำแบบสอบถามอย่างชัดเจนว่าเป็นไบโพลาร์หรือไม่ โดยวัดผลจากตัวชี้วัดมาตรฐาน

3. ใช้การควบคุมเชิงสถิติ แบบทดสอบมีการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อให้แน่ใจได้ว่าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบถูกต้องและครบถ้วนสูงสุด

4. จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบปัจจุบันนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยผู้ที่ทำงานอย่างผู้เชี่ยวชาญในด้านงานวิจัยเชิงจิตวิทยาและความแตกต่างของแต่ละบุคคล