Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Krótki test Wielkiej Piątki

Wielka Piątka jest uważana za złoty standard w nauce. Jest to najczęściej stosowany test osobowości w badaniach naukowych i czasami określany jest mianem "jedynego prawdziwie naukowego testu osobowości". Opierając się na pracach psychologów Rammstedta i Johna, niniejszy test, posiłkując się jedynie dziesięcioma pytaniami, zmierzy Twoje cechy Wielkiej Piątki w nie więcej niż minutę. Chociaż test jest niezwykle krótki, analiza naukowa wykazała, że zachowuje on około 70% swojej ważności.

Jakie są Twoje wyniki Wielkiej Piątki? Określ swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 10

Postrzegam siebie jako kogoś, kto…

Ma żywą wyobraźnię

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test IDR-SB5 został opracowany na podstawie recenzowanych badań z wykorzystaniem dostępnych naukowcom wskaźników i danych.

Wielka Piątka lub Pięcioczynnikowy Model Osobowości (PMO) jest złotym standardem w naukach społecznych i przoduje w naukowych badaniach osobowości. Istnieją mocne dowody naukowe, że konstrukt Wielkiej Piątki jest rzetelny, ważny i wiarygodny. Model Pięcioczynnikowy to oparty na badaniach model osobowości, który jest szeroko stosowany jako podstawa teoretyczna w szerokim zakresie dyscyplin. Model Pięcioczynnikowy jest ogólnie uważany za dokładniejszy i bardziej dogłębny niż alternatywne testy osobowości, takie jak profile MBTI, Belbin lub DISC, chociaż na pierwszy rzut oka może on wydawać się nieco bardziej formalny. Model Pięcioczynnikowy oparty jest na wnioskach statystycznych; pięć cech najwyższego poziomu osobowości, takich jak otwartość, sumienność, ekstrawersja, ugodowość i neurotyczność, składa się w sumie z 30 podskali cech osobowości, podzielonych na pięć głównych wymiarów.

Chociaż test IDR-SB5 jest również zaprojektowany do pomiaru cech Wielkiej Piątki, nie powinien być mylony z IPIP-NEO lub NEO PI-R™, których autorem jest Paul T. Costa Jr. i Robert R. McCrae. Wszystkie one są natomiast testami (lub inwentarzami) osobowości do pomiaru cech w systemie osobowości Wielkiej Piątki lub Modelu Pięcioczynnikowego (PMO). Test NEO PI-R™ jest własnością Psychological Assessment Resources. Niniejsza specyficzna wersja IDR-SB5 jest własnością IDR Labs International. Autorzy tego internetowego testu osobowości posiadają kwalifikacje do przeprowadzania różnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości. Wyniki naszego internetowego testu osobowości Wielkiej Piątki przekazywane są na zasadzie "tak, jak jest" i nie powinny być interpretowane jako jakakolwiek profesjonalna lub poświadczona porada. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszego internetowego testu osobowości, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Wysoka ważność i wiarygodność. Istnieją silne naukowe dowody na to, że konstrukt Wielkiej Piątki jest rzetelny, znajduje się ponadto w czołówce naukowych badań osobowości.

2. Za darmo. Ten internetowy, krótki test Wielkiej Piątki osobowości jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać Twój wynik odnośnie Wielkiej Piątki osobowości.

3. Krótki. Korzystając ze spostrzeżeń w recenzowanych badaniach uniwersyteckich, niniejsza krótka wersja testu Wielkiej Piątki zapewnia Twoje wyniki w systemie osobowości Wielkiej Piątki, posługując się zaledwie 10 pytaniami, zachowując jednocześnie akceptowalną wiarygodność.

4. Kontrola statystyczna. Wyniki testu są rejestrowane w anonimizowanej bazie danych. Aby zapewnić maksymalną dokładność i wiarygodność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

5. Stworzony przez profesjonalistów. Autorzy tego darmowego, internetowego testu posiadają kwalifikacje do przeprowadzania testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości.