Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Cinsel Boyutlar Kişilik Testi

Cinsel Boyutlar Kişilik Testi (veya “Seksi Yedili” Testi) Dr. David P. Schmitt ve Dr. David M. Buss tarafından cinsiyete özgü yedi boyut için kişilikteki farklılıkları ölçmek için geliştirilmiştir. Schmitt ve Buss, istatistiksel analiz kullanarak insan cinselliği ile ilgili, tümü orta ile yüksek düzey arasında geçerlilik ve bilimsel “Beş Büyük Faktör” kişilik sistemi ile iyi bir korelasyon ortaya koyan yedi ölçek keşfetti.

Sizin cinsel boyutlarınız hangileri? Aşağıdaki soruların her biri için verilen ifadenin sizi ne kadar iyi tanımladığını belirtiniz.

Soru 1 / 34

Zarif

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDR-SDPT© mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Araştırmanın aslı David P. Schmitt ve David M. Buss tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın aslı, David P. Schmitt ve David M. Buss ve Journal of Research in Personality'ye aittir. IDR-SDPT©, Schmitt veya Buss tarafından yazılmış herhangi bir araç ile eşdeğer değildir.

Kişiliğin Cinsel Boyutları Testi, genel nüfusta cinsiyet klişeleri ve düşmanca heteroseksüel düşünceleri ölçmek için bilimsel ve istatistiksel olarak doğrulanmış bir araçtır. Kişiliğin Cinsel Boyutları Testi, olası tüm cinsel tutumları ele almaz ve kapsamlı olduğunu iddia etmemektedir. Kişiliğin Cinsel Boyutları Testinin kadın ve erkeklerin cinsel tutumlarındaki istatistiksel olarak anlamlı farklılıkları doğru olarak ölçtüğü defalarca ortaya koyulmuştur. Araştırmanın aslı Schmitt ve Buss'a aittir, ama başka araştırmacılar bu bulguları doğrulamıştır. Testin dayandırıldığı istatistiksel analizlerin bilimsel olarak geçerli olduğu genel olarak kabul edilmektedir.

Her ne kadar bunların tümü cinsellik ile ilgili olarak kişilik varyasyonunu ölçmek için tasarlanmış olsa da IDR-SDPT©, Schmitt or Buss veya alternatif araştırma kurumları tarafından geliştirilen herhangi araç ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte, bunların tümü profesyonel olarak tasarlanmış ve kişilik varyasyonunu batı dünyasında mevcut cinsel davranışlar ışığında ölçmeyi amaçlayan kişilik testleridir (ya da kişilik envanterleridir). IDR-SDPT© mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Araştırmanın aslı Schmitt ve Buss tarafından gerçekleştirilmiş ve Journal of Research in Personality'de yayınlanmıştır. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Cinsel Boyutlar Testimizin sonuçları "olduğu gibi" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu online Cinsel Boyutlar (veya “Seksi Yedili”) Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve D.P. Schmitt ve D.M. Buss tarafından bulunmuş olan yedi deneysel boyuta ilişkin olarak skorlarınızı almanızı sağlayacaktır .

2. Birçok ülkede test edilmiştir. Cinsel Boyutlar Kişilik Testinde kullanılan parametrelerin geçerliliği Afrika ABD, Kanada ve çok sayıda Avrupa ülkesi dahil pek çok bölgede araştırmacılar tarafından doğrulanmış ve başarıyla kullanılmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Akran değerlendirmeli araştırmalara dayanır. Mevcut test, saygın bilimsel dergilerde yayımlanmış olan akran değerlendirmesine tabi tutulmuş araştırmalar esas alınarak hazırlanmıştır.

5. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.