Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test seksualnych wymiarów osobowości

Test seksualnych wymiarów osobowości (lub test „seksualnej siódemki”) został opracowany przez dr. Davida P. Schmitta i dr. Davida M. Bussa w celu zmierzenia różnic w osobowości odnośnie siedmiu wymiarów specyficznych dla seksualności. Korzystając z analizy statystycznej, Schmitt i Buss odkryli siedem skal odnoszących się do ludzkiej seksualności, z których wszystkie wykazywały umiarkowany lub wysoki poziom słuszności i dobrze korelowały z naukowym systemem osobowości „Wielkiej Piątki”.

Jakie są Twoje wymiary seksualne? Dla każdego z poniższych punktów wskaż swój stopień zgodności.

Pytanie 1 z 34

Abstynent(ka)

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test IDR-SDPT© jest własnością IDR Labs International. Oryginalne badanie zostało opracowane przez Davida P. Schmitta i Davida M. Bussa. Oryginalne badanie jest własnością Davida P. Schmitta i Davida M. Bussa, a także magazynu Journal of Research in Personality. The IDR-SDPT© nie jest odpowiednikiem żadnego z instrumentów autorstwa Schmitta lub Bussa.

Test seksualnych wymiarów osobowości jest naukowym i potwierdzonym statystycznie narzędziem do pomiaru stereotypów płci i antagonistycznych przekonań heteroseksualnych w populacji ogólnej. Test seksualnych wymiarów osobowości nie obejmuje wszystkich możliwych postaw seksualnych i nie jest wyczerpujący. Wielokrotnie wykazano, że test seksualnych wymiarów osobowości mierzy statystycznie istotne różnice w postawach seksualnych mężczyzn i kobiet. Oryginalne badanie autorstwa Schmitta i Bussa jest przestarzałe, ale inni badacze potwierdzili ich ustalenia. Analizy statystyczne stanowiące podstawę testu są powszechnie uznawane za naukowo zasadne.

Chociaż wszystkie podobne testy zostały stworzone do pomiaru różnic osobowości w odniesieniu do seksualności, testu IDR-SDPT© nie należy mylić z instrumentami autorstwa Schmitta lub Bussa lub innych organizacji badawczych. Wszystkie są natomiast profesjonalnie zaprojektowanymi testami (lub inwentarzami) osobowości przeznaczonymi do pomiaru różnic osobowości w odniesieniu do postaw seksualnych w świecie zachodnim. Test IDR-SDPT© jest własnością IDR Labs International. Oryginalne badanie zostało stworzone przez Schmitta i Bussa i opublikowane w magazynie Journal of Research in Personality. Autorzy tego internetowego testu posiadają kwalifikacje do przeprowadzania licznych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego testu wymiarów seksualnych osobowości przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten internetowy test wymiarów seksualnych (lub „seksualnej siódemki”) jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wynik względem siedmiu wymiarów empirycznych, określonych przez badaczy: D.P. Schmitta i D.M. Bussa.

2. Przeprowadzony w wielu krajach. Parametry wykorzystane w teście wymiarów seksualnych osobowości zostały z powodzeniem użyte w wielu różnych regionach, wliczając Stany Zjednoczone, Kanadę, Afrykę i wiele krajów europejskich.

3. Kontrola statystyczna. Wyniki niniejszego testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzane są analizy statystyczne, mające na celu zapewnienie jak największej dokładności i wiarygodności wyników.

4. Oparty na recenzowanych badaniach. Niniejszy test stworzono w oparciu o recenzowane badania, opublikowane w czołowych magazynach naukowych.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości.