Skip to main content

Bu test ayrıca şu dillerde mevcuttur:

Psikopati Matrisi Testi

Emory Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olarak görev yapan Scott Lilienfeld'in çalışmasından esinlenen Psikopati Matrisi Testi, normal bireylerdeki psikopatik özellikleri tarar, ancak test klinik bağlamlarda da kullanılabilir.

Diğer psikopati ölçeklerinin aksine bu test, antisosyal davranışlar veya suç teşkil eden davranışlar ile belirli bağlantılar varsaymaksızın psikopatik kişilik özelliklerini kapsamlı bir şekilde indekslemeyi amaçlamıştır.

Psikopati Matrisi Testinde skorunuz ne? Aşağıdaki ifadelerin her biri için o ifadeye ne düzeyde katıldığınızı belirtin.

Soru 1 / 40

Bir film dublörünün yaptığı işin heyecan verici olduğunu düşünüyorum.

Katılmıyorum
Katılıyorum

SONRAKİ

IDRlabs Psikopati Matrisi Testi (IDR-PMT), IDRlabs tarafından geliştirilmiştir. IDR-PMT, Psikopatik Kişilik Envanteri (PPI-Revize)’ni geliştirmiş olan Dr. Scott Lilienfeld ve Brian Andrews’un çalışmasından esinlenmiştir. IDR-PPI, psikopatoloji alanı veya herhangi ilişkili araştırma kurumundan herhangi belirli araştırmacılar ile ilişkili değildir. Psikopatik Kişilik Envanteri ile eşdeğer de değildir.

Bu test şunun gibi bir geri bildirim sağlar: Makyavelist Benmerkezcilik Makyavelist benmerkezciliği yüksek olan kişiler empatiden yoksundur ve diğer insanlardan soyutlanmış oldukları duygusuna sahiptir. Gerçek anlamda karşılıklı faydaya karşı olan ilgisizlikleri, genellikle kendi hedeflerine ulaşma konusunda onlara bir avantaj sağlar. Bu tür insanlar, kişilerarası ilişkilerinde manipülatif, bencil ve saldırgan olma eğilimindedir. Örneğin, stratejik yalanlar söyleyebilir, başlarını belaya sokmak için rakipleri veya düşmanlarını memnuniyetle tuzağa düşürebilir veya insanlara gerçeğin sadece bilmelerini istedikleri kısmını anlatabilirler. Bu tür kişiler bazen başkalarını kendilerine inandırıp inandıramayacaklarını görmek için yalan da söyleyebilirler ve genellikle kendilerinin diğer insanlardan daha önemli olduğuna inanırlar.

Sosyal Güç: Sosyal gücü yüksek kişiler, insanları cazibeleri altına alma ve etkileme yeteneğine sahiptir. Arkadaş canlısı, çekici, popüler ve kendinden emindirler. Örneğin, genellikle kalabalığın içinde nasıl göze çarpacaklarını bilirler ve genellikle yabancılarla konuşurken rahat hisseder ya da onların gözüne girmek için onları etkilerler. Bu tür kişiler kendilerinden emindir ve yanlarında olmak heyecan vericidir. Sosyal etkileşimlerde özel bir his yaratarak, insanlardan kolayca iyilik isteyebilir ve karizmalarıyla insanları kazanabilirler.

Merhametsizlik: Merhametsizliği yüksek kişiler, belirgin bir duygusuzluk yaşar, suçluluk duymaz veya başkalarının duygularına saygı duymazlar. Duygusuz bir bilişsel yapıya sahip olma eğiliminde oldukları için hissizdirler. Başkalarının iyiliğini düşünmemeleri, onları zalim ve acımasız hale getirebilir. Bu tür kişiler gerçekten de aileleri veya arkadaşları sorunlar yaşadığında genellikle bundan duygusal olarak etkilenmezler ve başkaları acı çektiğinde üzülmezler. Son olarak, soğuk kalpli insanlar, yanlış olduğunu bildikleri bir şey yapmış olsalar bile, genellikle kendilerini kötü hissetmezler.

Kaygısız Plansızlık: Psikopatik kişilik özelliklerine sahip bireyler genellikle önceden plan yapmakta ve eylemlerinin sonuçlarını düşünmekte güçlük çekerler, ama bu canlarını sıkmıyormuş gibi görünür. Bu tür kişilerde öngörü yaygın olmadığından, genellikle kendilerini olumsuz koşullar içinde bulurlar. Örneğin, daha önce başlarını belaya sokan anormal davranışları sıklıkla tekrarlayabilirler veya ihmallerinin yaratacağı etkiyi fazla düşünmeyerek önemli ayrıntıları veya görevleri gözden kaçırabilirler. Ayrıca, bu tür kişiler, dürtüsel kararları nedeniyle yükümlülüklerini olması gerektiği gibi yerine getirmezler.

Kendinizde bu bozukluğun belirtileri ve semptomlarını taramanıza imkan tanıyan bu ücretsiz online Psikopati Matrisi Testinin yayıncıları olarak, bu testi istatistiksel kontroller ve test sonucu kontrollerinden geçirerek testin mümkün olduğunca güvenilir ve geçerli olması için çalıştık. Bununla birlikte, mevcut Psikopati Matrisi Testi gibi ücretsiz online anketler hiçbir profesyonel değerlendirme veya tavsiye sunmamaktadır; bu test tamamen “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Herhangi online testler ve anketlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen bkz. Hizmet Koşulları.

Bu Testi Neden Doldurayım?

1. Ücretsiz. Bu Psikopati Matrisi Testi size ücretsiz olarak sunulmaktadır ve Makyavelist Benmerkezcilik, Sosyal Güç, Merhametsizlik, Kaygısız Plansızlık, Korkusuzluk, Suçu Başkalarına Atma, Dürtüsel Uyumsuzluk ve Strese Karşı Bağışıklık ile ilgili skorlarınızı almanızı sağlar.

2. Klinik odaklı. Bu araç ile sunulan geribildirim, doktorların çalışmalarına dayanmaktadır ve kişinin psikopatik kişiliğe işaret eden mevcut semptomlarının standart faktörlere göre ölçülmesi ile açık bir klinik resim çizmek için tasarlanmıştır.

3. İstatistiksel kontroller. Sonuçların maksimum doğrulukta olması ve geçerliliği için test skorlarının istatistiksel analizleri yapılmaktadır.

4. Profesyoneller tarafından hazırlanmıştır. Mevcut test, psikoloji ve bireysel farklılıklar alanlarında profesyonel çalışmalar gerçekleştiren kişilerin sundukları bilgiler ışığında hazırlanmıştır.