Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Psikopati Spektrum Testi

Doç. Dr. Michael R. Levenson’ın çalışmasına dayanan Psikopati Testi, bir kişinin psikopati düzeyini ölçmek için bilimsel geçerliği kanıtlanmış bir araçtır. Hastanede tedavi altına alınmamış kişilerde psikopati kişilik özelliklerini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Psikopatik eğilimleriniz var mı? Aşağıdaki maddelerin her biri için verilen ifadenin sizin için ne kadar geçerli olduğunu belirtiniz.

Soru 1 / 27

Kendimi tekrar tekrar aynı türden sorunun içinde bulurum.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDR-PST© mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Orijinal araştırma, psikoloji doçenti Michael R. Levenson tarafından sağlanmıştır. IDR-PST Levenson’un araştırmasını kullanır, ancak Levenson ile ilişkili değildir ve Levenson Öz Bildirim Psikopati Ölçeği’nin bir muadili değildir. Mevcut test, hiçbir şekilde Levenson, Hare, meslektaşları veya benzer kişilerce onaylanmamıştır. Mevcut test ile hiçbir ihlal olmaması amaçlanmıştır.

Psikopati Spektrum testi, psikopati eğilimleri, kişilik özellikleri ve davranışlarını ölçmekte yaygın olarak kullanılan bir endeks ve araçtır. Psikopati Spektrum testi, olası tüm psikopati eğilimlerini ele almamaktadır ve ölçeği alt etmek isteyen veya normal psikopati spektrumunun dışa düşen kişileri dahil ettiğini iddia etmemektedir. Genel inancın aksine, psikopatiyi ölçmenin tek yolu Psikopati Spektrumu değildir. DSM gibi psikiyatri el kitaplarında kullanılan alternatif kuramsal çerçevede bulunduğu üzere, Psikopati Spektrumunun çıktısı aslında narsisistik, borderline ve antisosyal kişilik tipleri ile önemli ölçüde örtüşmektedir. Bu tipleri DSM çerçevesinde test etmek için lütfen bkz. Kişilik Tipi Testi.

Bu testlerin tümü psikopati eğilimlerini ve davranışını ölçmek için tasarlanmış olsa da, IDR-PST©, alternatif araştırma kurumlar tarafından hazırlanan diğer “Psikopati Kontrol Listesi Testleri” ile karıştırılmamalıdır. Bununla birlikte, bunların tümü profesyonel olarak tasarlanmış ve Batı dünyasında mevcut psikiyatrik eğilimlere ilişkin olarak psikopatik eğilimler ve davranışları ölçmeyi amaçlayan kişilik testleridir (ya da envanterleridir). IDR-PST© mülkiyeti IDR Labs International’a aittir. Orijinal araştırma, psikoloji doçenti Michael R. Levenson tarafından sağlanmıştır. Bu online kişilik testinin yazarları birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve psikometri ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Psikopati Spektrum kişilik testimizin sonuçları yalnızca eğitsel amaçlarla, "olduğu şekliyle" verilmektedir ve herhangi profesyonel ya da uzman tavsiyesi sağladığı düşünülmemelidir. Çevrimiçi kişilik testimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu ücretsiz online psikopati spektrum testi kişisel özellikleriniz ve davranışlarınızı psikopati spektrumuna göre kapsamlı olarak ölçmek için tasarlanmıştır. Size ücretsiz olarak sunulmuştur.

2. Kapsamlı. Bu psikopati spektrum testi, soruları yanıtlayan kişinin kişiliğinde psikopatik unsurlar olup olmadığını daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Bu test aynı zamanda, psikopatinin üzerinde sıklıkla tartışılan alt boyutlarını Doç. Dr. Michael R. Levenson’ın çalışmasına göre ele almaktadır.

3. Profesyonellerce hazırlanmıştır. Bu testin yazarları, birçok kişilik testini uygulamakta yetkililerdir ve psikometri ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır.

4. Geçerlik ve güvenilirlik. Yapılan deneysel testler, psikopati spektrum testinin bilimsel geçerliğini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular, Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi gibi bilimsel dergilerde yer almıştır.

5. İstatistiksel kontroller. Test skorları anonimleştirilmiş bir veritabanına kaydedilmektedir. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.