Skip to main content

แบบทดสอบนี้รองรับภาษาดังต่อไปนี้

แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมิติทางเพศ

แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมิติทางเพศ (หรือแบบทดสอบ “เซ็กซีเซเวน”) ได้รับการพัฒนาโดย ดร.เดวิด พี. ชมิต และ ดร.เดวิด เอ็ม. บัส เพื่อวัดความแตกต่างด้านบุคลิกภาพในมิติทางเพศทั้งเจ็ด จากการวิเคราะห์ทางสถิติ ชมิตและบัสได้ค้นพบมาตราเจ็ดมาตราเกี่ยวกับเรื่องเพศของมนุษย์ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องสมบูรณ์ในระดับปานกลางถึงสูงและมีความเกี่ยวพันอย่างดีกับระบบ “ลักษณะบุคลิกภาพใหญ่ทั้งห้า” ซึ่งจัดแบ่งตามหลักวิทยาศาสตร์

มิติทางเพศของคุณเป็นอย่างไร? โปรดระบุว่าคำหรือวลีต่อไปนี้อธิบายความเป็นตัวคุณได้มากหรือน้อยเพียงใด

คำถามที่ 1 จาก 34

เซ็กซี

ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย

ต่อไป

แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมิติทางเพศของไอดีอาร์แล็บส์ (IDR-SDPT©) เป็นทรัพย์สินของไอดีอาร์แล็บส์อินเตอร์แนชนัล (IDR Labs International) งานวิจัยต้นฉบับจัดทำโดยเดวิด พี. ชมิต และเดวิด เอ็ม. บัส และเป็นสมบัติของเดวิด พี. ชมิต และเดวิด เอ็ม. บัส และวารสาร Journal of Research in Personality แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมิติทางเพศของไอดีอาร์แล็บส์ไม่มีฐานะเทียบเท่ากับเครื่องมือใด ๆ ที่ชมิตหรือบัสจัดทำขึ้น

แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมิติทางเพศเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องทางสถิติและใช้วัดประเมินการเหมารวมทางเพศสภาพและความเชื่อแบบรักต่างเพศที่แย้งกันในหมู่ประชากรทั่วไป แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมิติทางเพศไม่ได้กล่าวถึงเจตคติทางเพศทั้งหมดที่เป็นไปได้และไม่มีเจตนาจะอ้างว่ามีความละเอียดถ้วนทั่ว แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมิติทางเพศได้แสดงให้เห็นหลายครั้งว่าได้วัดประเมินความแตกต่างอย่างนัยสำคัญทางสถิติในด้านเจตคติทางเพศของชายและหญิง งานวิจัยต้นฉบับที่จัดทำโดยชมิตและบัสอาจจะเก่าไปแล้ว แต่นักวิจัยคนอื่น ๆ ก็ยืนยันผลการค้นพบนี้ การวิเคราะห์ทางสถิติที่แบบทดสอบนี้อ้างอิงข้อมูลมานั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิทยาศาสตร์

แม้ว่าทั้งหมดจะได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดการแปรผันของบุคลิกภาพว่าด้วยเรื่องเพศ แต่ไม่ควรนำแบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมิติทางเพศของไอดีอาร์แล็บส์ (IDR-SDPT©) ไปปนกับเครื่องมือใด ๆ ที่ชมิตหรือบัสหรือองค์กรวิจัยทางเลือกอื่น ๆ จัดทำขึ้น อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพ (หรือการสำรวจรวบรวมข้อมูล) ที่ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพสำหรับวัดประเมินการแปรผันของบุคลิกภาพว่าด้วยเจตคติทางเพศในโลกตะวันตก แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมิติทางเพศของไอดีอาร์แล็บส์ (IDR-SDPT©) เป็นทรัพย์สินของไอดีอาร์แล็บส์อินเตอร์แนชนัล งานวิจัยต้นฉบับจัดทำโดยชมิตและบัส และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Research in Personality คณะผู้จัดทำแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ชุดนี้ได้รับการรับรองอนุญาตให้ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพจำนวนมาก และเคยประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อจัดประเภทและการทดสอบบุคลิกภาพ ผลการทดสอบบุคลิกภาพด้านมิติทางเพศออนไลน์ของเราจะปรากฏ "ตามที่เป็น" และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือการประกาศรับรองใด ๆ จากผู้มีวิชาชีพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

เหตุผลที่ควรทำแบบทดสอบนี้

1. ฟรี แบบทดสอบมิติทางเพศ (หรือ “เซเวนเซ็กซี”) ออนไลน์ฉบับนี้ส่งถึงคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เมื่อคุณทำแบบทดสอบเสร็จ คุณจะได้รับผลคะแนนที่เกี่ยวข้องกับมิติเชิงประจักษ์ทั้งเจ็ดที่ได้รับการค้นพบโดยดี.พี. ชมิต และดี.เอ็ม บัส นักวิจัยชาวอเมริกัน

2. ผ่านการทดสอบในหลายประเทศ ตัวแปรเสริม (parameter) ที่ใช้ในแบบทดสอบบุคลิกภาพด้านมิติทางเพศได้เคยถูกนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จในหลายภูมิภาค รวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดา แอฟริกา และหลายประเทศในยุโรป

3. การควบคุมทางสถิติ คะแนนการทดสอบจะได้รับการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ การวิเคราะห์ทางสถิติของแบบทดสอบชุดนี้ได้รับการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคะแนนการทดสอบมีความแม่นยำและถูกต้องที่สุด

4. อ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านพิชญพิจารณ์ แบบทดสอบชุดนี้อ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการพิชญพิจารณ์ (peer review) อย่างผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง

5. จัดทำโดยผู้มีวิชาชีพ คณะผู้จัดทำแบบทดสอบบุคลิกภาพออนไลน์ฟรีชุดนี้ได้รับการอนุญาตให้ใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพต่าง ๆ และเคยประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อจัดประเภทและการทดสอบบุคลิกภาพ