Skip to main content

Denne test findes også på følgende sprog:

Kort Big Five-test

Big Five anses for guldstandarden i videnskaben. Det er den mest anvendte personlighedstest i videnskabelig forskning og er undertiden blevet kaldt "den eneste egentligt videnskabelige personlighedstest." Baseret på psykologerne Rammstedt og Johns arbejde måler denne test dine Big Five-træk på et minut eller mindre med kun ti spørgsmål. Selvom testen er ekstremt kort, har videnskabelige analyser vist, at denne test bevarer omkring 70% af dens validitet.

Hvad er dine Big Five-scorer? For hvert af følgende punkter, angiv da herunder, hvor enig du er.

Spørgsmål 1 af 10

Jeg ser mig selv som en, der...

Har få kunstneriske interesser

Uenig
Enig

NÆSTE

IDR-SB5 blev udarbejdet på grundlag af fagfællebedømte undersøgelser ved anvendelse af målevidenskab og data til rådighed for forskere.

Big Five, eller Femfaktormodellen(FFM), er guldstandarden i samfundsvidenskab og er i spidsen for videnskabelig personlighedstestning. Der er stærke videnskabelige beviser på, at Big Five-konstruktet er solidt, validt og pålideligt. Femfaktormodellen er en forskningsbaseret model af personlighed, som i vid udstrækning anvendes som teoretisk grundlag inden for en bred vifte af discipliner. Femfaktormodellen anses generelt for at være mere præcis og dybdegående end alternative personlighedstests som MBTI, Belbin eller DISC-profiler, men ved første øjekast kan den forekomme noget mere teknisk. Femfaktormodellen baseres på statistisk inferens; de fem hovedtræk af åbenhed, samvittighedsfuldhed, udadvendthed, imødekommenhed og neurotisme består af i alt 30 sub-personlighedstræk, som er opdelt i disse fem hoveddimensioner.

Selvom alle er udviklet til at måle Big Five-træk, bør IDR-SB5 ikke forveksles med IPIP-NEO eller NEO PI-R™ som forfattet af Paul T. Costa, Jr. og Robert R. McCrae. Imidlertid er alle personlighedstests (eller lister) til at måle træk inden for Big Five- eller Femfaktormodellen-(FFM) personlighedssystem. NEO PI-R™ tilhører Psychological Assessment Resources. Det specifikke IDR-SB5-udtryk tilhører IDR Labs International. Forfatterne af denne online personlighedstest er certificerede i anvendelsen af forskellige personlighedstests og har arbejdet professionelt med typologi og personlighedstestning. Resultaterne af vores online Big Five-personlighedstest gives "as-is," og bør ikke fortolkes som professionel eller certificeret rådgivning af nogen art. For mere om vores online personlighedstest se venligst vores Servicevilkår.

Hvorfor anvende denne test?

1. Høj validitet og pålidelighed. Der er stærke videnskabelige beviser for, at Big Five-konstruktet er solidt, og det er i spidsen for videnskabelig personlighedstestning.

2. Gratis. Denne online Short Big Five-personlighedstest leveres gratis til dig og giver dig mulighed for at få dine Big Five-personlighedstestscorer.

3. Kort. Ved at anvende resultater fra fagfællebedømte universitetsundersøgelser giver denne korte version af Big Five-testen dine scorer i Big Five-personlighedssystemet med kun 10 spørgsmål, som dog bevarer acceptabel pålidelighed.

4. Statistiske kontroller. Testscorer registreres i en anonymiseret database. Statistisk analyse af testen udføres for at sikre testscorernes maksimale nøjagtighed og validitet.

5. Lavet af fagfolk. Forfatterne af denne gratis online personlighedstest er certificerede i anvendelsen af forskellige personlighedstests og har arbejdet professionelt med typologi og personlighedstestning.