Skip to main content

Test ten jest też dostępny w następujących językach:

Test na macierz psychopatii

Test na macierz psychopatii opiera się na pracy Scotta Lilienfelda, profesora psychologii na Emory University i monitoruje poziom cech psychopatycznych u zdrowych osób, test może być jednak wykorzystany również w kontekście klinicznym.

W przeciwieństwie do innych miar psychopatii, ten test ma na celu kompleksową ocenę cech psychopatycznych bez zakładania konkretnych powiązań z zachowaniami antyspołecznymi lub przestępczymi.

Jaki wynik uzyskasz w teście na macierz psychopatii? Wskaż swój stopień zgodności dla każdego z poniższych stwierdzeń.

Pytanie 1 z 40

Dobrze funkcjonuję w sytuacjach stresowych.

Nie zgadzam się
Zgadzam się

NASTĘPNE

Test na macierz psychopatii IDRlabs (IDR-PMT) został opracowany przez IDRlabs. Inspiracją dla testu IDR-PMT była praca dr. Scotta Lilienfelda oraz Briana Andrewsa, którzy stworzyli Inwentarz osobowości psychopatycznej (Psychopathic Personality Inventory, PPI-Revised). Test IDR-PMT nie jest powiązany z żadnymi konkretnymi badaczami w dziedzinie psychopatologii ani zrzeszonymi instytucjami badawczymi. Nie jest on również odpowiednikiem Inwentarza osobowości psychopatycznej.

Test dostarcza opinii takich, jak poniższe: Makiaweliczny egocentryzm: osobom, które osiągają wysoki wynik makiawelicznego egocentryzmu, brakuje empatii i mają one poczucie obojętności wobec innych. Ich brak zainteresowania autentyczną wzajemnością często daje im przewagę w osiąganiu własnych celów. Takie osoby mają skłonność do manipulacji, są egocentryczne i agresywne w swoich relacjach interpersonalnych. Mogą na przykład posunąć się do strategicznego kłamstwa, triumfalnie wrabiać konkurentów lub wrogów, wpędzając ich w kłopoty, lub wyjawiać ludziom tylko tę część prawdy, którą chcą, aby znali. Takie osoby mogą czasami kłamać tylko po to, aby sprawdzić, czy inni im uwierzyli, i często wierzą, że są ważniejsze niż inni ludzie.

Siła społeczna: osoby, które osiągają wysoki wynik siły społecznej, mają zdolność do urzekania innych i wywierania na nich wpływu. Zwykle są przyjazne, atrakcyjne, popularne i pewne siebie. Na przykład często wiedzą, jak wyróżnić się w tłumie i zwykle czują się swobodnie podczas rozmowy z nieznajomymi lub zyskując ich przychylność dzięki swojemu urokowi. Takie osoby wydają się być pewne siebie, a przebywanie w ich towarzystwie jest czymś ekscytującym. Dając poczucie czegoś wyjątkowego w interakcjach społecznych, z łatwością mogą występować do innych z prośbą o przysługi i zjednują sobie ludzi swoją charyzmą.

Nieczułość: osoby, które osiągają wysoki wynik nieczułości, przejawiają wyraźny brak emocji, poczucia winy lub szacunku dla uczuć innych. Są bezduszne, ponieważ ich styl poznawczy jest bezuczuciowy. Brak troski o dobro innych może sprawić, że będą wyglądać na okrutne i bezlitosne. Takie osoby rzeczywiście często nie są emocjonalnie dotknięte problemami ich rodziny lub przyjaciół i nie denerwuje ich cierpienie innych. Ponadto osoby nieczułe często nie czują się źle, nawet robiąc coś, o czym wiedzą, że jest złe.

Beztroski brak planowania: osoby z cechami psychopatycznymi często mają trudności z planowaniem z wyprzedzeniem i rozważaniem skutków swoich działań, ale wydają się tym nie przejmować. Ponieważ nie cechują się przezornością, często znajdują się w niesprzyjających okolicznościach. Mogą na przykład często powtarzać nieprawidłowe zachowania, które wcześniej wpędziły ich w kłopoty, lub mogą przeoczyć ważne szczegóły lub obowiązki, nie myśląc zbytnio o skutkach, jakie przyniesie ich zaniedbanie. Co więcej, takie osoby mają z powodu podejmowania impulsywnych decyzji skłonność do niewywiązywania się ze swoich zobowiązań w sposób, w jaki powinne.

Jako wydawcy tego bezpłatnego, internetowego testu na macierz psychopatii, umożliwiającego samoocenę pod kątem cech i przejawów tego zaburzenia, dołożyliśmy wszelkich starań, aby test był jak najbardziej wiarygodny i ważny, poddając go kontroli statystycznej i walidacji. Bezpłatne, internetowe quizy, takie jak ten test na macierz psychopatii, nie stanowią profesjonalnej oceny ani żadnego rodzaju zaleceń; test jest dostarczany całkowicie na zasadzie „tak, jak jest”. Aby uzyskać więcej informacji na temat któregokolwiek z naszych internetowych testów i quizów, zapoznaj się z naszymi Warunkami Korzystania z Usługi.

Dlaczego warto skorzystać z tego testu?

1. Za darmo. Niniejszy test na macierz psychopatii jest dostarczany za darmo i pozwoli Ci uzyskać wyniki odnoszące się do makiawelicznego egocentryzmu, siły społecznej, nieczułości, beztroskiego braku planowania, nieustraszoności, eksternalizacji winy, buntowniczego nonkonformizmu i odporności na stres.

2. Ukierunkowany klinicznie. Opinia dostarczana przez ten instrument opiera się na pracy doktorów nauk i ma na celu zapewnienie jasnego obrazu klinicznego bieżących cech respondenta odnośnie osobowości psychopatycznej, mierzonych za pomocą znormalizowanych pozycji.

3. Kontrola statystyczna. Aby zapewnić maksymalną dokładność i ważność wyników, przeprowadza się analizę statystyczną testu.

4. Stworzony przez profesjonalistów. Niniejszy test został stworzony przy udziale osób, które zawodowo zajmują się psychologią i badaniami różnic indywidualnych.