Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

3 Dakikalık Stres Testi

Dr. Sheldon Cohen’in çalışmalarına dayanmaktadır.

Talimatlar: Aşağıda, aşırı stres seviyeleri tanısı konmuş kişiler arasında yaygın olarak rastlanan hayat tecrübelerine ilişkin bir dizi soru bulacaksınız. Lütfen her bir soruyu dikkatle okuyunuz ve geçen birkaç hafta içerisinde aynı veya benzeri zorluklarla ne sıklıkla karşılaştığınızı belirtiniz.

Kişisel gizliliğiniz korunmaktadır. Tüm sonuçlar anonimdir.

Soru 1 / 10

Geçtiğimiz haftalar içinde şu durum sizi ne sıklıkla rahatsız etti...

Hayatınızdaki önemli şeyleri kontrol edemediğinizi mi hissedersiniz?

SONRAKİ

IDRlabs 3 Dakikalık Stres Testi (IDR-3MSTRT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-3MSTRT, Dr. Sheldon Cohen’in çalışmalarına ve Algılanan Stres Ölçeği aracına dayanmaktadır. IDR-3MSTRT, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

DRlabs 3 Dakikalık Stres Testi için Cohen S., Kamarck T, Mermelstein, R. “Algılanan stresin global bir ölçeği” adlı çalışmasında yayımlanan Algılanan Stres Ölçeği. J Health Soc Behav. 1983, Dec;24(4), 385-96. PMID: 6668417. Ve Cohen S, Williamson, G. “Amerika Birleşik Devletleri rastgele örnekleminde algılanan stres” adlı çalışmadan yararlanılmıştır. In Spacapan S. Oskamp S, editörler. Sağlığın Sosyal Psikolojisi. Newbury Park (CA): Sage; 1988. p. 31-67.

Dr. Cohen, stres üzerine çalışmaları psikoloji araştırmalarını büyük ölçüde etkilemiş olan dünyaca tanınmış bir araştırmacıdır. Mevcut test yalnızca eğitsel amaçlar için hazırlanmıştır. IDRlabs ve mevcut IDRlabs 3 Dakikalık Stres Testi, yukarıda adı geçen araştırmacılar, kuruluşlar veya iştiraklerinden bağımsızdır.

3 Dakikalık Stres Testi, insanların günlük yaşamlarının genel taleplerinin onların başa çıkma yeteneklerini aştığını algılama dereceleri olarak tanımlanan, spesifik olmayan algılanan stresin değerlendirilmesine yönelik bilinen ve saygın bir envantere dayanmaktadır. Bununla birlikte, bunun gibi online test ve anketler yalnızca birer ilk bakış sunar ve kişiliğiniz hakkında doğru klinik değerlendirmeyi yapamayabilir. Dolayısıyla, mevcut test yalnızca eğitsel amaçlarla kullanılmak için hazırlanmıştır. Kesin bir stres değerlendirmesi yalnızca vasıflı bir psikolojisi araştırmacısı ve/veya ruh sağlığı uzmanı tarafından gerçekleştirilebilir.

Psikolojik ve fizyolojik stres düzeyinizi değerlendirmenize imkan tanıyan bu ücretsiz online 3 Dakikalık Stres testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut 3 Dakikalık Stres Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu 3 Dakikalık Stres Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve psikolojik ve fizyolojik stres seviyelerinizi ölçmenizi sağlayacaktır.

2. Akademik temeli güçlü. Bu aracın sağladığı geribildirim, bilimsel araştırmalara dayanmaktadır ve kişinin psikolojik ve fizyolojik stres seviyelerinin açık bir resmini çıkarmak için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve ruh sağlığı araştırmalarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.