Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Homofobi Testi

Psikologlar Wright, Adams ve Bernat’ın çalışmalarına dayanan Homofobi Ölçeği, üç faktör genelinde homofobiyi ölçmektedir. Test, deneysel literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır ve homofobiyi ölçmek için mevcut en geçerli araçlardan biri olduğu düşünülmektedir.

Ne düzeyde homofobiksiniz? Aşağıdaki beyanların her biri için verilen ifadenin sizin için ne derecede geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 21

Yeni potansiyel bir arkadaş ile tanıştığım zaman, eğer eşcinselse geri adım atabilmek için onun cinsel yönelimini öğrenmek isterim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Homofobi Testinin mülkiyeti IDRlabs International’a aittir. Özgün araştırma, psikologlar Lester Wright, Henry Adams ve Jeffery Bernat tarafından Georgia Üniversitesi ve Batı Michigan Üniversitesi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Homofobi Testi, bu psikolojik yapıyı ölçmek için sıkça kullanılan bir araçtır. Tutum ve inançlara ek olarak davranışsal saldırganlık ve kaçınma gibi faktörlerin de dahil edilmesi ile Homofobi Testi, benzer araçlardan ayrılmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online testler yalnızca ölçülen psikolojik konsepte bir ilk bakış sunar ve kişiliğiniz ya da psikolojik durumunuzun herhangi bileşeni hakkında tamamen doğru değerlendirmeler sağlayamaz.

Kişisel homofobi düzeyleriniz ve negatif duygular, davranışsal ve bilişsel negativizm ölçeklerinden aldığınız potansiyel psikolojik sonuçları keşfetmenize imkan tanıyan bu ücretsiz online homofobi testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve geçerlik kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir, geçerli, doğru ve anlaşılır olması için çalıştık. Homofobi ölçeklerimiz bu yapıyı tam olarak incelememekle eleştirilmiş olsa da bu homofobi testi skorları üç farklı ve ilişkili ölçek üzerinde değerlendirir. DSM Testimiz, Psikopati Testimiz, Karanlık Üçlü Testimiz ve Kara Öz Testi gibi diğer online psikoloji testlerimiz ve profesyonel ölçeklerimiz, sonuçların güvenilir ve kesin olması amacıyla istatistiksel kontroller ve geçerlik doğrulamasına tabi tutulmaktadır.

Bu ücretsiz online testin yazarları birçok psikoloji testini uygulamakta yetkililerdir ve psikometri, tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Ücretsiz homofobi testimizi kullanmadan önce, aldığınız sonuçlardan bazılarının diğer testlerin ve eğitim içeriklerinin sonuçlarıyla uyumlu olabileceğini, ancak bu testin resmi ticari markalı testlerle karıştırılmaması gerektiğini lütfen unutmayınız. Ücretsiz online homofobi testimizin sonuçları "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesine eşdeğer olduğu düşünülmemelidir. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online Homofobi Ölçeği Testi size ücretsiz olarak suunulmaktadır ve Psikopatoloji ve Davranışsal Değerlendirme Dergisinde yayımlanmış olan bu psikoloji aracındaki skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Geçerlik ve güvenilirlik. Yapılan deneysel testler, Homofobi Testinin bilimsel geçerliğini ortaya koymuştur. Bulgular bilimsel dergilerde yayımlanmış ve yapının iyi bilimsel geçerliğe sahip olduğu ortaya konmuştur.

3. Akran değerlendirmeli araştırmalara dayanır. Mevcut test, saygın bilimsel dergilerde yayımlanmış olan akran değerlendirmesine tabi tutulmuş araştırmalar esas alınarak hazırlanmıştır.

4. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu ücretsiz online testin yazarları birçok psikoloji testini uygulamakta yetkililerdir ve kişilik ve psikoloji testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.