Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Anksiyete-Stres-Depresyon Testi

Bu test klinik ortamlardan edinilen veri ve araştırmalar dikkate alınarak standartlaştırılmış araştırma tabanlı ögeleri kullanarak güncel anksiyete, stres ve depresyon seviyelerinizi ölçmektedir. Hepimiz zaman zaman anksiyete, stres ve depresyon halleri yaşasak da, bu parametrelerdeki seviyelerin fazlasıyla yüksek olması bireyin normal bir hayat yaşama kabiliyetini engelleyip birçok klinik durumun ortaya çıkmasına neden olabilir. Ancak, bu olumsuz durumlar engellenebilir ve problemi tanımak sıklıkla yardım almanın ilk adımıdır.

Aşağıdaki her öge için, o ögenin size ne kadar uygun olduğunu işaretleyiniz.

Soru 1 / 30

Geçen haftada, kendimi şunları yaparken buldum...

Uykuya dalarken ya da deliksiz uyumakta problemler yaşarken.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDR-ASD© IDR Labs International'a aittir.

IDR-ASD©, olumsuz psikolojik fenomenler olan anksiyete, stres ve depresyonu ölçen bir gösterge ve araçtır. Bu testin üç olumsuz psikolojik durum olan anksiyete, stres ve depresyon ile ilgili çeşitli ölçeklerdeki sonuçlarınızı ölçmenize yardım edebilecek olmasına rağmen test sonuçlarının yetkili tıbbi personel tarafından katılımcıyla yapılan kapsamlı görüşmeler ve başka şeylere ek olarak kişisel ve aile geçmişinin gözden geçirilmesine dayanan ve katılımcı fiziksel olarak mevcutken gerçekleştirilen değerlendirmelerin yerini tutmayabileceğine dikkat edilmelidir.

Tümü klinik olarak yönetilmiş olmasına karşın, IDR-ASD© hepsi bu negatif yatkınlık ve durumları ölçmek için profesyonelce tasarlanmış kişilik testleri ya da envanterleri olsa da, anksiyete, stres ve depresyonu ölçmek amacıyla hazırlanmış gerçek klinik testlerle karıştırılmamalıdır. IDR-ASD© IDR Labs International'a aittir. Bu çevrimiçi kişilik testinin yazarları birçok kişilik testinin uygulanmasında yetkilidir ve tipoloji ve kişilik testlerinde profesyonel olarak çalışmışlardır. Çevrimiçi Anksiyete-Stres-Depresyon testimizin sonuçları "olduğu şekliyle" verilmekte ve profesyonel danışmanlığın veya profesyonel bir tanının yerini tutmamaktadır. Daha fazla bilgi için, lütfen Hizmet Kullanım Şartları'mızı okuyunuz.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Anksiyete-Stres-Depresyon testi size ücretsiz olarak sağlanmıştır ve olumsuz psikolojik işlevlerle ilgili üç boyuttaki sonuçlarınızı öğrenmenize imkan verecektir.

2. Klinik olarak yönetilmiştir. Bu araç tarafından sağlanan geribildirim standart ögelere dayalı ölçümlerle katılımcının güncel anksiyete, stres ve depresyon seviyelerinin klinik bir resmini sağlamak için tasarlanmıştır.

3. Toplum ortalamalarına göre ölçülmüştür. Başka klinik olarak yönetilmiş testler de bulunmasına rağmen, testimiz kullanıcının Anksiyete-Stres-Depresyon sonuçlarını klinik örnekler dikkate alınarak toplum ortalamasıyla ilişkilendirden birkaç testten biridir.

4. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğruluğu ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

5. Profesyonellerin yardımlarıyla hazırlanmıştır. İşbu test psikoloji ve bireysel farklılık araştırmalarında profesyonel olarak çalışan araştırmacıların katkılarıyla hazırlanmıştır.