Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test inteligencji wielorakiej

Oparty na pracy dr. Howarda Gardnera.

Howard Gardner, psycholog rozwojowy z Uniwersytetu Harvarda (ang. Harvard University), opracował teorię inteligencji wielorakiej. Według Gardnera ludzie mają różne rodzaje inteligencji, a rama inteligencji wielorakiej jest bardziej sprawiedliwą oceną niż testy na iloraz inteligencji, które mierzą tylko jeden typ zdolności. Teoria inteligencji wielorakiej cieszy się wśród pedagogów dużą popularnością, a wielu nauczycieli używa jej w nauczaniu, aby pomóc młodym ludziom odkryć swoją życiową ścieżkę.

Jakie są Twoje najsilniejsze inteligencje? Określ swój poziom zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 45

Lubię poznawać różne gatunki roślin i zwierząt.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test inteligencji wielorakiej (ang. Multiple Intellingences, MI) (IDR-MIT) został opracowany przez IDRlabs. Test IDR-MIT opiera się na pracy dr. Howarda Gardnera, autora teorii inteligencji wielorakiej. Test IDR-MIT nie jest powiązany z żadnym konkretnym badaczem z dziedziny psychologii wychowawczej ani żadnym stowarzyszonym ośrodkiem badawczym.

Test inteligencji wielorakiej IDRlabs opiera się na modelu inteligencji wielorakiej Gardnera, opublikowanym w Gardner, Howard (1983; 1993) Frames of Mind: The theory of multiple intelligences, New York: Basic Books; Gardner, Howard (1999) Intelligence Reframed. Multiple intelligences for the 21st century, New York: Basic Books; Brualdi, A, C. (1996) ‘Multiple Intelligences: Gardner’s Theory. ERIC Digest’, Eric Digests.

Praca dr Gardnera stała się również podstawą pewnych kryteriów w postaci szeroko stosowanego modelu wychowawczego i psychologicznego, teorii inteligencji wielorakiej (ang. Multiple Intelligences Theory), do użytku naukowego i psychologicznego, szczególnie przez wykwalifikowanych specjalistów ze środowiska akademickiego. Niniejszy test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. IDRlabs i niniejszy test inteligencji wielorakiej IDRlabs są niezależne od powyższych badaczy, organizacji lub powiązanych z nimi instytucji.

Niniejszy test inteligencji wielorakiej opiera się na słynnym modelu teoretycznym, chwalonym ze względu na operacjonalizację preferowanych stylów uczenia się oraz zdolności respondenta do rozwiązywania różnych problemów. Jednak bezpłatne, internetowe testy i quizy, takie jak ten, są wyłącznie „rzutem oka” i nie mogą zapewnić dokładnej oceny potencjalnej inteligencji. Dlatego test jest przeznaczony wyłącznie do celów edukacyjnych. Ostatecznej oceny inteligencji może dokonać tylko wykwalifikowany specjalista.

Test dostarcza wyników w następującej formie: inteligencja językowa lub „inteligencja słowa” to umiejętność posługiwania się językiem mówionym i pisanym. Jest to umiejętność skutecznego używania słów do wyrażania pomysłów (a także rozumienia pomysłów innych poprzez ich słowa) oraz rozumienia złożonego, nietypowego, technicznego lub obcego słownictwa. Ten typ inteligencji często występuje wśród pisarzy, mówców, osób uczących się języków i nauczycieli oraz w innych zawodach, które wymagają zręcznego posługiwania się słowami i mową. Inteligencja językowa została również powiązana z naukowymi umiejętnościami rozwiązywania problemów i logicznego myślenia. Ci, którzy mają wysoki poziom tego typu inteligencji, często lubią krzyżówki, skrable, czytanie i pisanie oraz wszelkiego rodzaju gry słowne.

Jako wydawcy tego darmowego, internetowego testu inteligencji wielorakiej, który pozwala na samoocenę tej cechy, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Darmowe, internetowe quizy, takie jak ten test inteligencji wielorakiej, nie stanowią profesjonalnej oceny ani jakichkolwiek zaleceń; test dostarczany jest całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test inteligencji wielorakiej jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki w odniesieniu do Twoich umiejętności i preferowanych stylów uczenia się.

2. Ukierunkowany edukacyjnie. Opinia dostarczona przez to narzędzie opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu dostarczenie jasnego obrazu Twoich stylów uczenia się, ocenionych zgodnie ze znormalizowanymi punktami.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniem różnic indywidualnych.