Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na homofobię

Oparta na pracy psychologów: Wrighta, Adamsa i Bernata, Skala Homofobii mierzy poziom homofobii według trzech czynników. Test jest szeroko przytaczany w literaturze empirycznej i został uznany za jedno z najbardziej aktualnych narzędzi do pomiaru homofobii.

Jaki jest stopień Twojej homofobii? Wskaż swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 21

Organizacje promujące prawa osób homoseksualnych sprowadzają ludzi na złą drogę.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na homofobię IDR Labs jest własnością IDR Labs International. Oryginalne badania zostały przeprowadzone przez psychologów: Lestera Wrighta, Henry’ego Adamsa oraz Jeffery’ego Bernata, we współpracy z Uniwersytetem Georgii i Uniwersytetem Western Michigan.

Test na homofobię jest szeroko stosowanym narzędziem do pomiaru tej psychologicznej koncepcji. Oprócz uwzględnienia postaw i przekonań, do testu włączono takie czynniki, jak agresja behawioralna i unikanie, co odróżnia niniejszy test na homofobię od podobnych instrumentów. Bezpłatne testy internetowe, takie jak ten, są tylko powierzchownym spojrzeniem na mierzoną koncepcję psychologiczną i nie mogą zapewnić całkowicie dokładnych ocen zarówno Twojej osobowości, jak i stanu psychologicznego.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu na homofobię, który pozwala Ci odkryć swój osobisty poziom homofobii i potencjalne skutki psychologiczne na skali negatywnego afektu (stanu wzburzenia), skali behawioralnej oraz skali negatywizmu poznawczego, włożyliśmy wiele wysiłku w to, aby ten test był jak najbardziej miarodajny, rzetelny, dokładny i kompletny. Podczas gdy inne narzędzia mierzące homofobię zostały skrytykowane za badanie niepełnego zakresu tej idei, nasz test na homofobię ocenia wyniki na trzech różnych, powiązanych skalach. Podobnie do innych testów psychologicznych, takich jak nasz Test na styl osobowości, Test na psychopatię, Test Ciemnej Triady oraz Test na Mroczny Rdzeń Osobowości, jak i innych profesjonalnych narzędzi, również i ten darmowy, internetowy test poddawany jest kontroli statystycznej i walidacji w celu uzyskania jak najbardziej rzetelnych i dokładnych wyników.

Autorzy tego bezpłatnego, internetowego testu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów psychologicznych i zajmują się zawodowo psychometrią, typologią i badaniem osobowości. Przed przystąpieniem do naszego darmowego testu na homofobię zauważ, że mimo tego, że niektóre z dostarczonych wyników mogą być zgodne z wynikami innych testów i materiałów szkoleniowych, to jednak niniejszy test nie powinien być mylony z oficjalnymi testami zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wyniki naszego darmowego, internetowego testu na homofobię przekazane są na zasadzie "tak jak jest" i nie powinny być interpretowane jako równoważne z profesjonalną poradą. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test na skalę homofobii jest dostępny za darmo i pozwoli Ci sprawdzić swój wynik w odniesieniu do instrumentu psychologicznego opublikowanego w Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.

2. Zasadność i wiarygodność. Zasadność testu na homofobię została potwierdzona badaniami empirycznymi. Dowody zostały opublikowane w magazynach naukowych, wykazano również odpowiednią zasadność naukową tej koncepcji.

3. Oparty na recenzowanych badaniach. Niniejszy test stworzono w oparciu o recenzowane badania, opublikowane w czołowych magazynach naukowych.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimowej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo badaniami psychologicznymi i osobowości.