Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

4 Eksen Testi

4 Eksen Testi, bir kişi hakkındaki dört ana özelliği ölçmeyi amaçlayan, müştereken geliştirilmiş bir testtir.

4 Eksen testini tamamlamak için aşağıdaki beyanların her birine katılma veya katılmama seviyenizi belirtiniz.

Soru 1 / 60

Cinsel kimliğini non-binary olarak tanımlayan birisini çekici bulduğum oldu.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs 4 Eksen Testi (IDR-4AT) IDRlabs tarafından geliştirilmiştir ve birkaç farklı alanda çalışan çok sayıda araştırmacının daha önce yayınlanmış araştırma bulgularına dayanmaktadır. IDR-4AT, herhangi bir araştırmacı veya herhangi ilişkili araştırma kurumu ile ilişkili değildir.

Bu testte kullanılan bu dört eksen şunlardır:

Cinsiyet Ekseni: İlgi alanlarınızın ve kişilik özelliklerinizin dünya genelindeki kadınların mı yoksa erkeklerinkilere mi daha çok benzediğini ölçer. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rollerinin deneysel temeli hakkında daha fazla bilgi için bkz. Cinsiyet Rolü Testi (Sandra Bem’in araştırmalarına dayanır) veya Cinsiyet Eksen Testi (Heilman ve Peus’un araştırmalarına dayanır).

Kişilik Ekseni: Kişiliğinizin normal veya anormal olduğunu ölçer. Anormal özelliklere sahip olmak kişinin deli olduğu veya kişilik bozukluğu teşhisi konulabileceği anlamına gelmez; sadece bu gibi kişiliklerle aynı özellikleri paylaştığını gösterir. Ayrıca bkz. Kişilik Tarzı Testi (Beck ve Millon’ın araştırmalarına dayanır) veya Kişilik Uyumsuzluğu Testi (Amerikan Psikiyatri Birliği’nin araştırmalarına dayanır).

Yaşam Tarzı Ekseni: Yaşam tarzınızın geleneksel ve muhafazakar veya ilerici ve “adalet yanlısı” olup olmadığını ölçer. Bu eksendeki gelenekselci/muhafazakar kişilerin politik olarak sağ görüşlü olmayabilecekleri ve merkez solda olabileceğini unutmayın, hem H.J. Eysenck hem de Eric Kaufmann birçok solcunun sahip oldukları değerler ve mizaçları açısından muhafazakar olduğunu ortaya koymuştur. Değerler ve yönelim arasındaki kesişim hakkında daha fazlası için ayrıca bkz. Eysenck Siyaset Testi veya Ahlaki Vinyetler Testi.

Siyasi Eksen: Kişinin siyasi yöneliminde solu veya sağı kapsamlı bir şekilde kodlayan bir dizi maddeye göre siyasi bakış açınızın daha sağcı mı yoksa solcu mu olduğunu ölçer. Yani, bu eksen sağdaki muhafazakârlar ile liberteryenler arasında veya soldaki sol görüşlü liberaller ve sosyalistler arasında ayrım yapmaz, sadece sağ veya sol görüş arasında hangisi olduğunu gösterir. Siyasi görüşleri ölçmenin diğer yolları için ayrıca bkz. Siyasi Eksen Testi veya Siyasi Sol/Sağ Testi.

Kendinizi bu dört eksen genelinde değerlendirmenize imkan tanıyan bu ücretsiz 4 Eksen Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut 4 Eksen Testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu 4 Eksen Testi size ücretsiz olarak sunulmuştur ve nihayetinde sizi dört ana alan genelinde bir profil ile eşleştirecek şekilde dört büyük kişilik ve siyasi eksen üzerindeki skorlarınızı öğrenmenize imkan tanıyacaktır.

2. Tarafsız. İnternette birçok siyasi test ücretsiz olarak sunuluyor olsa da, bu tür testlerin birçoğu o testi dolduran kişinin testi hazırlayanın tercih ettiği siyasi bakış açısıyla uyuşması için cevapları yönlendirmeye çalışır. Bu testin siyasi bileşenlerinin, araştırma bulgularına dayandırılarak değer yargılarından bağımsız olmasına çalışılmıştır.

3. Akademik araştırmalara dayalı. Bu testin bileşenleri, önceki çalışmalarla zaten doğrulanmış olan akademik araştırmalara dayanmaktadır.

4. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.