Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na spektrum psychopatii

Test na psychopatię opiera się na pracy profesora nadzwyczajnego Michaela R. Levensona i jest potwierdzonym naukowo instrumentem, który mierzy stopień psychopatii u danej osoby. Jest on powszechnie stosowany do oceny psychopatycznych cech u osób nieumieszczonych w zakładach zamkniętych.

Czy wykazujesz skłonności psychopatyczne? Określ, w jakim stopniu dotyczy Ciebie każde z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 27

Miłość jest przereklamowana.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test IDR-PST© jest własnością IDR Labs International. Oryginalne badanie zostało opracowane przez profesora nadzwyczajnego psychologii Michaela R. Levensona. Test IDR-PCT wykorzystuje badania Levensona, ale nie jest powiązany z Levensonem, ani też nie jest odpowiednikiem testu Levenson Self-Report Psychopathy Scale (skala Levensona do autodiagnozy psychopatii). Niniejszy test nie jest w żaden sposób wspierany ani powiązany z Levensonem, Hare, ich współpracownikami lub podobnymi podmiotami. Niniejszy test z założenia nie stanowi żadnego naruszenia

Test na spektrum psychopatii jest szeroko stosowanym indeksem i narzędziem do pomiaru psychopatycznych tendencji, cech i zachowań. Test na spektrum psychopatii nie obejmuje wszystkich możliwych orientacji psychopatycznych i nie uwzględnienia respondentów, którzy próbują oszukać system pomiaru lub wykraczają poza normalne spektrum psychopatii. Wbrew powszechnemu przekonaniu spektrum psychopatii nie jest jedynym sposobem pomiaru psychopatii. W rzeczywistości wyniki spektrum psychopatii pokrywają się w znacznym stopniu ze stylami osobowości narcystycznej, borderline i antyspołecznej, które można znaleźć w alternatywnych ramach teoretycznych, takich jak DSM, wykorzystywanych w podręcznikach psychiatrycznych. Aby zbadać te style osobowości w ramach DSM, rozwiąż nasz Test na styl osobowości.

Chociaż wszystkie testy są opracowane w celu mierzenia tendencji i zachowań psychopatycznych, testu IDR-PST© nie należy mylić z innymi testami „Psychopathy Checklist” (skalami psychopatii) opracowanymi przez alternatywne organizacje badawcze. Wszystkie są natomiast opracowanymi profesjonalnie testami osobowości (lub inwentarzami) przeznaczonymi do pomiaru tendencji i zachowań psychopatycznych w odniesieniu do usposobień psychiatrycznych w świecie zachodnim. Test IDR-PST© jest własnością IDR Labs International. Oryginalne badanie zostało opracowane przez profesora nadzwyczajnego psychologii Michaela R. Levensona. Autorzy tego internetowego testu osobowości posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo psychometrią i badaniem osobowości. Wyniki testu na spektrum psychopatii są przekazywane wyłącznie w celach edukacyjnych, na zasadzie "tak jak jest" i nie powinny być interpretowane jako profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Ten bezpłatny, internetowy test na spektrum psychopatii jest przeznaczony do kompleksowego pomiaru Twoich cech i zachowań w odniesieniu do cech związanych ze spektrum psychopatii. Jest on dostarczany bezpłatnie.

2. Kompleksowy. Niniejszy test na spektrum psychopatii pomoże respondentowi określić, czy w jego osobowości mogą występować elementy psychopatyczne. Test wyjaśnia również często dyskutowane podwymiary psychopatii w odniesieniu do pracy profesora nadzwyczajnego Michaela R. Levensona.

3. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy niniejszego testu są wykwalifikowani do przeprowadzania różnego rodzaju testów osobowości i zajmują się zawodowo psychometrią i badaniem osobowości.

4. Zasadność i wiarygodność. Naukowa zasadność testu na spektrum psychopatii została dowiedziona przez testy empiryczne. Dowody zostały przedstawione w czasopismach naukowych, takich jak Journal of Personality and Social Psychology.

5. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Przeprowadzana jest analiza statystyczna testu, mająca na celu zapewnienie maksymalnej dokładności i wiarygodności wyników.