Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Otizm/Asperger Testi

Beş Faktör Modeli, Kısa Versiyon

Bu kısa Otizm/Asperger Testi, otistik ve Asperger özelliklerini beş farklı alanda değerlendirir ve puanınızı belirlenmiş otizm eşikleriyle karşılaştırır.

Ritvo Otizm Asperger Tanı Ölçeğinden (RAADS-R) esinlenen bu test tarafından kullanılan metodoloji genellikle daha yüksek işlevli yetişkinlerde (yani, semptomlarının ve özelliklerinin subklinik şiddeti nedeniyle genellikle resmi klinik tanı koyulmamış kişilerde) olası otizm veya Asperger ile ilgili özellikleri görmek için kullanılır.

Siz beş faktörlü otizm modelinin neresine düşüyorsunuz? Aşağıdaki ifadelerin her biri için verilen ifadenin sizi ne kadar iyi tanımladığını belirtiniz.

Soru 1 / 40

Başkalarını rahatsız etmeyen bazı sıradan dokular, cildime dokunduğunda çok müdahaleci hissettirir.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Otizm Testi, Kısa Versiyon, Yale Tıp Fakültesi'nde Yardımcı Klinik Profesör olan Riva Ariella Ritvo (Ph.D.) tarafından yazılan Ritvo Otizm Asperger Tanı Ölçeği-Gözden Geçirilmiş (RAADS-R) çalışmasından esinlenmiştir. IDRlabs, yazar, Yale Tıp Fakültesi veya başka herhangi bir kurumla bağlantılı değildir.

Genel puanınız, otizm semptomatolojisiyle ilgili ifadelerle ölçüldüğü üzere yanıtlarınızın ne kadar iyi korelasyon gösterdiğini yansıtır. Düşük bir puan alınması, otistik özelliklerin çok az olduğunu gösterir. Alınan ortalardaki bir puan bazı otistik kişilik özelliklerine işaret edebilir. Daha yüksek bir puan alınması, birkaç otistik kişilik özelliğini veya (subklinik) Otizm Spektrum Bozukluklarına işaret edebilir.

Bu test, şunun subklinik olarak ortaya koyulması ile ilgili özellikleri ölçer:

Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD): Otizm spektrum bozukluğu (ASD), yani beyindeki farklılıkların neden olduğu gelişimsel bir engeli olan kişiler, tipik olarak sosyal katılım, iletişim (hem anlama hem de kendini ifade etme) ve sınırlı ilgi alanları veya tekrarlayan davranışlarla mücadele eder. Örneğin, genellikle göz temasından kaçınır veya bu teması sürdürmezler, belirgin yüz ifadeleri kullanmazlar (üzgün, heyecanlı, şaşırmış, vb.), belirli rutinleri izlemek zorunda hissederler ve farklı uyaranlara olağandışı tepkiler verirler. Ayrıca, dikkat etme, hareket etme veya öğrenme konusunda atipik yollara sahip olabilirler. Örneğin, gecikmiş bilişsel becerilere, olağandışı duygusal tepkilere ve/veya gecikmiş motor becerilere sahip olabilirler. ASD’nin davranışsal belirtileri sıklıkla gelişimin erken evrelerinde ortaya çıkar. Birçok çocuk 12 ila 18 aylıkken, hatta daha erken yaşta otizm belirtileri göstermeye başlar. Geç yaştaki çiftlerin çocukları arasında otizm olma olasılığı artar. Otizm spektrum bozukluğuna sahip bir çocuğun ebeveynlerinin ASD’den etkilenen başka bir çocuğa sahip olma olasılığı %2 ila %18'dir. Araştırmalara göre, tek yumurta ikizlerinden birinin otizm yaşama olasılığı %36 ile %95 arasında değişiyor.

