Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบพหุปัญญา

อ้างอิงจากผลงานของ Howard Gardner, Ph.D.

Howard Gardner ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้พัฒนาทฤษฎีพหุปัญญาขึ้นมา ตามที่การ์ดเนอร์กล่าวไว้ ผู้คนมีปัญญาหลายด้านแตกต่างกันออกไปและกรอบแบบทดสอบพหุปัญญานั้นยุติธรรมกว่าแบบทดสอบ IQ ซึ่งวัดความถนัดเพียงแค่ด้านเดียว ทฤษฎีพหุปัญญาได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักการศึกษา โดยคณาจารย์หลายท่านได้ใช้ทฤษฎีนี้ในห้องเรียนเพื่อช่วยให้เยาวชนค้นพบเส้นทางในชีวิตของพวกเขา

ปัญญาที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณคือด้านใด? สำหรับแต่ละข้อความต่อไปนี้ ให้ระบุระดับความตรงกันกับตัวของคุณที่ด้านล่าง

คำถามที่ 1 จาก 45

ฉันเก่งในการสร้างความประทับใจที่ดีเมื่อพบปะผู้คนใหม่ ๆ

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบ IDRlabs Multiple Intelligences (MI) (IDR-MIT) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย IDRlabs IDR-MIT โดยอ้างอิงจากผลงานของ Dr. Howard Gardner ผู้สร้างทฤษฎีพหุปัญญา IDR-MIT ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนักวิจัยเฉพาะด้านจิตวิทยาการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในเครือใด ๆ

แบบทดสอบพหุปัญญาของ IDRlabs อ้างอิงจากแบบจำลองพหุปัญญาของ Gardner ดังที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Gardner, Howard (1983; 1993) Frames of Mind: The theory of multiple intelligences, New York: Basic Books; Gardner, Howard (1999) Intelligence Reframed. Multiple intelligences for the 21st century, New York: Basic Books; Brualdi, A, C. (1996) ‘Multiple Intelligences: Gardner’s Theory. ERIC Digest’, Eric Digests.

งานของ Dr. Gardner ยังบอกให้ทราบถึงเกณฑ์บางประการในรูปแบบของโมเดลการศึกษาและจิตวิทยาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งก็คือทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อการใช้งานทางวิชาการและจิตวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองในสถาบันการศึกษา แบบทดสอบในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น IDRlabs และ แบบทดสอบพหุปัญญาของ IDRlabs ในปัจจุบันเป็นอิสระจากนักวิจัย องค์กร หรือสถาบันในเครือของพวกเขา

แบบทดสอบพหุปัญญานี้อ้างอิงรูปแบบทางทฤษฎีที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับการยกย่องจากการให้นิยามปฏิบัติของรูปแบบการเรียนรู้ที่ชื่นชอบและความสามารถของผู้ทำแบบทดสอบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างไรก็ตามแบบทดสอบและแบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบนี้เป็นเพียงแค่การประเมินขั้นต้นเท่านั้น และไม่สามารถให้การประเมินปัญญาที่มีศักยภาพของคุณได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ดังนั้นแบบทดสอบจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น การประเมินปัญญาขั้นสุดท้ายสามารถดำเนินการได้โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

แบบทดสอบจะแสดงผลลัพธ์เช่น ปัญญาด้านภาษา หรือ “ความฉลาดด้านคำศัพท์” คือความสามารถในการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งเป็นความสามารถในการใช้คำพูดเพื่อแสดงความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ (รวมไปถึงการเข้าใจความคิดของผู้อื่นผ่านคำพูดของพวกเขา) และความสามารถในการเข้าใจคำศัพท์ที่ซับซ้อนโดยใช้คำศัพท์ที่ไม่ธรรมดา คำศัพท์เทคนิค หรือคำยืมต่างภาษา มักจะพบปัญญาด้านนี้ได้ในนักเขียน นักพูดในที่สาธารณะ ผู้เรียนภาษา และครู และในอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นคำและการกล่าวสุนทรพจน์ ปัญญาทางภาษายังสัมพันธ์กับทักษะการแก้ไขปัญหาในเชิงวิชาการและการใช้เหตุผลในเชิงนามธรรม ผู้ที่มีปัญญาด้านนี้สูงมักจะชอบเกมปริศนาอักษรไขว้ สแครบเบิล การอ่านและการเขียน และการเล่นสำนวนทุกรูปแบบ

ในฐานะผู้เผยแพร่แบบทดสอบพหุปัญญาออนไลน์ฟรีซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบตัวคุณเองเพื่อหาสัญญาณของบุคลิกภาพนี้ได้ เราได้พยายามทำให้แบบทดสอบมีความน่าเชื่อถือและถูกต้องมากที่สุดโดยดำเนินการควบคุมและการตรวจสอบทางสถิติกับแบบทดสอบนี้ อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบออนไลน์ฟรีเช่นแบบทดสอบพหุปัญญาในปัจจุบันไม่ได้ให้การประเมินในระดับมืออาชีพหรือคำแนะนำใด ๆ แบบทดสอบถูกเสนอแบบ “ตามที่เป็น” โดยสิ้นเชิง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบและแบบทดสอบออนไลน์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบพหุปัญญานี้ถูกจัดส่งให้คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะช่วยให้คุณได้รับคะแนนที่สัมพันธ์กับความสามารถและรูปแบบการเรียนรู้ที่คุณต้องการ

2. มุ่งเน้นด้านการศึกษา ข้อเสนอแนะที่นำเสนอโดยเครื่องมือนี้อ้างอิงจากผลงานระดับปริญญาเอก และได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงภาพที่ชัดเจนของรูปแบบการเรียนรู้ของคุณโดยวัดผลตามรายการมาตรฐาน

3. การควบคุมทางสถิติ มีการดำเนินการการวิเคราะห์ทางสถิติกับแบบทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคะแนนแบบทดสอบมีความแม่นยำและถูกต้องสูงสุด

4. สร้างขึ้นโดยมืออาชีพ แบบทดสอบนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากผู้ที่ทำงานอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับจิตวิทยาและการวิจัยความแตกต่างระหว่างบุคคล