Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test 4 osi

Test 4 osi jest wspólnie opracowanym testem, który ma na celu zmierzenie czterech głównych aspektów dotyczących osoby.

Aby rozwiązać test 4 osi, wskaż swój poziom zgodności lub niezgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 60

Lubię troszczyć się o dzieci i/lub zwierzęta.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test 4 osi IDRlabs (IDR-4AT) został opracowany przez IDRlabs i opiera się na uprzednich ustaleniach naukowych, opublikowanych przez szerokie grono badaczy reprezentujących wiele różnych dziedzin. Test IDR-4AT nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem ani stowarzyszonymi instytucjami badawczymi.

Cztery osie ujęte w niniejszym teście to:

Oś płci: mierzy, czy Twoje zainteresowania i cechy osobowości są bardziej podobne do tych, które charakteryzują mężczyzn czy kobiety w populacji ogólnoświatowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat empirycznej podstawy płci i ról płciowych, rozwiąż również test na role płciowe (oparty na ustaleniach Sandry Bem) lub test na współrzędne płci (oparty na ustaleniach Heilmana i Peusa).

Oś osobowości: mierzy, czy Twoja osobowość jest normalna czy nieprawidłowa. Posiadanie nieprawidłowych cech niekoniecznie oznacza, że ktoś jest szalony lub że u takiej osoby można zdiagnozować zaburzenie osobowości; oznacza jedynie, że dana osoba wykazuje cechy wspólne z takimi ludźmi. Rozwiąż również test na styl osobowości (oparty na ustaleniach Becka i Millona) lub test niepełnej adaptacji osobowości (oparty na badaniach Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Oś stylu życia: mierzy, czy Twój styl życia jest tradycyjny i konserwatywny, czy też progresywny i „na bieżąco”. Zwróć uwagę, że tradycyjni/konserwatywni ludzie na tej osi niekoniecznie są politycznie prawicowi, a mogą być centrolewicowcami, zarówno H.J. Eysenck, jak i Eric Kaufmann ustalili, że wielu lewicowców pod względem wartości i temperamentu jest konserwatywnych. Rozwiąż również test polityczny Eysencka lub test na wartości moralne, aby dowiedzieć się więcej o częściach wspólnych dotyczących wartości i perspektyw.

Oś polityczna: mierzy, czy Twoje poglądy polityczne są bardziej prawicowe, czy lewicowe, na podstawie zestawu elementów, które z grubsza oznaczają lewicę lub prawicę w czyjejś orientacji politycznej. Warto zauważyć, że oś ta nie różnicuje między konserwatystami i libertarianami po prawej stronie, oraz lewicowymi liberalistami a socjalistami po lewej stronie, ale jedynie wskazuje, czy masz poglądy lewicowe, czy też prawicowe. Rozwiąż również test współrzędnych politycznych lub test na lewicowe/prawicowe skłonności polityczne, które są innymi sposobami oceniania poglądów politycznych.

Jako wydawcy tego darmowego testu 4 osi, który pozwala na samoocenę własnego położenia na czterech osiach, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Darmowe, internetowe testy, takie jak ten test 4 osi, nie zapewniają profesjonalnej oceny ani jakichkolwiek zaleceń; test dostarczany jest całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Test 4 osi jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki na czterech głównych osiach politycznych i osobowości, ostatecznie dopasowując Cię do ogólnego profilu w odniesieniu do czterech głównych dziedzin.

2. Bez ukrytych celów. Chociaż w Internecie można znaleźć wiele darmowych testów politycznych, wiele z nich próbuje tak sformułować pytania, aby respondent zgodził się z preferowanym przez autorów poglądem politycznym. Polityczne elementy niniejszego testu nie wartościują respondenta, opierając się na ustaleniach istniejących badań.

3. Oparty na badaniach naukowych. Elementy niniejszego testu opierają się na badaniach naukowych, które zostały już zweryfikowane w poprzednich odniesieniach.

4. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.