Skip to main content

Deze test is beschikbaar in de volgende talen:

Homofobie-test

De Homofobie-schaal is gebaseerd op het werk van de psychologen Wright, Adams en Bernat en meet homofobie op drie schalen. Deze test wordt vaak aangehaald in de empirische literatuur en wordt beschouwd als een van de meest valide instrumenten om homofobie te meten.

In welke mate ben jij homofoob? Duid bij elk van de volgende uitspraken aan in hoeverre dit van toepassing is op jou.

Vraag 1 van 21

Ik zou me comfortabel als ik een homoseksuele kamergenoot had.

Oneens
Eens

VOLGENDE

De IDRlabs Homofobie-test is eigendom van IDRlabs International. Het oorspronkelijk onderzoek werd uitgevoerd door de psychologen Lester Wright, Henry Adams en Jeffery Bernat, in samenwerking met de University of Georgia en Western Michigan University.

De Homofobie-test is een veelgebruikt instrument om dit psychologisch construct te meten. Deze test onderscheidt zich van gelijkaardige instrumenten omdat hij rekening houdt met factoren zoals gedragsmatige agressie en vermijding, alsook attitudes en overtuigingen. Gratis online tests zoals deze zijn slechts een eerste kijk op het psychologisch construct dat gemeten wordt en kunnen geen volledig nauwkeurige inschatting van je persoonlijkheid of psychologische toestand geven.

Wij, de makers van deze gratis online homofobietest, die je in staat stelt je persoonlijke mate van homofobie en mogelijke psychologische uitkomsten op de schalen negatief affect, gedragsmatig en cognitief negativisme te vinden, hebben ernaar gestreefd om deze test zo betrouwbaar, valide, nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Hoewel andere meetinstrumenten bekritiseerd werden omdat ze dit construct niet grondig onderzochten, beoordeelt deze homofobietest scores op drie verschillende, samenhangende schalen. Zoals andere online psychologische tests zoals onze DSM-Test, Psychopathie-Test, Duistere Triade-test, en Duistere Kern-test, alsook professionele meetinstrumenten, wordt deze gratis online test onderworpen aan statistische controles en validatie om de resultaten betrouwbaar en nauwkeurig te maken.

De makers van deze gratis online test zijn erkend in het gebruik van talrijke psychologische tests en hebben professioneel gewerkt met psychometrie, typologie en persoonlijkheidstests. Hou er, voordat je onze gratis online homofobietest gebruikt, rekening mee dat, hoewel sommige resultaten kunnen overeenkomen met de resultaten van andere tests en trainingsmateriaal, deze test niet verward dient te worden met officiƫle geregistreerde tests. De resultaten op onze gratis online persoonlijkheidstest staan "op zich", gratis, en zijn nooit gelijkwaardig aan professioneel advies. Gelieve onze Servicevoorwaarden te raadplegen voor meer info.

Waarom Deze Test?

1. Gratis. Deze online Homofobie-schaaltest wordt je gratis verstrekt en stelt je in staat je scores te vinden op dit psychologische instrument, zoals gepubliceerd in het Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.

2. Validiteit en betrouwbaarheid. Empirisch onderzoek heeft de validiteit van de Homofobie-test aangetoond. Het bewijs werd gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en het construct heeft een goede aangetoonde wetenschappelijke validiteit.

3. Gebaseerd op peer-reviewed onderzoek. Deze test is gebaseerd op peer-reviewed onderzoek, zoals gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften.

4. Statistische controles. De scores van de test worden opgenomen in een anonieme database. Statistische analyse van deze test wordt uitgevoerd om een maximale nauwkeurigheid en validiteit van de testscores te garanderen.

5. Gemaakt door professionals. De makers van deze gratis online test zijn erkend in het gebruik van meerdere psychologische tests en hebben professioneel gewerkt met persoonlijkheids- en psychologische testen.