Otizm, bilinen bir tedavisi olmayan kronik bir durumdur. Bir spektrum sorunu olarak otizm, farklı şiddet seviyelerinde ve engellilik seviyelerinde sahiptir. Daha az şiddetli semptomları olan bazı ASD'li kişiler, durumu diğerlerinden daha başarılı bir şekilde kontrol etmeyi öğrenebilir. Erken müdahale, bilişsel ve sosyo-duygusal becerileri geliştirebilir. Otizm için en kapsamlı olarak incelenen ve yaygın olarak uygulanan davranışsal müdahaleler, Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) ve ilkelerine dayanan terapilerdir. ASD'li birçok çocuk, konuşma ve mesleki terapi de dahil olmak üzere diğer tedavilerden de yararlanır.

Asperger Sendromu: Kısaca Asperger olarak da adlandırılan Asperger sendromu, bir zamanlar otizm spektrumunda tanınmış bir tanıydı. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, 5. baskı (DSM-5), Asperger’i 2013 yılında otizm spektrum bozukluğu (ASD) tanısına dahil etti. Günümüzde otizm spktrum bozuklukları çatısı altına girse de, "Asperger" adı hala sıklıkla kullanılmaktadır. Bazen "yüksek işlevli" bir ASD türü olarak da adlandırılır.

Dil zorluklarının olmaması ve daha hafif semptomları Asperger sendromunu geleneksel otizmden ayırır. Bu gelişimsel bozukluğa sahip hafif derecede etkilenmiş çocuklar bile genellikle yüksek dil ve bilişsel yeteneklere sahiptir. Başlıca semptomları, minimal veya uygunsuz sosyal etkileşimler, çoğu zaman diğerlerinden ziyade bir kişi veya bir konu üzerinde odaklanan konuşmalar yapmak ve yüz ifadelerinde eksiklik veya duyguların yeterince anlaşılmamasını içerir. Diğer semptomlar arasında olağandışı konuşma sesi (yani, düz, tiz, yüksek veya robotik), rutindeki küçük değişikliklerde bile öfkelenme, seçilen gerçekleri ve bilgileri zahmetsizce hatırlama, koordinasyonsuz hareketlere sahip olma (özellikle el yazısı ile ilgili sorunlar) ve kontrol edici duygularla (ara sıra sözlü veya davranışsal patlamalara, kendine zarar verme eylemlerine veya öfke nöbetlerine neden olabilen) zorluklar yaşama yer alır.

Asperger Sendromunun tanımlanamayan nedenleri vardır; beyin anormallikleri ve genetik unsurlar bir rol oynayabilir. Şu anda bir tedavisi olmamasına rağmen, Asperger'li kişiler bazı zorluklarla başa çıkmayı ve sosyal işaretleri tanımayı öğrenebilir. Müdahaleler arasında bilişsel davranışçı terapi (CBT), sosyal beceri eğitimi, ergoterapi, konuşma-dil terapisi ve ergoterapi yer alır.

IDRlabs Otizm Testi, Yale Tıp Fakültesi Çocuk Çalışma Merkezi'nde Yardımcı Klinik Profesörü olan Dr. Riva Ariella Ritvo tarafından geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan Ritvo Otizm Asperger Tanı Ölçeği-Gözden Geçirilmiş (RAADS-R)’den esinlenmiştir. RAADS-R testi, subklinik otizm bozukluğuna sahip yetişkinleri tanımlamaya yardımcı olacak bir araç olarak geliştirilmiştir. IDRlabs Otizm Testi, tanınmış RAADS-R testini temel alsa da, klinik değerlendirmeler veya kişiliğinizin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için kullanılamaz. Klinik değerlendirmeler her zaman bir ruh sağlığı uzmanı ile koordineli olarak yapılmalıdır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Otizm Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve çok sayıda farklı alanda otizme ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Kısa Versiyon. Bu Otizm Testi, bilimsel olarak kabul gören beş faktörlü otizm modelinin kısaltılmış bir versiyonunu sunar.

3. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.