Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

İç Eleştirmen Testi

İç Eleştirmenler, günlük görevleri yerine getirirken olumsuz duygular yaratan kafanızdaki seslerdir. Bunlar aklınızdaki otomatik olumsuz kalıpları temsil eder, nasıl düşündüğünüzü, hissettiğinizi ve zorluklara nasıl tepki verdiğinizi etkiler. İçsel Eleştirmenler stres, anksiyete, kendinden şüphe ve hüsrana neden olur. Bunlar performansı, iyi oluşu ve ilişkileri sabote eder

Sizin iç eleştirmenleriniz nasıl? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 50

Bir şeyler ters gittiğinde uzun bir süre üzüntüm devam eder.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs İç Eleştirmenler Testi (IDR-ST), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-ST, “Pozitif Zeka: “Neden Ekiplerin ve Bireylerin Sadece %20'si Gerçek Potansiyellerine Ulaşıyor ve Siz Bunu Nasıl Başarabilirsiniz” adlı kitabın yazarı Shirzad Chamine’ın çalışmalarına dayanmaktadır. IDR-ST, psikopatoloji alanı veya ilişkili araştırma kurumundan belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir.

Aşağıdakiler gibi iç eleştirmenler için test ekranları:

Yargıç: Yargıç, hepimizi etkileyen evrensel bir iç eleştirmendir. Kendimizi, çevremizdeki insanları, içinde bulunduğumuz koşulları ve yaşadığımız farklı durumları eleştiren iç ses budur. Bu iç ses bize tekrar tekrar saldırabilir ve kendi hatalarımız ve zayıflıklarımızın yanı sıra başkalarının zayıflıkları için kendimizi suçlu hissetmemize neden olabilir.

Kaçınmacı: Kaçınmacı, zor ve hoş olmayan görevlerle yüzleşmememizi söyleyen iç sestir. Anlaşmazlıklardan, sorunlardan ve olumsuz duygulardan kaçınmamızı ister. Bu iç ses, çatışmadan hiçbir iyilik çıkamayacağına ve her zaman evet dememiz gerektiğine bizi ikna eder. Kaçınmacı iç ses, gerçek endişe kaynaklarını önemsizmiş gibi gösterir ve çoğu zaman saptırır; bizi pasif olmaya teşvik eder ve çatışmalardan kaçınan yüzeysel ilişkileri teşvik eder.

Kontrolcü: Kontrolcü, durumları kontrol edemediğimizde bizi son derece endişeli ve sabırsız yapan iç sestir. Bu iç eleştirmen, öncelikle rekabet veya çatışma yoluyla başkalarıyla nasıl bağlantı kurulacağını bilir; bu nedenle, güçlü bir Kontrolcü iç sesine sahip kişiler genellikle diğerleriyle anlaşmazlıklar yaşar. Kontrolcü iç ses genellikle başkalarının gözünü korkutmamızı ister ve güçlü bir Kontrolcü iç eleştirmeni olan kişiler, insanlar bu sert tavırlarına gücendiğinde şaşırırlar. Kontrolcü, kişinin kontrolden çıkmaması için her zaman kontrolde olması gerektiğine inanır. Dolayısıyla, bu iç ses geçici sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir, ama genellikle bu iç eleştirmene sahip kişiyi insanlardan uzaklaştırır.

Hiper Başarılı: Hiper Başarılı iç ses, kişiyi bu iç sesin özsaygı duygusunu sürdürmek için dışsal başarıdan beslenir. Hiper Başarılı iç ses, son derece rekabetçidir ve ardındaki kişinin güvensizlik duygusunu örtbas etmekte iyidir. Sonuç olarak, bu iç eleştirmene sahip insanlar genellikle işkoliktir, kendi reklamını yapar ve hırslıdır. Hiper Başarılı iç ses, duyguları dikkat dağıtıcı şeyler olarak görür ve yakınlık ve kırılganlıktan korkar. Ayrıca, sevinç duygusu sona erdiği için, sadece bir hedefi tamamladıktan sonra kısa bir süre için mutluluk yaşar.

Hiper Rasyonel: Hiper Rasyonel iç ses, entelektüel açıdan soğuk ve kibirlidir. Bu iç eleştirmene sahip kişiler genellikle şüphecilik, kuşkuculuk, tartışma, bilgi ve uzmanlıktan hoşlanırlar. Bununla birlikte, duygular ve duygulanan veya kendileri kadar analitik olmadıklarını düşündükleri kişiler onları hayal kırıklığına uğratır. Hiper rasyonel iç ses, duyguları deneyimlemekten ziyade analiz ettiği için bu, kişilerin ilişkilerinde yaşayabilecekleri derinliği ve potansiyeli sınırlar.

Hiper İhtiyatlı: Hiper İhtiyatlı iç ses, tüm tehlikelere ve yanlış gidebilecek her şeye odaklanır. Bu nedenle, bu iç eleştirmene sahip kişi genellikle endişeli, hassas, şüpheci ve kuşkucudur. Bu gibi kişiler genellikle çevrelerinin kurallarını ve koşullarını bilmeye çalışarak kendilerini güvenceye almaya çalışırlar. Bunu yaparak kendilerine güvende olduklarını söylerler ama gerçekte, bu korkularını hafifletme girişimleri Hiper İhtiyatlı iç sesi besler. Bu iç eleştirmen, hayatın tehlikelerle dolu olduğuna ve kişinin her zaman tehlikeye karşı tetikte olması gerektiğine inanır. Bu iç eleştirmene sahip insanlar genellikle başkalarının ve kendilerinin enerjisini tüketir. İnsanlar bazen olumsuzlukları ve kronik şüpheleri nedeniyle onlardan kaçınır veya onlara tepeden bakar.

Kendinizde otomatik düşünce modellerinin belirtileri taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online İç Eleştirmen Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut sabotajcılar testi gibi ücretsiz online testler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu iç eleştirmen testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yargıç, mağdur, insanları memnun eden, kaçınmacı, kontrolcü, titiz, hiper başarılı, hiper ihtiyatlı, huzursuz kişi ve hiper rasyonalist gibi düşünme ile ilgili puanlarınızı elde etmenizi sağlayacaktır.

2. Klinik odaklı. Bu aracın sağladığı geri bildirim, araştırmacıların çalışmalarına dayanmaktadır. Katılımcının standart maddeler ile ölçüldüğü üzere kendini sabote ettiğini gösteren mevcut düşünce kalıplarının net bir klinik resmini sunmak için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.