Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na autyzm/zespół Aspergera

Model pięcioczynnikowy, wersja krótkoformatowa

Ten krótkoformatowy test na autyzm/zespół Aspergera ocenia cechy autystyczne i związane z zespołem Aspergera w pięciu aspektach i porównuje Twój wynik z określonym progiem dla autyzmu.

Metodologia zastosowana w teście, zainspirowana poprawioną skalą diagnostyczną autyzmu i zespołu Aspergera Ritvo (ang. Ritvo Autism Asperger’s Diagnostic Scale-Revised, RAADS-R), jest często wykorzystywana do wskazywania możliwych cech autystycznych lub związanych z zespołem Aspergera u dobrze funkcjonujących dorosłych – tj. osób, które często są wykluczane z formalnej diagnozy klinicznej z powodu do subklinicznego stopnia zaawansowania ich objawów i cech.

Jaki wynik osiągniesz w odniesieniu do pięcioczynnikowego modelu autyzmu? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 40

Mówiono mi, że mam nietypowy głos (na przykład obniżony, monotonny, dziecinny lub wysoki).

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na autyzm IDRlabs w wersji krótkoformatowej opiera się na poprawionej skali diagnostycznej autyzmu i zespołu Aspergera (RAADS-R) autorstwa dr Rivy Arielli Ritvo, adiunkta klinicznego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Yale.

Test zmierzy Twój ogólny wynik, który odzwierciedli stopień korelacji Twoich odpowiedzi ze stwierdzeniami związanymi z symptomatologią autyzmu. Niski wynik wskazuje na nieliczne cechy autystyczne lub ich brak. Średni wynik może wskazywać na pewne cechy osobowości autystycznej. Wyższy wynik może wskazywać na kilka cech osobowości autystycznej lub (subkliniczne) zaburzenie ze spektrum autyzmu.

Niniejszy test mierzy cechy i właściwości związane z subklinicznym obrazem:

Zaburzeń ze spektrum autyzmu (ang. Autism Spectrum Disorder, ASD): osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), niepełnosprawnością rozwojową spowodowaną różnicami w mózgu, zwykle mają problemy z zaangażowaniem społecznym, komunikacją (zarówno receptywną, jak i ekspresyjną) oraz ograniczonymi zainteresowaniami lub wykonywaniem powtarzalnych czynności. Na przykład, zwykle unikają lub nie utrzymują kontaktu wzrokowego, nie wykazują wyrazistej mimiki twarzy (tj. smutek, ekscytacja, zdziwienie itp.), muszą postępować według określonego porządku i wykazują nietypowe reakcje na różne bodźce. Ponadto mogą się charakteryzować nietypowymi sposobami na koncentrację, poruszanie się lub uczenie się. Na przykład mogą mieć opóźnione zdolności poznawcze, nietypowe reakcje emocjonalne i/lub opóźnione zdolności motoryczne. Objawy behawioralne ASD często pojawiają się we wczesnych stadiach rozwoju. Wiele dzieci zaczyna wykazywać objawy autyzmu w wieku od 12 do 18 miesięcy, a nawet wcześniej. Prawdopodobieństwo wystąpienia autyzmu wzrasta wśród dzieci urodzonych przez starszych rodziców. Istnieje 2-18% prawdopodobieństwo, że rodzice dziecka z ASD będą mieli inne chore dziecko. Według badań prawdopodobieństwo, że bliźniak jednojajowy doświadczy autyzmu, waha się od 36 do 95%.

Autyzm jest stanem przewlekłym, dla którego nie ma właściwego leczenia. Jako stan spektrum, autyzm ma różne stopnie nasilenia i niepełnosprawności. Niektóre osoby z ASD, które mają mniej nasilone objawy, mogą nauczyć się kontrolować swój stan skuteczniej niż inne. Wczesna interwencja może poprawić umiejętności poznawcze i społeczno-emocjonalne. Najbardziej szczegółowo zbadane i szeroko stosowane terapie behawioralne w przypadku autyzmu to stosowana analiza zachowania (ang. Applied Behavior Analysis, ABA) i terapie oparte na jej zasadach. Wiele dzieci z ASD korzysta również z innych metod leczenia, w tym terapii mowy i terapii zajęciowej.

Zespołu Aspergera: w spektrum autyzmu zespół Aspergera, czasami był kiedyś uznaną diagnozą. W 2013 roku w piątym wydaniu Diagnostyczno-Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5) zespół Aspergera włączono do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Nawet jeśli obecnie stan ten wchodzi w poczet ASD, nazwa "zespół Aspergera" jest wciąż często używana. Czasami stan jest również uznawany za "dobrze funkcjonujący" rodzaj ASD.

Brak deficytów językowych i łagodniejsze objawy odróżnia zespół Aspergera od tradycyjnego autyzmu. Dzieci łagodnie dotknięte tym zaburzeniem rozwojowym charakteryzują się zwykle wysokimi zdolnościami językowymi i poznawczymi. Główne objawy to minimalne lub niewłaściwe interakcje społeczne, prowadzenie rozmów, które najczęściej koncentrują się na jednej osobie lub jednym temacie, a nie na innych, a także brak mimiki twarzy lub słabe rozumienie emocji. Inne objawy to nietypowa mowa (tj. obniżony głos, wysoki głos, mówienie głośno lub monotonnie), rozdrażnienie wskutek nawet niewielkich zmian w rutynie, bezproblemowe zapamiętywanie wybranych faktów i informacji, nieskoordynowane ruchy (zwłaszcza problemy z pisaniem) i trudności z kontrolowaniem emocji (które mogą czasami powodować wybuchy werbalne lub behawioralne, samookaleczanie lub napady złości).

Przyczyn zespołu Aspergera nie udało się określić; pewną rolę mogą odgrywać nieprawidłowości w mózgu i genetyka. Chociaż obecnie nie ma lekarstwa, osoby z zespołem Aspergera mogą nauczyć się radzić sobie z niektórymi trudnościami i rozpoznawać sygnały społeczne. Leczenie obejmuje terapię poznawczo-behawioralną (CBT), naukę umiejętności społecznych, terapię zajęciową i terapię mowy.

Test na autyzm IDRlabs jest inspirowany powszechnie stosowaną poprawioną skalą diagnostyczną autyzmu i zespołu Aspergera Ritvo (ang. Ritvo Autism Asperger’s Diagnostic Scale-Revised, RAADS-R), opracowaną przez dr Rivę Ariellę Ritvo, adiunkta klinicznego w Centrum Badań nad Dziećmi na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Yale. Test RAADS-R został opracowany jako narzędzie ułatwiające rozpoznanie subklinicznego autyzmu u osób dorosłych. Chociaż test na autyzm IDRlabs opiera się na dobrze znanym teście RAADS-R, nie można go używać jako badania klinicznego ani dokładnej oceny osobowości. Badania kliniczne należy zawsze przeprowadzać pod okiem specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na autyzm jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnośnie autyzmu w odniesieniu do kilku różnych aspektów.

2. Wersja krótkoformatowa. Niniejszy test na autyzm jest skróconą wersją uznanego naukowo pięcioczynnikowego modelu autyzmu.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są logowane do anonimizowanej bazy danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony z udziałem osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.