Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Çoklu Zeka Testi

Dr. Howard Gardner’ın çalışmasına dayanmaktadır

Çoklu Zeka kuramı, Harward Üniversitesinden psikolog Howard Gardner tarafından geliştirilmiştir. Gardner'a göre, insanların farklı zeka türleri vardır ve Çoklu Zeka sistemi, yalnızca tek bir yetenek türünü ölçen IQ testlerinden daha adildir. Çoklu Zeka kuramı, eğitimciler arasında önemli bir popülerliğe sahiptir ve birçok öğretmen, gençlerin hayattaki yollarını keşfetmelerine yardımcı olmak için bunu sınıf ortamında kullanır.

En güçlü zekalarınız hangileri? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 45

Her zaman yeni müzik türleri keşfederim.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Çoklu Zeka (MI) Testi (IDR-MIT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-MIT, Çoklu Zeka Kuramının yazarı olan Dr. Howard Gardner’ın çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-MIT , eğitsel psikoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

IDRlabs Çoklu Zeka Testi, takip eden çalışmalarda yayınlandığı üzere Gardner’ın Çoklu Zeka Modelinden yararlanmıştır. Gardner, Howard (1983; 1993) Frames of Mind: The theory of multiple intelligences (Zihnin Çerçeveleri: Çoklu zeka kuramı), New York: Basic Books; Gardner, Howard (1999) Intelligence Reframed. Multiple intelligences for the 21st century (Zekalar Yeniden Şekillendi: 21. yüzyılın çoklu zekaları), New York: Basic Books; Brualdi, A, C. (1996) ‘Multiple Intelligences: Gardner’s Theory (Çoklu Zeka: Gardner Kuramı). ERIC Digest’, Eric Digests.

Dr. Gardner'ın çalışmaları, özellikle akademik ve psikoloji alanlarına yönelik olarak geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılan eğitimsel ve psikolojik bir model olan Çoklu Zeka Teorisi kapsamında bazı kriterlerin de dayanağı olmuştur. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs Çoklu Zeka Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

Bu Çoklu Zeka Testi, tercih edilen öğrenme tarzlarının ve testi dolduran kişinin çeşitli problemleri çözme kapasitesinin işlevsel hale getirilmesi ile tanınmış ünlü bir kuramsal modele dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca bir ilk bakış sunar ve potansiyel zekanız hakkında doğru değerlendirme yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir zeka değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir uzman tarafından gerçekleştirilebilir.

Bu test şunun gibi sonuçlar verir: Sözel-Dilsel Zeka ya da “sözcüklere hakim olmak,” konuşulan ve yazılan dilde yetkinliktir. Düşünceleri ifade etmek için kelimeleri etkin bir şekilde kullanma (aynı zamanda başkalarının fikirlerini kendi kelimeleriyle anlama) ve alışılmadık, teknik veya yabancı kelimeler içeren karmaşık kelime hazinelerini anlama becerisidir. Bu tür bir zeka genellikle yazarlar, konuşmacılar, dil öğrencileri ve öğretmenler arasında ve kelimeler ve sözlerle oynamayı içeren diğer mesleklerde bulunur. Sözel-dilsel zeka, akademik problem çözme ve soyut muhakeme becerileri ile de ilişkilendirilmiştir. Bu tür zeka türü yüksek olan kişiler genellikle bulmaca, Scrabble, okuma ve yazma ve her türden kelime oyunundan hoşlanırlar.

Kendinizde bu kişiliğin belirtileri taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online Çoklu Zeka testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Çoklu Zeka Testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Çoklu Zeka Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve yetkinlikleriniz ve tercih ettiğiniz öğrenme tarzlarına ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır.

2. Eğitim odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve öğrenme tarzlarınızın standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.